kody do Age of mythology - The titans.txt

(0 KB) Pobierz
kody do Age of mythology - The titansW trakcie gry
wciœnij ENTER, wpisz kod i potwierdŸ ponownie wciskaj¹c ENTER:

THRILL OF VICTORY - Wygrywasz
IN DARKEST NIGHT - Tryb nocny
MOUNT OLYMPUS - Max Favor
SET ASCENDANT - Pokazuje zwierzêta
CONSIDER THE INTERNET - Spowalnia jednostki
WRATH OF THE GODS - Nowe God Power
PANDORAS BOX - Nowe God Power
DIVINE INTERVENTION - Aktywuje zu¿yte God Power
JUNK FOOD NIGHT - 1000 jedzenia
TROJAN HORSE FOR SALE - 1000 drzewa
ATM OF EREBUS - 1000 z³ota
LAY OF THE LAND - Pokazuje mapê
UNCERTAINTY AND DOUBT - Ukrywa mapê
L33T SUPA H4X0R - Szybkie budowanie
O CANADA - Laserowy niedŸwiedŸ
Zgłoś jeśli naruszono regulamin