Christopher Knight & Robert Lomas - Drugi mesija - Templari Torinsko Platno i Velika Tajna Slobodnoga Zidarstva.pdf

(1527 KB) Pobierz
734383285 UNPDF
734383285.001.png
Christopher Knight
Robert Lomas
DRUGI
MESIJA
Naslov izvornika
THE SECOND MESSIAH
by CHRISTOPHER KNIGHT AND ROBERT LOMAS
Copyright © 1997 Christopher Knight and Robert Lomas
Vino je jako,
Kralj je jači,
Žene su još jače.
No, Istina će pobjediti.
EZDRINA KNJIGA
SADRŽAJ
UVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
1 Smrt Nacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Novi pogled na stara uvjerenja . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Izgubljene godine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Zaključak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2 Tajne Rosslyna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Devet vitezova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Templarsko svetište . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Put Znanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Vitezovi Crvenoga križa Babilonskoga prolaza . . .44
Tajna znamenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Zaključak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
3 Izgubljena povijest slobodnoga zidarstva . . . . . . . .54
Tajne Slobodnoga zidarstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Moć i slava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Početci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
Prvi veliki masonski majstor Škotske . . . . . . . . . . .68
Skriveni stupnjevi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
Zaključak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
4 Povratak Božjih kraljeva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
Tisuću godina tame . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
Otkriven povod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
Hipoteza o obitelji Rex Deus . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Templari i tarot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Zaključak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114
5 Sveti Gral Templara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Podrijetlo kralja Artura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116
Skriveno značenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121
Sveti Gral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Zaključak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
6 Rođenje drugoga Mesije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Posljednji križarski ratovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Nevolje Filipa IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Financijska bitka s crkvom . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Francuski papa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144
Posljednji veliki majstor Templara . . . . . . . . . . . 148
Zaključak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156
7 Zagonetka Platna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .157
Vjera je slijepa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Povijest torinskog platna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Što je Platno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Neke teorije o podrijetlu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165
Neobične značajke slike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .168
Stvaranje lica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Dokaz u krvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175
Zaključak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
8 Krv i oganj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Sveta inkvizicija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182
Ispitivanja u Hramu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Priznanje Jacquesa de Molaya . . . . . . . . . . . . . . . . .190
Posljednje poricanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .193
Zaključak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
9 Kult drugoga mesije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200
Ostvaruje se proročanstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200
Patnje kršćanskoga svijeta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Bitka za svetu sliku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .207
Templari žive dalje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
Zaključak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
10 Velika tajna slobodnog zidarstva . . . . . . . . . . . . 219
Religija obitelji Rex Deus . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Izgubljeni obredi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .222
Rekonstrukcija velike tajne . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
Odgovori na naša pitanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
Rješenje zagonetke torinskog pokrova . . . . . . . .246
Topologija prošlosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
DODATAK I - Kronologija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250
DODATAK II - Povelja o naslijeđu J.M. Larmeniusa . . .257
DODATAK III - Kemijski proces kojim je stvorena
slika na torinskom pokrovu . . . . . . . . .261
Uvod
U našoj posljednjoj knjizi Hiramov ključ otkrili smo izvore Slo­
bodnoga zidarstva, koji su pokazali kako su se suvremeni masonski
obredi oblikovali prema uzoru na obrede Jeruzalemske crkve, koje
je poslije prihvatio slavan križarski red Vitezovi templari. Povijest
tih redovnika-ratnika veoma je neobična. Ona počinje s devetogo­
dišnjim iskopavanjima ruševina Herodova hrama, koja su provedena
nakon Prvoga križarskoga rata, a završava otprilike dvjesto godina
poslije, uhićenjem pripadnika Reda, koji su optuženi za herezu.
Iako su naša otkrića bila kontroverzna, mnogi su ih biblijski, tem­
plarski i masonski znanstvenici, kao i nekoliko katoličkih svećenika,
oduševljeno prihvatili.
Nekoliko mjeseci nakon objavljivanja naše knjige, diljem Engle­
ske, Škotske i Walesa upoznali smo mnoge slobodne zidare razli­
čitih stupnjeva, a od svih smo dobili potporu i izraze pohvale.
Jedina iznimka bila je Ujedinjena velika loža Engleske, koja nije
poslala niti riječ zahvale za primjerak knjige koji smo joj poslali.
Mogli smo samo pretpostaviti da smo, kao slobodni zidari, počinili
grijeh time što smo poduzeli neovisnu istragu o razdoblju prije zla­
tne 1717. godine. Iako nismo prekršili nijedan zakon Reda, uskoro
smo postali svjesni značenja pisma Velike Lože, poslanoga pokra­
jinskim ložama Engleske i Walesa, u kojemu ih se ukratko i neiskre­
no izvještava o našim otkrićima.
Nedugo nakon toga, štovani majstor slavne masonske lože po­
sjetio je jedno od naših predavanja, koje smo održavali u knjižara­
ma, u namjeri da ondje skupi optužujuće dokaze, ali na kraju pre­
davanja nam je čestitao, kupio primjerak knjige i zamolio nas da mu
je potpišemo. Neprestano smo primali pisma čitatelja iz svih dijelo­
va svijeta, a u mnogima su bili dopunski dokazi naše teorije. Neki
slobodni zidari na visokim položajima bili su iznimno oduševljeni
našom knjigom: na primjer, David Sinclair Bouschor, bivši Veliki
majstor Minnesote, ljubazno je prokomentirao:
Zgłoś jeśli naruszono regulamin