4 INSTRUKCJA OBSŁUGI MASTIFF.pdf

(3296 KB) Pobierz
741744438 UNPDF
IV. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
1 WIDOK OGÓLNY WOZU
SWTM MASTIFF x 20 przystosowany jest do przewozu osób i materiałów. W klapie
załadowczej znajduje się miejsce do zamocowania koła zapasowego.
Rozdział IV, strona 1 www.rlorenc.com
741744438.011.png
2 ELEMENTY STEROWNICZE, KONTROLNE I SYGNALIZACYJNE
2.1 UKŁAD STEROWANIA – WIDOK OGÓLNY
Kabina operatora wyposażona jest w układ sterowania składający się z szeregu
wskaźników oraz urządzeń sterujących.
Widok ogólny układu sterowania
1) Regulacja oświetlenia tablicy rozdzielczej
2) Dźwignia wycieraczek
3) Zestaw wskaźników
4) Dźwignia wielofunkcyjna sterowania oświetleniem
5) Konsola sterownicza
6) Przełącznik rozgrzewania silnika
7) Regulacja kolumny kierownicy
8) Przełącznik mechanizmu odłączania napędu przedniej osi (RFW)
9) Pedał sprzęgła
10) Pedał hamulca zasadniczego
11) Pedał przyśpieszenia
12) Dźwignia hamulca awaryjnego
13) Manometry (wskaźniki ciśnienia w poduszkach powietrznych)
14) Dźwignia skrzyni redukcyjno-rozdzielczej
15) Dźwignia skrzyni biegów
16) Schowek
17) Schowek.
18) Dźwignia hamulca postojowego
Rozdział IV, strona 2 www.rlorenc.com
741744438.012.png
2.2 PANEL LICZNIKOWY
Obrotomierz
Prędkościomierz
Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego silnik
Wskaźnik paliwa
Przycisk kasujący licznik dzienny
Drogomierz i licznik dzienny
Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego silnik
Wskaźnik pokazuje temperaturę płynu chłodzącego silnik. Przy normalnej temperaturze
pracy silnika wskazówka znajduje się w położeniu środkowym. Jeżeli wskazówka
przesunie się w stronę czerwonej linii, oznacza to przegrzewanie się silnika. W takim
wypadku należy zatrzymać silnik, wyłączyć zapłon i ustalić przyczynę problemu, gdy silnik
ostygnie.
Zabrania się jazdy ze zbyt wysoką temperaturą silnika.
Drogomierz i licznik dzienny
Licznik dzienny może zarejestrować przebieg więcej niż jednej podróży. Należy nacisnąć
przycisk kasujący E , aby przełączyć między podróżą A , podróżą B i ODO .
Nacisnąć i przytrzymać przycisk E , Aby wyzerować licznik dzienny należy nacisnąć
i przytrzymać przycisk E ,
Lampki sygnalizacyjne i ostrzegawcze na panelu licznikowym
Następujące lampki ostrzegawcze i kontrolne zapalają się na chwilę po włączeniu zapłonu
w celu potwierdzenia sprawności układu:
Lampka ostrzegawcza układu hamulcowego
Lampka ostrzegawcza silnika
Lampka ostrzegawcza ładowania
Lampka ostrzegawcza niskiego poziomu paliwa
Lampka ostrzegawcza ciśnienia oleju
Lampka ostrzegawcza obecności wody w paliwie
Rozdział IV, strona 3 www.rlorenc.com
741744438.013.png 741744438.014.png 741744438.001.png
Lampka ostrzegawcza układu hamulcowego
J eżeli lampka ostrzegawcza układu hamulcowego zapala się podczas jazdy,
oznacza to usterkę układu hamulcowego. Wówczas należy sprawdzić poziom
płynu hamulcowego.
Lampka ostrzegawcza silnika
Jeżeli lampka ostrzegawcza silnika zapala się, gdy silnik pracuje, oznacza to
usterkę. Jeżeli miga podczas jazdy, należy natychmiast zredukować prędkość.
Jeżeli nadal błyska, należy unikać gwałtownego przyspieszania lub zwalniania.
Silnik będzie nadal pracował, ale będzie miał ograniczoną moc. Należy
niezwłocznie sprawdzić wóz. Lampka ostrzegawcza silnika pełni także funkcję
lampki kontrolnej świec żarowych.
Lampka ostrzegawcza ładowania
Jeżeli lampka ostrzegawcza ładowania zapala się podczas jazdy oznacza to
zbyt słabe ładownie akumulatora lub brak ładowania. Należy niezwłocznie
sprawdzić ładowanie.
Lampka ostrzegawcza niskiego poziomu paliwa
Jeżeli zapali się lampka ostrzegawcza niskiego poziomu paliwa, należy jak
najszybciej zatankować wóz.
Lampka ostrzegawcza ciśnienia oleju
Jeżeli lampka ostrzegawcza ciśnienia oleju zapala się podczas jazdy, oznacza
to usterkę. Należy zatrzymać wóz, wyłączyć silnik i sprawdzić poziom oleju
silnikowego.
Nie wolno kontynuować podróży, jeśli zapala się lampka ostrzegawcza
ciśnienia oleju, nawet gdy poziom oleju jest prawidłowy. Należy niezwłocznie
sprawdzić wóz.
Lampka ostrzegawcza wody w paliwie
Lampka ostrzegawcza obecności wody w paliwie zapala się, gdy w filtrze
paliwa zgromadzi się zbyt duża ilość wody. Należy niezwłocznie spuścić wodę.
Kierunkowskaz
Lampka kontrolna kierunkowskazu miga, gdy włączony jest kierunkowskaz.
Jeśli nagle lampka zaczyna migać z dużą częstotliwością, oznacza to
przepalenie się jednej z żarówek.
Rozdział IV, strona 4 www.rlorenc.com
741744438.002.png 741744438.003.png 741744438.004.png 741744438.005.png
Lampka kontrolna reflektorów
Lampka kontrolna reflektorów pali się, kiedy włączone są reflektory w trybie
świateł mijania lub świateł pozycyjnych.
Lampka kontrolna świateł drogowych
Lampka kontrolna świateł drogowych pali się, kiedy włączone są reflektory
w trybie świateł drogowych. Lampka miga, gdy używany jest błyskowy sygnał
świetlny.
Lampka kontrolna napędu na cztery koła
Lampka kontrolna napędu na cztery koła zapali się, jeżeli dźwignia napędu na
cztery koła (AWD) będzie w położeniu 4H lub 4L . (patrz 3.2 SKRZYNIA
BIEGÓW I SKRZYNIA ROZDZIELCZO-REDUKCYJNA)
Lampka kontrolna zdalnego mechanizmu odłączania napędu
Lampka kontrolna zdalnego mechanizmu odłączania napędu przedniej osi
(RFW) zapali się, jeżeli dźwignia napędu na cztery koła (AWD) będzie
w położeniu 4H lub 4L .
Lampka kontrolna napędu na cztery koła w niskim przełożeniu (4L)
Lampka kontrolna napędu na cztery koła w niskim przełożeniu (4L) zapali się,
gdy przełącznik napędów jest w położeniu 4L. Jeżeli miga podczas jazdy,
należy zatrzymać wóz w bezpieczny sposób, wybrać położenie neutralne,
a następnie żądane przełożenie i jeżeli lampka zgaśnie kontynuować jazdę.
2. PRZEŁĄCZNIK ŚWIATEŁ POZYCYJNYCH I MIJANIA
A – Wyłączone
B – Światła pozycyjne
C – Światła mijania
Rozdział IV, strona 5 www.rlorenc.com
741744438.006.png 741744438.007.png 741744438.008.png 741744438.009.png 741744438.010.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin