Dziennik Praktyk Pedagogicznych I.docx

(25 KB) Pobierz

Dziennik praktyk pedagogicznych

Lp

 

 

Data

Godzina

Cele i zadania

Praktyczne działania

Podpis opiekuna praktyk

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.09.

2011r.

800 -  1200

 

 

 

Zapoznanie się z pracą i dokumentacją pedagoga szkolnego.

 

 

 

 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapoznanie się ze strukturą i czynnościami pedagoga szkolnego w związku z prowadzeniem Dziennika Pracy Pedagoga Szkolnego.

Przeczytanie i omówienie zadań pedagoga szkolnego w zakresie:

ü      Zadań opiekuńczo - wychowawczych;

ü      Profilaktyki wychowawczej

ü      Indywidualnej opieki pedagogicznej;

ü      Pomocy materialnej stałej i doraźnej uczniom;

ü      Doradztwa zawodowego.

 

Omówienie zakresu oddziaływań pedagoga szkolnego.

                                                                                         

Przeczytanie i omówienie planu pracy pedagoga szkolnego na rok szkolny 2011 / 2012.

                                                                            Przejrzenie i omówienie zasad prowadzenia Dziennika Pracy Pedagoga Szkolnego.

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

06.09.

2011 r.

1100- 1500

Zapoznanie się z dokumentacją szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapoznanie z zadaniami pedagoga szkolnego w zakresie  pomocy materialnej.

Przeczytanie i omówienie wspólnie z opiekunem praktyk:

ü      Programem wychowawczym realizowanym w szkole;

ü      Wewnątrzszkolnym systemem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów;

ü      Wewnątrzszkolnym Systemem Doradztwa Zawodowego;

ü      Statutem Gimnazjum; 

 

 

Udział w utworzeniu listy uczniów zakwalifikowanych do pomocy materialnej „Wyprawka Szkolna” – uaktualnianie danych dotyczących sytuacji materialnej i rodzinnej uczniów gimnazjum.

 

 

 

 

Dziennik praktyk pedagogicznych

Lp

 

 

Data

Godzina

Cele i zadania

Praktyczne działania

Podpis opiekuna praktyk

3.

 

 

 

 

 

 

 

07.09.

2011r.

800 - 1200

 

 

 

Zapoznanie się z planem pracy doradcy zawodowego w Gimnazjum im. gen. Mariusza Zaruskiego w Ustce

 

 

Przeczytanie i omówienie zadań doradcy zawodowego w zakresie:

ü      Poradnictwa zawodowego

ü      Orientacji zawodowej

ü      Doradztwa zawodowego

ü      Informacji zawodowej

ü      Informacji edukacyjnej

 

Udział w lekcji prowadzonej przez opiekuna praktyk z zakresu doradztwa zawodowego w klasie III  - „Ścieżki kształcenia –  prezentacja multimedialna”.

 

4.

 

 

 

 

 

 

08.09.

2011 r.

1100- 1500

 

Zapoznanie się z dokumentacją związaną ze współpracą szkoły z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Słupsku.

 

Omówienie zakresu współpracy pedagoga szkolnego z nauczycielami, wychowawcami oraz rodzicami w rozwiązywaniu trudnych sytuacji.

Przeczytanie i omówienie opinii  z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w związku z niepowodzeniami i trudnościami szkolnymi uczniów szkoły.

 

 

Udział w Szkolnej Komisji Wychowawczej – nie realizacja obowiązku szkolnego ucznia klasy II h.

 

Udział w rozmowach z rodzicami – Dzień Otwarty Szkoły.

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.09.

2011 r.

800 -1200

Zapoznanie się z zadaniami pedagoga szkolnego w ramach współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Słupsku.

 

 

 

 

 

 

 

Omówienie zadań pedagoga szkolnego w zakresie  propagowania zdrowego stylu życia.

Zapoznanie się z opiniami uczniów dyslektycznych oraz zgromadzenie dokumentacji niezbędnej do przebadania uczniów w PPP.

 

Przygotowanie wniosków dla rodziców uczniów kl. III niezbędnych  do dostosowania form i warunków Egzaminu Gimnazjalnego uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dyslektyków, dysgrafików, nauczanych indywidualnie).

 

Udział w lekcji profilaktycznej  kl. II a  - projekcja filmu „Alkohol droga donikąd” . 

Udział w dyskusji z uczniami klasy II a  -  propagowanie zdrowego stylu życia oraz kształtowanie odpowiedzialności za własne życie.

 

 

Dziennik praktyk pedagogicznych

Lp

 

 

Data

Godzina

Cele i Zadania

Praktyczne działania

Podpis o...

Zgłoś jeśli naruszono regulamin