Ramowy program terapii-szablon.doc

(36 KB) Pobierz

Ramowy program terapii

I. Założenia programowe:

-  Program jest przeznaczony dla ucznia klasy ... szkoły podstawowej, klasy ... gimnazjum.

-  Terapia trwa ... lata.

-  Zajęcia odbywają się ... w tygodniu.

-  Jednostka terapeutyczna trwa... minut.

-  Forma pracy

-  Liczba uczestników zajęć

II. Mocne i słabe strony ucznia uczestniczącego w zajęciach:

 

Obszar diagnozy

 

 

Diagnoza pozytywna, mocne strony

 

Diagnoza negatywna, słabe strony

poziom intelektualny

 

 

funkcje wzrokowe

 

 

funkcje słuchowo-językowe

 

 

sprawność ruchowa

 

 

lateralizacja

 

 

orientacja w schemacie ciała i przestrzeni

 

 

artykulacja

 

 

osobowość

 

 

umiejętności szkolne

 

 

 

 

 

III.              Cele terapeutyczne programu:

IV.              Zadania terapeutyczne:

 

 

Wykonał:


 

...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin