nowa_lista_pytan.doc

(35 KB) Pobierz

1.       Podaj definicję logistyki

2.       Wymień fazy rozwoju logistyki

3.       Przedstaw koncepcję punktu rozdziału

4.       Jaka jest różnica pomiędzy popytem zależnym i niezależnym?

5.       Omów typowe położenia punktu rozdziału.

6.       Podaj wady i zalety typowych położeń punktu rozdziału.

7.       Podaj przykłady lokalizacji punktu rozdziału dla konkretnych produktów.

8.       Podaj różnicę pomiędzy makrologistycznym i wewnątrzorganizacyjnym systemem logistycznym.

9.       Podaj definicję klienta

10.   Podaj definicję logistycznej obsługi klienta

11.   Omów proces opracowania zamówień klienta

12.   Jakie czynności obejmuje proces opracowania zamówień klienta?

13.   Jakie sytuacje mogą wystąpić podczas napełniania portfela zamówień?

14.   Podaj przykładowe elementy logistycznej obsługi klienta

15.   Omów czas dostawy

16.   Omów poziom dostępności

17.   Omów elastyczność dostaw

18.   Omów dokładność i kompletność dostaw

19.   Omów niezawodność dostaw

20.   Omów niesprawności w obsłudze

21.   Na czym polega obsługa posprzedażna?

22.   Wymień mierniki poziomu obsługi logistycznej

23.   Przedstaw mierniki dostępności

24.   Przedstaw mierniki zdolności

25.   Przedstaw mierniki jakości

26.   Co oznacza skrót OTIF?

27.   Omów elementy wskaźnika OTIF

28.   Co składa się na politykę obsługi klienta?

29.   Na czym polega segmentacja klientów?

30.   Do czego służy analiza kosztów obsługi logistycznej?

31.   Podaj definicję zapasu

32.   Omów podział zapasów

33.   Co to jest zapas zabezpieczający?

34.   Co składa się na zapas zabezpieczający?

35.   Od czego zależy wielkość zapasu zabezpieczającego?

36.   Na czym polega kształtowanie zapasów w warunkach popytu niezależnego

37.   Wymień modele odnawiania zapasów

38.   Na czym polega model odnawiania zapasów oparty na poziomie informacyjnym?

39.   Co może obejmować zapas wolny?

40.   Na czym polega model odnawiania zapasów oparty na przeglądzie okresowym?

41.   Na czym polega kształtowanie zapasów w warunkach popytu zależnego?

42.   Podaj definicję zaopatrzenia

43.   Jaki jest zakres funkcjonalny zaopatrzenia?

44.   Jakie czynniki decydują o strukturze zaopatrzenia?

45.   Jakie decyzje podejmowane są w obszarze zaopatrzenia?

46.   Od czego zależy wybór dostawców?

47.   Jakie są wymogi prawne dokonania zakupu?

48.   Podaj definicję transportu

49.   Co to jest transport daleki?

50.   Co to jest transport bliski?

51.   Wymień funkcje transportu

52.   Co reguluje zadania transportowe?

53.   Omów klasyfikację transportu.

54.   Omów klasyfikację przesyłek wg wagi.

55.   Omów klasyfikację przesyłek wg terminu dostawy.

56.   Porównaj charakterystyki środków transportu

57.   Podaj funkcje terminalu transportowego.

58.   Czym różni się terminal transportowy od centrum logistycznego?

59.   Podaj definicję magazynu

60.   Podaj definicję magazynowania

61.   Wymień funkcje magazynowania

62.   Omów układy technologiczne magazynów

63.   Omów proces magazynowy

64.   Wymień dokumenty stosowane w magazynie

65.   Podaj definicję dystrybucji

66.   Na czym polega logistyka dystrybucji?

67.   Jakie są funkcje logistyki dystrybucji?

68.   Omów funkcje przedtransakcyjne

69.   Omów funkcje transakcyjne

70.   Omów funkcje potransakcyjne

71.   Podaj definicję kanału dystrybucji

72.   Podaj różnice pomiędzy kanałem pośrednim i bezpośrednim

73.   Od czego zależy wybór kanału dystrybucji?

74.   Podaj przykład kanałów dystrybucji dla podanych produktów

75.   Jaka jest różnica pomiędzy pośrednikiem handlowym a innym uczestnikiem kanału dystrybucji?

76.   Jakie są bariery wyboru kanału dystrybucji?

77.   Omów strategie dystrybucji

78.   Omów efekt byczego bicza

79.   Jakie są przyczyny efektu Forrestera?

80.   Na czym polega ECR?

81.   Jakie narzędzia stosuje się w ECR?

82.   Na czym polega przeładunek kompletacyjny?

83.   Na czym polega koncepcja ciągłego uzupełniania?

84.   Podaj definicję opakowania

85.   Wymień podstawowe funkcje opakowania

86.   Wymień logistyczne funkcje opakowania

87.   Na czym polega zarządzanie opakowaniami?

88.   Wymień podstawowe strategie logistyczne

89.   W jakich obszarach w logistyce stosuje się wspomaganie informatyczne?

90.   Jakie korzyści wynikają z zastosowania wspomagania informatycznego w logistyce?

91.   Omów strategię JIT

92.   Omów strategię MRP

93.   Omów strategię LEAN

94.   Podaj definicję kosztów logistyki

95.   Przedstaw klasyfikację kosztów logistyki

96.   Podaj przykłady usług logistycznych

97.   Scharakteryzuj rozwiązania 3PL i 4PL

98.   Czym zajmuje się logistyka zwrotna?

99.   Czym zajmuje się logistyka miejska?

100.                       Czym zajmuje się ekologistyka?

 

 

Zgłoś jeśli naruszono regulamin