skuteczne-metody-nauki-jezyka-angielskiego.pdf

(981 KB) Pobierz
794842412.001.png
Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Skuteczne metody nauki języka
Darmowa publikacja dostarczona przez
Copyright by Złote Myśli & Paweł Sygnowski, rok 2009
Autor: Paweł Sygnowski
Tytuł: Skuteczne metody nauki języka angielskiego
Data: 26.06.2011
Złote Myśli Sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
Niniejsza
publikacja
może
być
kopiowana,
oraz
dowolnie
rozprowadzana
tylko
i
wyłącznie
w
formie
dostarczonej
przez
Wydawcę.
Zabronione
jakiekolwiek
zmiany
w
zawartości
publikacji
bez
pisemnej
zgody
Wydawcy.
Zabrania
się
jej
odsprzedaży,
zgodnie
z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli.
Autor
oraz
Wydawnictwo
Złote
Myśli
dołożyli
wszelkich
starań,
by
zawarte
w
tej
książce
informacje
były
kompletne
i
rzetelne.
Nie
biorą
jednak
żadnej
odpowiedzialności
ani
za
ich
wykorzystanie,
ani
za
związane
z
tym
ewentualne
naruszenie
praw
patentowych
lub
autorskich.
Autor
oraz
Wydawnictwo
Złote
Myśli
nie
ponoszą
również
żadnej
odpowiedzialności
za
ewentualne
szkody
wynikłe
z
wykorzystania
informacji
zawartych
w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
SPIS TREŚCI
WSTĘP . ..............................................................................................5
ZANIM ZACZNIESZ SIĘ UCZYĆ . ........................................................8
Pełne wykorzystanie możliwości mózgu . ....................................................................10
Wielozmysłowość . ........................................................................................................11
Motywacja . ..................................................................................................................12
Sprzyjanie pamięci . .....................................................................................................12
SZKOŁA JĘZYKOWA . ......................................................................13
Ogólnie o szkole językowej . .........................................................................................13
Metodologia, czyli jak uczą szkoły . ..............................................................................14
Jak wybrać odpowiednią szkołę językową dla siebie? . ................................................15
Największe niebezpieczeństwo szkoły językowej . .......................................................17
Opinia końcowa . ..........................................................................................................17
METODA PARETO I BUZANA . .........................................................20
Komentarz . .................................................................................................................29
Notka biograficzna . .....................................................................................................29
METODA MNEMOTECHNICZNA . ....................................................31
Komentarz . .................................................................................................................34
Co da Ci stosowanie tej metody? . ...............................................................................39
Praktyka czyni mistrza . ...............................................................................................41
Komentarz . .................................................................................................................42
METODA SCHLIEMANNA . ..............................................................43
Wypracowania . ...........................................................................................................44
Słuchanie . ...................................................................................................................44
Czytanie . .....................................................................................................................46
Podobieństwa . .............................................................................................................46
SŁUCHANIE . ...................................................................................48
Skuteczne rady dla słuchania w praktyce . ..................................................................50
Pozostałe cenne rady odnośnie słuchania . ..................................................................52
Uwaga końcowa . .........................................................................................................53
METODA BIRKENBIHL . ..................................................................54
Notka biograficzna . .....................................................................................................54
Jak szybko i łatwo nauczyć się języka? . ......................................................................54
Jakie daje korzyści jej praktyczne stosowanie? . .........................................................55
Podsumowanie . ...........................................................................................................56
Komentarz . ..................................................................................................................57
METODA MONTAIGNE'A . ...............................................................58
Notka biograficzna . .....................................................................................................58
Metoda Montaigne'a . ..................................................................................................58
Komentarz . ..................................................................................................................61
METODA SKOJARZEŃ SWOBODNYCH ..........................................63
SŁOWOTWÓRSTWO . ......................................................................65
Komentarz . ..................................................................................................................67
METODA GELBA .............................................................................68
Notka biograficzna . .....................................................................................................70
METODA BIRKENBIHL (2) . .............................................................72
Przygotowanie . ............................................................................................................72
W czym rzecz? . ............................................................................................................73
Działamy . ....................................................................................................................74
Rezultat . ......................................................................................................................74
Nieco trudniej . ............................................................................................................75
Rezultat . ......................................................................................................................75
KARTOTEKA . ...................................................................................76
Zacznij od przygotowań . .............................................................................................76
Konkretnie: jak to działa? . ..........................................................................................77
Konkretnie: co to daje? . ..............................................................................................78
METODA MICHELA THOMASA . ......................................................79
Sama metoda . ..............................................................................................................79
Metoda Thomasa w praktyce . .....................................................................................81
ZAKOŃCZENIE . ...............................................................................83
BONUS – METODA FERRISA . .........................................................86
BIBLIOGRAFIA . ..............................................................................89
SKUTECZNE METODY NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO
darmowy fragment – Złote Myśli
Paweł Sygnowski
str. 5
Szkoła językowa
Tradycyjną, czyli najpopularniejszą, metodą nauki obcego języka jest
uczęszczanie na zajęcia odbywające się w szkole językowej. Przypa-
trzymy się bliżej tej metodzie.
Ogólnie o szkole językowej
Szkoła językowa to dobry wybór dla osób o słabej motywacji do na-
uki, dla osób, które łatwo się zniechęcają wobec braku szybkich po-
stępów w nauce. Ucząc się na standardowym kursie, masz pewność,
że będziesz uczyć się w grupie osób, które powinny charakteryzować
się dość zbliżonym poziomem znajomości języka (chyba że zażyczysz
sobie indywidualne lekcje z lektorem, bądź z native speakerem). Taki
układ zapewnia, że w czasie lekcji będzie z kim porozmawiać oraz bę-
dzie do kogo się porównywać, czyli obserwując, że inne osoby także
mają problemy z danym językiem, łatwiej będzie Ci zaakceptować,
a następnie przezwyciężyć swoje własne. To duży plus.
Jednak pamiętaj, że co za dużo, to niezdrowo – to przysłowie spraw-
dza się znakomicie w odniesieniu do nauki w szkole językowej. Im
mniej liczna grupa, tym lepiej dla Ciebie, gdyż to oznacza, że nauczy-
ciel będzie miał więcej czasu i okazji, aby nawiązać dialog z każdym
ze swoich uczniów. Przy grupie 10-osobowej jest już to bardzo trud-
ne, a im liczniejsza grupa, tym większe prawdopodobieństwo, że
znajdzie się kilka osób nieco lepszych od pozostałych, które potrafią
dosłownie „zakrzyczeć” resztę uczestników tak, że w czasie lekcji dia-
logi prowadzą tylko te osoby, a inni siedzą, przysłuchują się i po pro-
stu tracą swoje pieniądze.
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Paweł Sygnowski
794842412.002.png
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin