zacznij-pisac.pdf

(2173 KB) Pobierz
794843942.001.png
Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Zacznij Pisać"
Darmowa publikacja dostarczona przez
Copyright by Złote Myśli & Katarzyna Krzan, rok 2011
Autor: Katarzyna Krzan
Tytuł: Zacznij Pisać
Data: 11.01.2012
Złote Myśli Sp. z o.o.
ul. Toszecka 102
44-117 Gliwice
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie
w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości
publikacji
bez
pisemnej
zgody
Wydawcy.
Zabrania
się
jej
odsprzedaży,
zgodnie
z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli.
Autor oraz Wydawnictwo Złote Myśli dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce
informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za
ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub
autorskich.
Autor
oraz
Wydawnictwo
Złote
Myśli
nie
ponoszą
również
żadnej
odpowiedzialności
za
ewentualne
szkody
wynikłe
z
wykorzystania
informacji
zawartych
w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
P owe r ed by TCPDF ( www .t cpd f. o r g )
Katarzyna Krzan
Zacznij pisać
Motywacyjny poradnik pisarza
794843942.002.png
acnijpiadMotywacyjnyporadnikpiarza | 6
pitreci
Motywacja do pisania ................................................. 17
Dwiceniedrugie .......................................................... 21
wiadomodpiara .................................................... 22
Dwicenietrecie .......................................................... 27
Cojawłaciwiepi? ................................................. 28
Typy pisarzy ................................................................. 34
Część druga
Pisać, pisać, pisać… ...........................................................37
kądcerpadinpiracje?.............................................. 37
Dwiceniecwarte ........................................................ 43
CytelnikcyliTwójcel ............................................... 44
Pomyłynaabuł ....................................................... 47
Dwiceniepiąte ............................................................ 59
Trójwymiarowymodelabuły ..................................... 60
Dwicenieóte .......................................................... 64
www.e-bookowo.pl
794843942.003.png
acnijpiadMotywacyjnyporadnikpiarza | 7
Planabuły ................................................................... 67
Twójbohater ............................................................... 72
Dwicenieiódme ......................................................... 82
Caprytąpiddoopowiadania............................... 83
Dwicenieóme ........................................................... 87
Konkret zamiast abstrakcji .......................................... 88
Archetypy i stereotypy ................................................ 95
Dwiceniediewiąte ................................................. 100
Emocjeiucuciabohaterów ..................................... 101
Dwiceniedieiąte ..................................................... 107
Dialogicylijakromawiająpotaci ......................... 108
Dwiceniejedenate ................................................... 114
Zagadka stylu ............................................................. 115
Część trzecia
Wydaj się .............................................................................. 121
Sposoby na bestseller................................................ 121
Dwiczenie dwunaste ................................................... 126
Elementy typografii ................................................... 127
IndekJanociCytelnicej ...................................... 132
Interpunkcja w dialogach .......................................... 134
Mikkapacja ............................................................ 137
Indeksy i spisy ............................................................ 139
Droga do wydawcy .................................................... 141
www.e-bookowo.pl
794843942.004.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin