jakie-decyzje-finansowe-podejmuja-bogaci-i-dlaczego-biedni-robia-bledy-dzialajac-inaczej(1).pdf

(983 KB) Pobierz
794844355.001.png
Darmowa publikacja dostarczona przez
Copyright by Złote Myśli & Andrzej Fesnak, rok 2011
Autor: Andrzej Fesnak
Tytuł: Jakie decyzje finansowe podejmują bogaci i dlaczego biedni robią
błędy, działając inaczej
Data: 11.01.2012
Złote Myśli Sp. z o.o.
ul. Toszecka 102
44-117 Gliwice
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie
w
formie
dostarczonej
przez
Wydawcę.
Zabronione
jakiekolwiek
zmiany
w
zawartości
publikacji
bez
pisemnej
zgody
Wydawcy.
Zabrania
się
jej
odsprzedaży,
zgodnie
z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli.
Autor oraz Wydawnictwo Złote Myśli dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce
informacje
były
kompletne
i
rzetelne.
Nie
biorą
jednak
żadnej
odpowiedzialności
ani
za
ich
wykorzystanie,
ani
za
związane
z
tym
ewentualne
naruszenie
praw
patentowych
lub
autorskich.
Autor
oraz
Wydawnictwo
Złote
Myśli
nie
ponoszą
również
żadnej
odpowiedzialności
za
ewentualne
szkody
wynikłe
z
wykorzystania
informacji
zawartych
w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
P owe r ed by TCPDF ( www .t cpd f. o r g )
Spis treści
Przedmowa..................................................................................................15
Wstęp .............................................................................................................21
Część 1 Jaka jest nasza postawa?
Jakiej postawy uczą nas w szkole? ......................................................29
Jakie są główne grzechy inansowe?..................................................37
Co wiemy o inteligencji?.........................................................................53
Co to jest inteligencja inansowa?.......................................................65
Część 2 Podstawy i rola planowania inansowego
Jakie są etapy życia inansowego?......................................................91
Czy jesteś ważny? ................................................................................... 105
Jak analizujemy sytuację? ................................................................... 111
Jak rozumieć planowanie inansowe? ............................................ 119
Część 3 Na czym stoimy?
Na co wydajemy, czyli budżet rodzinny… .................................... 131
Czym jest wartość netto? .................................................................... 141
Jak powinny wyglądać inanse rodziny?........................................ 155
Część 4 Co trzeba zaplanować?
Co daje plan edukacyjny? ................................................................... 189
Jak mądrze korzystać z kredytów?................................................... 199
Jak inansować nieruchomości?........................................................ 217
Jak powinieneś chronić życie?........................................................... 233
Jakiej ochrony ubezpieczeniowej potrzebujesz? ....................... 253
Po co Ci plan emerytalny? ................................................................... 277
Co to jest niezależność inansowa? ................................................. 311
Część 5 Jak kontrolujemy sytuację?
Żeglujemy czy dryfujemy, czyli jak kontrolować plany
inansowe? ......................................................................... 325
W czym pomoże Ci komputer inansowy?.................................... 333
31 Złotych Reguł, które pomagają osiągnąć niezależność
inansową............................................................................ 343
Zakończenie ............................................................................................. 345
Przedmowa
Mało kto może wyobrazić sobie, że wie-
dza inansowa jest interesująca, prak-
tyczna i nosi cechy intelektualnej przy-
gody. Także mało kto jest w stanie pisać
o inansach w inny, oryginalny sposób.
A taki właśnie przypadek mamy tutaj.
Jak głosi powszechna opinia — wie-
dza inansowa wydaje się być albo trudna albo nudna.
Po wielu latach funkcjonowania na rynku inansowym
przewertowałem setki, jeśli nie tysiące raportów, spra-
wozdań, podręczników, opracowań i książek. I w du-
żej mierze powszechna opinia wydaje się być niestety
prawdziwa.
Dlatego z radością przeczytałem kilkakrotnie książkę li-
cencjonowanego Doradcy Finansowego — dr. Andrzeja
Fesnaka, EFC®. Ta książka jest po prostu inna.
Napisana jest bowiem w sposób absolutnie niekonwen-
cjonalny. Podobnie jak zajęcia inansowe, które autor
prowadzi zawsze w niekonwencjonalny i nietuzinkowy
sposób. Wydawać by się mogło, że inanse to same cyfry
i fakty. Ale zarówno w trakcie wykładów, jak i w książ-
ce wychodzi cała natura humanisty i kulturoznawcy.
Omawiając dowolne zagadnienie, znajduje bowiem za-
794844355.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin