Zarządzanie sobą samym w czasie.pdf

(691 KB) Pobierz
802147515.004.png
Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Zarządzanie sobą samym w
Darmowa publikacja dostarczona przez
Copyright by Złote Myśli & Iwona Kubis, rok 2008
Autor: Iwona Kubis
Tytuł: Zarządzanie sobą samym w czasie
Data: 23.03.2012
Złote Myśli Sp. z o.o.
ul. Toszecka 102
44-117 Gliwice
Niniejsza
publikacja
może
być
kopiowana,
oraz
dowolnie
rozprowadzana
tylko
i
wyłącznie
w
formie
dostarczonej
przez
Wydawcę.
Zabronione
jakiekolwiek
zmiany
w
zawartości
publikacji
bez
pisemnej
zgody
Wydawcy.
Zabrania
się
jej
odsprzedaży,
zgodnie
z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli.
Autor
oraz
Wydawnictwo
Złote
Myśli
dołożyli
wszelkich
starań,
by
zawarte
w
tej
książce
informacje
były
kompletne
i
rzetelne.
Nie
biorą
jednak
żadnej
odpowiedzialności
ani
za
ich
wykorzystanie,
ani
za
związane
z
tym
ewentualne
naruszenie
praw
patentowych
lub
autorskich.
Autor
oraz
Wydawnictwo
Złote
Myśli
nie
ponoszą
również
żadnej
odpowiedzialności
za
ewentualne
szkody
wynikłe
z
wykorzystania
informacji
zawartych
w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
P owe r ed by TCPDF ( www .t cpd f. o r g )
SPIS TREŚCI
O AUTORCE . ................................................................................4
KILKA SŁÓW WSTĘPU .....................................................................6
Czym jest Czas? ........................................................................6
1. CO TO JEST ZARZĄDZANIE CZASEM I
.........10
Jak mieć więcej czasu? ..............................................................11
Prawo wyczucia czasu ...............................................................16
2. JAK EFEKTYWNIE WYKORZYSTYWAĆ CZAS? .......................................17
Autoanaliza – Ocena Obecnego Stylu (OOS) ......................................20
Asertywność w zarządzaniu czasem. ..............................................21
3. JAKIE SĄ NAJWIĘKSZE PUŁAPKI CZASOWE? .......................................23
Złodzieje Czasu .......................................................................23
Jak radzić sobie z odwlekaniem? ..................................................26
Technika Punktów Kontrolnych (TPK) .............................................32
4. CHCESZ MIEĆ WIĘCEJ CZASU? .......................................................33
4.1. Matryca Zarządzania Czasem .................................................35
4.2. Pareto i jego paradoks .........................................................42
4.3. Złodzieje Czasu – zwalcz ......................................................46
4.4. Nawyki – usuń ...................................................................47
4.5. Punkty kontrolne – stosuj ......................................................47
4.6. Mapy Myśli – twórz ..............................................................50
4.7. Priorytety – ustalaj .............................................................56
5. PLANOWANIE . .........................................................................60
Planowanie Celu (PC) . ...............................................................61
6. SIEDEM KROKÓW ......................................................................65
6.2. Skończ z Poczuciem Winy . ....................................................66
6.3. Uwolnij się od Zewnętrznych Zobowiązań . .................................66
6.4. Wykorzystuj czas Niekonwencjonalnie i
DLACZEGO
TO TYLKO TEORIA?
................67
6.5. Określ, które 20% daje 80% . ...................................................68
6.6. Pomnóż 20%, które daje Ci 80 % . .............................................69
7. ZRÓB SOBIE PROSTY TEST… A POWIEM CI, JAK JEST Z TWOIM CZASEM ......70
ZŁOTE MYŚLI O CZASIE ..................................................................74
BIBLIOGRAFIA .............................................................................78
Ekscentrycznie.
ZARZĄDZANIE SOBĄ SAMYM W CZASIE darmowy fragment – Złote Myśli
Iwona Kubis
str. 4
O Autorce
Iwona Kubis - doradca zawodowy
i osobisty, trener – konsultant.
Założycielka firmy „Vackmer”.
Doświadczenie w zakresie szkoleń – to
ponad 10 lat i 1000 dni szkoleń dla
przedstawicieli handlowych, mene-
dżerów, agentów w branży produktów
finansowych, marketingu wielopozio-
mowym i sektorze produktów szybkorotujących.
Z tematyki Zarządzania Czasem – ponad 120 dni szkoleniowych – w tym
ponad roczny projekt dla Polskiej Telefonii Cyfrowej ERA.
Sprzedażą i zarządzaniem sprzedażą zajmuje się od lat dwudziestu
w branży produktów FMCG (m.in. Rolimpex S.A.) oraz finansowej
(Bausparkasse Schwabish Hall, Skarbiec–Emerytura, Grupa Ergo).
Wykształcenie pedagogiczne (Lingwistyka Stosowana - Uniwersytet
Warszawski) i psychologiczne (Psychologia Społeczna – Szkoła Wyższa
Psychologii Społecznej w Warszawie.
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Iwona Kubis
802147515.005.png 802147515.006.png 802147515.007.png 802147515.001.png
 
ZARZĄDZANIE SOBĄ SAMYM W CZASIE darmowy fragment – Złote Myśli
Iwona Kubis
str. 5
5. Planowanie
Koniecznym przygotowaniem do realizacji celów jest planowanie.
Planuj pisemnie, dzięki temu:
Szybciej i sprawniej osiągniesz swoje cele.
Zaoszczędzisz sporo czasu.
Lepiej się zmotywujesz.
Rozeznasz się we własnych celach i działaniach, jakie powinieneś
podjąć.
Zredukujesz stres.
Ustalisz priorytety.
Utrwalisz w pamięci niezbędne informacje.
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Iwona Kubis
802147515.002.png 802147515.003.png
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin