Efekt jo-jo w motywacji.pdf

(720 KB) Pobierz
802147535.001.png
Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Efekt jo-jo w motywacji"
Darmowa publikacja dostarczona przez
Copyright by Złote Myśli & Zbigniew Ryżak, rok 2009
Autor: Zbigniew Ryżak
Tytuł: Efekt jo-jo w motywacji
Data: 23.03.2012
Złote Myśli Sp. z o.o.
ul. Toszecka 102
44-117 Gliwice
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie
w
formie
dostarczonej
przez
Wydawcę.
Zabronione
jakiekolwiek
zmiany
w
zawartości
publikacji
bez
pisemnej
zgody
Wydawcy.
Zabrania
się
jej
odsprzedaży,
zgodnie
z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli.
Autor oraz Wydawnictwo Złote Myśli dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce
informacje
były
kompletne
i
rzetelne.
Nie
biorą
jednak
żadnej
odpowiedzialności
ani
za
ich
wykorzystanie,
ani
za
związane
z
tym
ewentualne
naruszenie
praw
patentowych
lub
autorskich.
Autor
oraz
Wydawnictwo
Złote
Myśli
nie
ponoszą
również
żadnej
odpowiedzialności
za
ewentualne
szkody
wynikłe
z
wykorzystania
informacji
zawartych
w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
P owe r ed by TCPDF ( www .t cpd f. o r g )
SPIS TREŚCI
CO DA CI TA KSIĄŻKA? .............................................8
Dla kogo jest ta książka? .......................................................9
Co Ci da? ..............................................................................10
Efekt kina .............................................................................12
Kim jest autor? .....................................................................15
PRAGNIENIE: CZY WIESZ, CZEGO CHCESZ? .........20
To, co chcesz ........................................................................21
Odświeżanie marzeń ...........................................................23
Marzenia o szczęściu i spokoju ...........................................24
Obudź swoją zdolność do marzeń .......................................27
Jak żyć z natchnieniem? .....................................................28
WYBÓR: CZY UMIESZ LEKCEWAŻYĆ? . ..................32
Które jest najważniejsze? . ..................................................33
Skupienie . ............................................................................34
Sztuka lekceważenia . ...........................................................38
Jakie dziś masz marzenia? . .................................................43
WYOBRAŹNIA: CZY UMIESZ TO ZOBACZYĆ? .........49
Jak uniknąć ciemnych stron wyobraźni — redukcja napięcia ....50
Jak przestać roić — fałszowanie rzeczywistości ...................51
Jak wykorzystać jasne strony wyobraźni? ...........................54
Zobacz swoje marzenie ........................................................56
INTENCJE: CZY WIESZ, PO CO? ..............................58
Czy Twoje marzenie jest pozytywne? ..................................59
Piramida intencji ................................................................60
Wykrywanie „marzeń zastępczych” oparte na poczuciu
braku ...................................................................................62
Czy wiesz, jak Twoje marzenie zmieni świat? . ....................65
Bezinteresowność . ...............................................................66
Magia wkładu ......................................................................69
Nie przesadzaj .....................................................................70
DZIAŁANIE: CZY WIESZ, CO TRZEBA ZROBIĆ? ......71
Przestań się modlić na poboczu ..........................................72
Nigdy nie naciskaj „holdu” ..................................................74
Wykorzystaj napięcie ...........................................................77
CEL: CZY WIESZ, GDZIE JEDZIESZ? ......................80
Gdzie zmierzasz? .................................................................81
Skupienie na celu ................................................................83
Czy jesteś w stanie go zmierzyć? .........................................85
Twoja mantra ......................................................................86
Czy to autentycznie Twój cel? .............................................88
Cel nie jest nagrodą, a rezultatem .......................................91
Ustal rezultaty na dzisiaj .....................................................98
POCZUCIE KIERUNKU: CZY WIESZ, CO TERAZ
ROBISZ? ................................................................100
Co jest teraz Twoim celem? ...............................................101
Tajemnica silnej woli .........................................................102
Co ja mogę teraz zrobić? ....................................................104
PEŁNE ZAANGAŻOWANIE: CZY JESTEM TUTAJ,
CZY W
.....................................108
Napięcie wywoływane przez marzenie ..............................109
Marzycielstwo ....................................................................113
Ćwiczenie świadomości (wrażliwości na świat) .................115
Być w pełni zaangażowanym ..............................................117
OBECNOŚĆ: CZY UMIESZ SOBIE RADZIĆ
Z
SWOJEJ GŁOWIE?
.............................................119
Rozproszenie .....................................................................120
Zaakceptuj rozproszenie ....................................................121
Bycie gdzie indziej, bycie kiedy indziej ..............................122
Co tracimy, gdy nie jesteśmy w pełni obecni? ...................124
Jak to osiągnąć? .................................................................126
Jak dostrzec miejsce, w którym jesteś? .............................127
Różnorodność danych .......................................................129
Spróbuj ..............................................................................130
Jak poczuć siebie? ..............................................................131
Jak poczuć swoje myśli? ....................................................132
Medytacja ..........................................................................134
NATURA: CZY WIESZ, NA CZYM STOISZ? .............137
Naturalnie, ponadnaturalnie i
ROZPROSZENIEM?
...........................138
Naturalny, niezmieszany umysł ........................................144
Walka z naturą ...................................................................147
Natura uwalnia ..................................................................147
sztucznie
Jak wykorzystać to, co jest naturalne? ..............................149
Ćwiczenie ...........................................................................156
EMOCJE: CZY UMIESZ CZUĆ TO, CO CZUJESZ? ....158
Prawa emocji .....................................................................159
Siedem zasad naturalnej realizacji marzeń ........................161
MOTYWACJA: CZY UMIESZ ZABRAĆ SIĘ ZA
DZIAŁANIE NIEZALEŻNIE OD NASTROJU? ..........166
Święta Motywacjo, bądź z nami! ........................................167
Sprzedawanie hejnału .......................................................168
Wystarczy zabrać się za robotę ...........................................171
Jo
...................................................................................172
SAMODYSCYPLINA: CO MOŻESZ KONTROLOWAĆ? . 176
Na czym samodyscyplina nie polega ..................................177
Autonomia działania ..........................................................179
Codzienna samodyscyplina ...............................................182
Konsekwencje autonomii ..................................................185
Wychowanie ......................................................................186
Rezygnacja z autonomii .....................................................187
Chodzi Ci o wygodę czy skuteczność? ...............................189
WYTRWAŁOŚĆ: CZY JESTEŚ PEWNY, ŻE PORA SIĘ
WYCOFAĆ? ............................................................190
Znowu nowa firma .............................................................191
Faza pierwsza: w pełnym słońcu ........................................191
Faza druga: smuga cienia ..................................................192
Wyjście ze smugi cienia .....................................................193
Dobrze
-
jo
..................................................193
Poszukiwanie ulgi jest działaniem na własną niekorzyść ..194
Nie wychodź ze smugi cienia — niech ona wyjdzie ............195
Ocena .................................................................................196
Zamiast zakładać kolejne firmy .........................................196
DRUGI ODDECH: CZY UMIESZ SIĘ PRZEBIĆ NA
DRUGĄ STRONĘ? ..................................................198
Fenomen drugiego oddechu ..............................................199
Nawyk posłuszeństwa wobec zmęczenia ...........................201
Szukanie łatwiejszej drogi .................................................203
Cztery pytania, które zadaj sobie, gdy czujesz zmęczenie 204
Gdy decydujesz się na odpoczynek ...................................206
Ćwiczenie — zrób coś, na co nie masz ochoty ...................207
-
się
-
zapowiadacze
Zgłoś jeśli naruszono regulamin