Bóg Einsteina.pdf

(729 KB) Pobierz
802147541.001.png
Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Bóg Einsteina"
Darmowa publikacja dostarczona przez
Copyright by Złote Myśli & Tadeusz Niwiński, rok 2010
Autor: Tadeusz Niwiński
Tytuł: Bóg Einsteina
Data: 23.03.2012
Złote Myśli Sp. z o.o.
ul. Toszecka 102
44-117 Gliwice
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie
w
formie
dostarczonej
przez
Wydawcę.
Zabronione
jakiekolwiek
zmiany
w
zawartości
publikacji
bez
pisemnej
zgody
Wydawcy.
Zabrania
się
jej
odsprzedaży,
zgodnie
z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli.
Autor oraz Wydawnictwo Złote Myśli dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce
informacje
były
kompletne
i
rzetelne.
Nie
biorą
jednak
żadnej
odpowiedzialności
ani
za
ich
wykorzystanie,
ani
za
związane
z
tym
ewentualne
naruszenie
praw
patentowych
lub
autorskich.
Autor
oraz
Wydawnictwo
Złote
Myśli
nie
ponoszą
również
żadnej
odpowiedzialności
za
ewentualne
szkody
wynikłe
z
wykorzystania
informacji
zawartych
w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
P owe r ed by TCPDF ( www .t cpd f. o r g )
SPIS TREŚCI
Rozdział 1: Wprowadzenie .........................................4
Konflikt ........................................................................................5
Bóg istnieje ..................................................................................5
Równe prawa do Boga .................................................................6
Główny problem ..........................................................................7
Czy to nowa religia? .....................................................................7
Rozdział 2: Istnienie Boga ........................................10
Dwa rodzaje ludzi .......................................................................11
Słowo „Bóg” . ...............................................................................12
Wierzący ateista .........................................................................13
Fakty i
interpretacje
...................................................................13
Nauka i
religia
............................................................................14
................................................................................15
Rozdział 3: Kim jesteśmy ..........................................16
Człowiek, to brzmi dumnie ........................................................17
Skąd się tu wzięliśmy? ...............................................................17
Świadomość ...............................................................................18
Teleportacja ...............................................................................19
Pamięć .......................................................................................20
Rozdział 4: Boska inteligencja . .................................22
Co to jest inteligencja? . .............................................................23
Wyższa inteligencja . ..................................................................23
Inna inteligencja . .......................................................................24
Skąd się bierze nieporozumienie . .............................................24
Jak rozpoznać inteligencję? . .....................................................25
Inteligencja ewolucji . ................................................................26
Definicja Boga . ...........................................................................27
Grawitacja . .................................................................................27
Siła boskiej inteligencji . ............................................................28
Inteligencja życia . ......................................................................29
Mrówki . ......................................................................................29
Programy genów . ......................................................................30
Ludzka świadomość . ..................................................................31
Wygnani z
Bóg i
religia
. .........................................................................31
Rozdział 5: Wiara .....................................................33
Łaska wiary ................................................................................34
Raju
Efekt potwierdzania ..................................................................34
Eksperyment ..............................................................................36
Przykład .....................................................................................36
Żeby nie wyjść na głupka . .........................................................38
Nowa zagadka ............................................................................39
Rozwiązanie ...............................................................................39
Rozdział 6: Trzy przykłady wiary ..............................41
Cześć, Tereska ...........................................................................42
Flora Jessop ...............................................................................42
Punktem wyjścia może być Bóg ................................................45
Rozdział 7: Religia ateizmu .......................................47
Czym jest religia? ......................................................................48
Obóz ateistów ............................................................................48
Dlaczego tak jest? ......................................................................48
Stworzenie świata ......................................................................49
Nie do wiary ...............................................................................50
Skąd przywędrował żuczek? ......................................................50
Kto mi zabrał mój ZWRŚ? .........................................................51
Pojednanie z
.................................................................52
Rozdział 8: Organizacje religijne ..............................53
Bóg — religia — organizacja ......................................................54
Buddyści .....................................................................................55
Islam ..........................................................................................56
Mormoni ....................................................................................57
Happy Science ...........................................................................66
Niezależny Kościół oparty na Biblii ..........................................67
Rozdział 9: Materiał dowodowy ...............................70
Święte księgi ...............................................................................71
Najsłynniejszy model mądrego życia ........................................71
Sięgnijmy do źródeł ...................................................................72
Rozdział 10: Przypowieści ........................................79
Inspiracja? .................................................................................80
Historia Noego ...........................................................................81
Sara będzie miała syna ..............................................................81
Prawa autorskie i
Bogiem
..............................................82
Córki Lota ..................................................................................84
Nieudane produkty ...................................................................85
Lot chce więcej, niż Pan oferuje ................................................86
Tylko dla zaangażowanych . .......................................................87
dylemat lidera
Rozdział 11: Moralność ............................................88
W poszukiwaniu moralności . ....................................................89
Szczypta kazirodztwa ................................................................89
Sprawa Abrahama i
.......................................................90
Boże, prowadź ............................................................................91
Smażona córka ..........................................................................92
Czystki etniczne .........................................................................93
Kodeks moralny? .......................................................................94
Religulous ..................................................................................94
Rozdział 12: Ateiści dla Jezusa .................................96
Ratunek dla Ameryki .................................................................97
Religia Jezusa zgodna z
Izaaka
ą..................................................97
Nie opieraj się złu ......................................................................98
Możemy spać spokojnie ............................................................98
Wybaczanie ................................................................................99
Rezultaty działania Jezusa ......................................................100
Zrozumienie .............................................................................100
Rozdział 13: Obcowanie z
nauk
Bogiem
...........................102
Bóg istnieje z
.............................................................103
Model wzajemnej wymiany .....................................................103
Pośrednicy i
definicji
agenci
..................................................................104
.................................................105
Jak czcić Boga ..........................................................................106
Światło zrozumienia ................................................................106
Cuda .........................................................................................107
Rozdział 14: Mądre życie ........................................108
Ludzie wielcy duchem .............................................................109
Bądź wizjonerem .....................................................................109
Korzenie i
Jak się z
Bogiem zaprzyjaźnić
...................................................................113
System TeTa .............................................................................114
Rozdział 15: Duchowość ..........................................116
Definicja duchowości ...............................................................117
W jaki sposób podejmujemy decyzje .......................................119
Największa tajemnica ...............................................................119
Duchowość umysłu ..................................................................121
Duchowość w
skrzydła
.............................................................121
Rozdział 16: Prawdziwe oblicze Boga ......................123
Bóg jutra ...................................................................................124
Bóg/Natura ..............................................................................124
Czy Bóg jest naszym przyjacielem? .........................................125
praktyce
Zgłoś jeśli naruszono regulamin