Zostań Kopernikiem!.pdf

(639 KB) Pobierz
802690105.001.png
Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Zostań Kopernikiem!"
Darmowa publikacja dostarczona przez
Copyright by Złote Myśli & Halina Gumowska, rok 2009
Autor: Halina Gumowska
Tytuł: Zostań Kopernikiem!
Data: 23.03.2012
Złote Myśli Sp. z o.o.
ul. Toszecka 102
44-117 Gliwice
Niniejsza
publikacja
może
być
kopiowana,
oraz
dowolnie
rozprowadzana
tylko
i
wyłącznie
w
formie
dostarczonej
przez
Wydawcę.
Zabronione
jakiekolwiek
zmiany
w
zawartości
publikacji
bez
pisemnej
zgody
Wydawcy.
Zabrania
się
jej
odsprzedaży,
zgodnie
z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli.
Autor
oraz
Wydawnictwo
Złote
Myśli
dołożyli
wszelkich
starań,
by
zawarte
w
tej
książce
informacje
były
kompletne
i
rzetelne.
Nie
biorą
jednak
żadnej
odpowiedzialności
ani
za
ich
wykorzystanie,
ani
za
związane
z
tym
ewentualne
naruszenie
praw
patentowych
lub
autorskich.
Autor
oraz
Wydawnictwo
Złote
Myśli
nie
ponoszą
również
żadnej
odpowiedzialności
za
ewentualne
szkody
wynikłe
z
wykorzystania
informacji
zawartych
w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
P owe r ed by TCPDF ( www .t cpd f. o r g )
SPIS TREŚCI
OD AUTORA ................................................................................................5
WPROWADZENIE .......................................................................................7
PREDYSPOZYCJE OSOBOWE ...................................................................12
Typy temperamentów ............................................................................12
Podosobowości ......................................................................................16
RELAKSACJA CIAŁA I UMYSŁU ................................................................21
Ciało i umysł ..........................................................................................21
Relaksacja ciała i umysłu .......................................................................25
Ćwiczenie – napinanie i zwalnianie mięśni ciała ...................................................25
Ćwiczenie – rozciąganie mięśni ciała w pionie i poziomie .....................................27
Ćwiczenie – rozgrzewanie całego ciała ..................................................................28
Ćwiczenie – wprowadzenie się w stan swobody przez wstrząsanie ciałem ...........29
Ćwiczenie – szybkie i sprawne odprężenie ............................................................30
ZNACZENIE BARW W ROZWOJU KREATYWNOŚCI ................................31
Co to jest kolor? .....................................................................................31
Znaczenie kolorów w naszym życiu .......................................................33
TWÓRCZA WIZUALIZACJA . .....................................................................37
Wyobraźnia a wizualizacja . ...................................................................37
Twórcza wizualizacja . ...........................................................................40
Ćwiczenie – ekran umysłu .....................................................................................43
Zmiana ograniczających przekonań . .....................................................44
Twórcza wizualizacja z pomocą kolorów . ..............................................47
Ćwiczenie – wizualizacja ogrodu ...........................................................................49
Wykorzystanie twórczej mocy umysłu w praktyce .................................50
Ćwiczenie – wizualizacja – zmiana ograniczających przekonań ...........................53
WIZUALIZACJA KINETYCZNA .................................................................56
Wyobraźnia kinetyczna .........................................................................56
Techniki pracy z ciałem wyobrażeniowym .............................................57
Ćwiczenie – głowa ..................................................................................................57
Ćwiczenie – tułów ..................................................................................................58
Ćwiczenie – narciarz ..............................................................................................58
ODDYCHANIE I KONCENTRACJA ............................................................61
Techniki oddechowe .............................................................................64
Ćwiczenie – słuchanie oddechu .............................................................................65
Ćwiczenie – oddech energetyzujący „okrągły”, (łagodny wdech i wydech) ...........66
Ćwiczenie – oddech ułatwiający koncentrację .......................................................67
GIMNASTYKA UMYSŁU ............................................................................70
Wrażenia jako informacja .....................................................................70
Droga do wiedzy ....................................................................................71
Ćwiczenia gimnastykujące umysł ...........................................................73
Ćwiczenia pamięci zmysłów ...................................................................................74
Ćwiczenia czynności słownej ..................................................................................74
Ćwiczenia czynności logicznych .............................................................................75
Ćwiczenia procesu zapamiętywania .......................................................................75
ZAKOŃCZENIE ..........................................................................................77
BIBLIOGRAFIA .........................................................................................81
ZOSTAŃ KOPERNIKIEM! darmowy fragment – Złote Myśli
Halina Gumowska
str. 4
Twórcza wizualizacja
Wyobraźnia a wizualizacja
Gdyby Pan Bóg chciał, żeby ludzie byli ograniczeni, nie dałby im
wyobraźni – zauważył kiedyś Albert Einstein. I miał rację. Ale czym
w istocie jest wyobraźnia?
Zdaniem dra Roberta Assagiolego, twórcy psychosyntezy, wyobraź-
nia jest funkcją tworzenia i przywoływania obrazów, jest jedną
z najważniejszych, samorzutnie aktywnych funkcji ludzkiej psychi-
ki zarówno na poziomie świadomym, jak i podświadomym. To
funkcja, która musi być rozwijana, jeśli jest słaba, a ze względu na
swoją wielką siłę, powinna być spożytkowana .
Być może zastanawiasz się teraz, co to ma do rzeczy lub wątpisz, czy
rzeczywiście można spożytkować wyobraźnię w procesie rozwoju
umysłu? Zapewniam Cię, że można. I to w prosty sposób. Poprzez
wizualizację, czyli umiejętność korzystania z wyobraźni – tak, aby
obrazy stały się rzeczywistością.
Wizualizacja jest procesem pobudzającym umysł za pomocą przywo-
ływanych obrazów i tworzonych wyobrażeń. Używamy przy tym na-
szego subiektywnego (wewnętrznego) zmysłu wzroku.
Zatrzymajmy się przez chwilę przy tym pojęciu. Cóż to takiego, ten
wewnętrzny wzrok?
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Halina Gumowska
 
ZOSTAŃ KOPERNIKIEM! darmowy fragment – Złote Myśli
Halina Gumowska
str. 5
Otóż, w chwili, gdy patrzysz na kogoś, kto stoi przed Tobą, używasz
fizycznych (obiektywnych) zmysłów. W tym wypadku – wzroku. Pa-
trzysz i widzisz, jak ten ktoś wygląda i w co jest ubrany.
Jeśli natomiast tej osoby w rzeczywistości nie ma, to przecież możesz
ją sobie wyobrazić (przywołać jej obraz w pamięci). I jesteś w stanie
odtworzyć w wyobraźni jej wygląd.
W chwili, gdy przypominasz sobie coś, co widziałeś lub czego kiedyś
doświadczyłeś – to wizualizujesz . Tak się nazywa ten proces przywo-
ływania obrazów. Wizualizacja – to po prostu przywoływanie
uprzednio zgromadzonych w mózgu informacji (wspomnień). Wi-
dzisz więc, że każdy człowiek potrafi wizualizować, ponieważ każdy
posiada pamięć. Mimo to wiele osób nawet nie zdaje sobie sprawy,
że wizualizuje.
Jeśli natomiast Twoje obrazy umysłowe i skojarzenia są zupełnie
nowe, jest to wyobrażanie sobie , czyli tworzenie zupełnie nowych in-
formacji o charakterze twórczym lub zmiana danych przechowywa-
nych w pamięci.
Ważne jest, by w procesie tworzenia obrazów mieć zamknięte oczy.
Wtedy możesz się lepiej koncentrować na wyobrażanych przedmio-
tach lub sprawach, bo świat zewnętrzny tego procesu nie zakłóca.
Wizualizacja jest wyższym stopniem relaksacji, podczas którego mo-
żesz skontaktować się ze swoim wnętrzem. Z tymi podosobowościa-
mi, które na co dzień są wyciszone i przez to prawie nieobecne.
Pierwszym krokiem na drodze wizualizacji jest odprężenie ciała
i umysłu – czyli wyciszenie się i uspokojenie. Wówczas mózg zaczyna
wytwarzać fale alfa, charakteryzujące się częstotliwością impulsów
mózgowych miedzy 7 a 14 cykli na sekundę. W tym stanie świadomo-
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Halina Gumowska
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin