Sprawdzian – układ pokarmowy, oddechowy, krążenia.odt

(17 KB) Pobierz

Sprawdzian – układ pokarmowy, oddechowy, krążenia

 

 1. Wejście do krtani jest ograniczone:

 

a)      Chrząstką zwaną nagłośnią

b)     Chrząstką tarczowatą

c)      Zwieraczem przełyki

d)     Nie jest ograniczone

 

 1. Jeżeli w surowicy krwi występują przeciwciała anty -A i anty -B, to oznacza, że osoba mająca taką grupę krwi jest:

 

a)      Uniwersalnym dawcą o grupie krwi O

b)     Uniwersalnym biorcą o grupie krwi AB

c)      Uniwersalnym dawcą o grupie krwi AB

d)     Uniwersalnym biorcą o grupie krwi O

 

 1. Uzupełnij zdania:

 

              Automatyzm pracy serca, czyli zdolność do wykonywania samoistnych i rytmicznych               skurczów, jest uwarunkowany przez układ ............................... Zatrucie organizmu tlenkiem               węgla polega na ............................................................................. Niebezpieczna dla               organizmu zlepianie się krwinek czerwonych to ....................................... Zróżnicowane               uzębienie nazywane jest ..................................

 

 1. Połącz w pary:

 

              Lipaza                                                                      białka

              Amylaza ślinowa                                          tłuszcze                                                       

              Pepsyna                                                        skrobia

 

 1. Oceń prawdziwość zdań, wpisując znak „x” w odpowiednich kolumnach – prawda lub fałsz.

 

 

Prawda

Fałsz

Kosmki jelitowe znajdują się w jelicie grubym

 

 

W skład uzębienia mlecznego wchodzą 22 zęby

 

 

Zastawki znajdują się w żyłach

 

 

Żółć emulguje tłuszcze

 

 

Pęcherzyki płucne zbudowane są z nabłonka sześciennego

 

 

 

 1. Żyły to naczynia krwionośne:

 

a)      Doprowadzające krew do serca

b)     Wyprowadzające krew z serca

c)      Niemające zastawek

d)     W których krew płynie pod wysokim ciśnieniem

 

 1. Wymień funkcje wątroby (min. 2):

 

a)       

b)      

 1. Z podanych elementów podaj właściwą kolejność dróg oddechowych:

 

              jama nosowa, płuca, krtań, oskrzela, tchawica, gardło

 

 1. Wyjaśnij pojęcia:

 

a)      Krew utlenowana:

b)     Trombina:

 

 1. W tabeli przedstawiono porównanie składu chemicznego dwóch rodzajów powietrza (wdychanego i wydychanego)

 

 

Powietrze I

Powietrze II

Tlen

ok. 21%

ok. 16%

Azot

ok. 78%

ok. 78%

Argon i inne gazy

ok. 1%

ok. 1%

Dwutlenek węgla

ok. 0,03

ok. 4%

 

              Na podstawie analizy powyższych danych ustal i podaj wraz z uzasadnieniem, który z               rodzajów powietrza jest wdychany przez człowieka:

              ....................................................................................................................................................              ....................................................................................................................................................              ....................................................................................................................................................

 

 1. Podaj dwa szkodliwe czynniki, stanowiące zagrożenie dla układu oddechowego:

 

a)       

b)      

 

 1. Przepływ krwi w dużym krwiobiegu przedstawiono w szeregu:

 

a)      Prawa komora – żyły główne – ciało – tętnice główne – lewy przedsionek

b)     Prawa komora – tętnice płucne – ciało – żyły główne – lewy przedsionek

c)      Lewa komora – aorta – ciało – żyły główne – prawy przedsionek

d)     Lewa komora – żyły główne – ciało – tętnice – prawy przedsionek

 

 1. Konflikt serologiczny może wystąpić, gdy ........................................................................ i polega na tym, że .......................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

 

 1. Tlen transportowany jest głównie w postaci:

 

              ....................................................................................................................................................              ....................................................................................................................................................              ....................................................................................................................................................              ....................................................................................................................................................

 

 

 1.  
Zgłoś jeśli naruszono regulamin