architekt-przyszlosci.pdf

(1361 KB) Pobierz
806681607.001.png
Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Architekt przyszłości"
Darmowa publikacja dostarczona przez
Copyright by Złote Myśli & Jacek Siewierski, rok 2012
Autor: Jacek Siewierski
Tytuł: Architekt przyszłości
Data: 29.03.2012
Złote Myśli Sp. z o.o.
ul. Toszecka 102
44-117 Gliwice
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie
w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości
publikacji
bez
pisemnej
zgody
Wydawcy.
Zabrania
się
jej
odsprzedaży,
zgodnie
z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli.
Autor oraz Wydawnictwo Złote Myśli dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce
informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za
ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub
autorskich.
Autor
oraz
Wydawnictwo
Złote
Myśli
nie
ponoszą
również
żadnej
odpowiedzialności
za
ewentualne
szkody
wynikłe
z
wykorzystania
informacji
zawartych
w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
P owe r ed by TCPDF ( www .t cpd f. o r g )
Serdecznie dziękuję trzem najważniejszym
kobietom mojego życia:
córce Agatce, żonie Agnieszce i mamie Oli
za cierpliwość, wyrozumiałość, wsparcie,
natchnienie i niezłomną wiarę w sukces.
Dziewczyny, bez Was nie byłbym tym,
kim jestem.
Kocham Was!
Spis treści
Wstęp................................ 7
Zmiany............................... 9
Czego ja chcę?...................... 15
Cel................................. 19
Sitko............................... 23
Praca: kto szuka, wielbłądzi........ 35
Nowy sposób działania............... 47
Metody wyznaczania celów............ 51
Spryciarz .......................... 63
Konsekwencje........................ 81
Analiza SWOT........................ 83
Priorytety i planowanie............. 89
Chwile zwątpienia — jak sobie
z nimi radzić?.................... 93
Mission possible.................... 95
Początek końca...................... 97
Nowy sposób
działania
Nadszedł czas na sprawy techniczne. Teraz już wiemy,
że jeśli wykonywane przez nas jakiekolwiek czynno-
ści nie przynoszą zamierzonego rezultatu, to rozpo-
czynamy działanie innym sposobem. Zazwyczaj jeśli
robimy coś nowego, to trzeba temu czemuś zrobić
miejsce, pozbywając się czegoś starego — dotyczy to
również (albo przede wszystkim) nawyków. Należy
zastanowić się nad tym, co robimy, przeanalizować,
co można zrobić lepiej, czego można nie robić, któ-
re rzeczy można zostawić, które zmienić, a z których
zrezygnować. W obraniu nowego sposobu działania
pomogą nam pytania:
Które wykonywane przeze mnie czynności są naj-
bardziej wartościowe, jeśli chodzi o to, co robię?
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
47
Zgłoś jeśli naruszono regulamin