Technik_uslug_fryzjerskich_5154[02]_2004_06_07.pdf

(1401 KB) Pobierz
Ministerstwo Edukacji Narodowej iSportu
PROGRAM NAUCZANIA
TECHNIK USCUG FRYZJERSKICH 514[02]
Minister Edukacji Narodowej iSportu
Warszawa 2004
831132340.002.png
Autorzy:
ini. Anna Dziewiecka
mgr Danuta Matuszewska
ini. Elibieta Tuszynska
Recenzenci:
mgr Mariola Goidi
mgr ini. lzabela Suligowska
Opracowanie redakcyjne:
mgr Boiena Stadnicka - Grabos
831132340.003.png
Spis tresci
Plany nauczania
Programy nauczania przedmiotow zawodowych
Higiena
Materialy fryzjerskie
Technologia fryzjerstwa
Stylizacja
Podstawy psychologii
Podstawy pedagogiki
Podstawy dzialalnoSci uslugowej
Pracownia fryzjerska
Praktyka zawodowa
831132340.004.png
I. PLANY NAUCZANIA
PLAN NAUCZANIA
Technikum czteroletnie
Zawod: technik uslug fryzjerskich 514[02]
Podbudowa programowa: gimnazjum
I--
--
--
-
.. .
.
..
Dla dorosl cL..-
Liczba godzin
Dla mlodziezy
Liczba
godzin
tygodniowo
w czteroletnim
okresie
Liczba godzin
tygodniowo
w czteroletnim
w czteroletnim
okresie
okresie
nauczania
Przedmioty nauczania
nauczania
Lp.
nauczania
I - V
Semestry
,
Klasy I - IV
Forma zaoczna
-
Forma
stacjonarna
2
1.
40
Hjiena
3
--
2.
3.
4.
5.
6.
7.
-.
1
26
Materialy fryzjerskie
Technologia fryzierstwa
Stylizacja
Podstawy psychologii
Podstawy pedagogiki
Podstawy dziatalnosci
uslugowej
Pracownia fryzjerska
Specjalizacja
2
-1
4
76
6
_
3-
6
4
2
--2
26 .-
4o
3
2
1
1
12
16
284
8.
9.
23 .-
3
4
~azem
Praktyka zawodowa: 4 tygodnie
831132340.005.png
PLAN NAUCZNIA
Technikum uzupelniajqce
Zawod: technik ustug fryzjerskich 514[02]
Podbudowa programowa: zasadnicza szkota zawodowa
831132340.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin