Świetlice socjoterapeutyczne - czym są.odt

(15 KB) Pobierz
Świetlice socjoterapeutyczne

  ŚWIETLICE  SOCJOTERAPEUTYCZNE

Zasadniczym celem organizacji świetlic socjoterapeutycznych jest stworzenie dzieciom i młodzieży przestrzeni do bezpiecznego kontaktu z innymi i realizacji własnych zainteresowań, wyrównywanie zaburzeń emocjonalnych oraz uzyskanie poprawy w sferze przystosowania społecznego (ograniczenie postaw lękowych       i agresywnych).

W programie świetlic uwzględnia się m.in.: gry, zabawy, ćwiczenia ruchowe, zajęcia plastyczne, teatrzyk dziecięcy, rysunek psychologiczny, zabawy w plenerze, wycieczki, festyny i inne. Realizowane zajęcia stwarzają możliwość kształtowania postaw otwarcia i akceptacji siebie i innych, pobudzają zainteresowania i umożliwiają rozwój uzdolnień.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgłoś jeśli naruszono regulamin