The Simpsons - 21x05 - The Devil Wears Nada.txt

(15 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{1}{72}Episode LABF17|The Devil Wears Nada
{298}{343}NIE DAJ SI� TYM|�WI�TOM NA TRZE�WO
{358}{438}NIE NAPALAM SI�|NA MOJ� MAM�
{1940}{2067}# Bo fajny z niego kole� #|B�DZIEMY T�SKNI�, TED!
{2069}{2164}# I nikt temu nie zaprzeczy #
{2165}{2235}# Poza jego by�� #
{2272}{2342}Co ty bez nas, zakutych pa�,|teraz b�dziesz nadzorowa�?
{2343}{2412}Zamierzam zape�ni� t� pustk�|zaj�ciami w ogr�dku, wczesnymi obiadami
{2413}{2476}i nauk� mandary�skiego.
{2520}{2568}To jakie� bzdury.
{2602}{2629}B�d� t�skni� za Tedem.
{2631}{2669}Dobry by� z niego kierownik.
{2671}{2695}Nie wtr�ca� si� zbytnio.
{2696}{2729}Nie przeszkadza�o mu,|gdy odbili�my si�
{2731}{2764}zbyt p�no lub wcale.
{2766}{2847}Albo �e usprawnili�my odrobin�|automat z napojami.
{2916}{2935}/Piwo.
{2964}{3066}Nasze zdrowie--|nienadzorowanych.
{3099}{3139}Zapewne z niecierpliwo�ci�|czekacie
{3140}{3192}na og�oszenie|nowego kierownika.
{3194}{3266}Nie mo�emy si�|sami nadzorowa�?
{3625}{3672}Wygra�em!
{3674}{3721}W ka�dym razie,
{3723}{3791}to co kiedy� by�o moj� nerk�|a teraz jest moim sercem,
{3792}{3844}postanowi�em awansowa�|kogo� z wewn�trz.
{3845}{3904}Jeden z was dostanie awans.
{3906}{3964}Ale kt�ry?
{4304}{4340}Gratuluj�.
{4342}{4399}Nadaj� ci przydomek kr�la kretyn�w,
{4400}{4463}r�wnie� znanego pod nazw�|kierownika sektora 7-G.
{4464}{4540}Oto klucz do kierowniczej toalety.
{4704}{4749}Nasz szef to nasz kumpel.
{4751}{4798}Je�opy prowadz� je�opiarni�.
{4844}{4885}Carl, czemu nie przybijasz pi�tki?
{4887}{4946}Wiesz, wol� oszcz�dza� moj� r�k�
{4948}{5026}do stukania we wska�niki|i wype�niania ocen pracowniczych.
{5028}{5058}Opijmy to u Moe.
{5097}{5120}Po pracy.
{5155}{5225}Stawiam pierwsze piwo.
{5227}{5264}Widzisz, wcale si� nie zmieni�.
{5265}{5298}/Tak, zmieni�em si�,
{5300}{5372}/na spos�b, kt�ry dopiero|zaczynacie podejrzewa�./
{5419}{5462}Otwieram zebranie
{5464}{5526}dobroczynnych lasek Springfield.
{5528}{5601}Jak wiecie w zesz�ym roku ze sprzeda�y|ciastek i ciasteczek zebra�y�my
{5603}{5712}$112 na walk� z dzieci�c� oty�o�ci�.
{5795}{5848}Dzi�kuj�, dobroczynne laski.
{5927}{5952}Jakie� pomys�y
{5954}{5994}na tegoroczn� zbi�rk�?
{5996}{6045}Komisariat policji zebra� pieni�dze
{6047}{6084}sprzedaj�c te mi�niakowe|kalendarze.
{6085}{6108}MASZ PRAWO POZOSTA� SEXY
{6110}{6133}/- Niez�a rzecz.|- Tak, wspania�e./
{6328}{6366}Mam �wietny pomys�.
{6368}{6413}Zr�bmy to samo tylko|z naszym udzia�em.
{6415}{6463}W sumie nie�le si�|prezentujemy.
{6518}{6560}Musimy tylko znale��|temat przewodni.
{6612}{6657}HISTORIA|LUDOB�JSTWA
{6658}{6687}Mo�e historia?
{6739}{6762}Ustalone.
{6764}{6798}Zrobimy to 25-tego...
{6830}{6866}...Wigguma.
{6917}{7009}Betsy Ross,|wskrze� na nowo histori�.
{7011}{7043}Uwielbiam to.
{7044}{7078}Nie przestawaj, nie przestawaj.
{7080}{7115}Dobra, przesta�, wystarczy tego.
{7116}{7188}No dobra, kt�ra pani b�dzie moj�|nast�pn� sexy historyczn� lady?
{7189}{7214}Ja.
{7216}{7288}�e�ska wersja Tigera Woodsa|z lat trzydziestych XX wieku...
{7290}{7347}Babe Didrikson Zaharias.
{7348}{7409}Wiesz Marge,|je�li chcesz sprzeda� ten kalendarz,
{7411}{7439}b�d� musia� zobaczy�
{7440}{7517}wi�cej tego "Babe", a mniej|"Didrikson Zaharias."
{7519}{7578}Dobrze, zdejm� jedn� r�kawiczk�.
{7626}{7674}Wiesz, co by do tego pasowa�o?
{7676}{7745}Kieliszek czerwonego wina w r�ku.
{7797}{7869}Uwielbiam to wino.
{7871}{7898}Andaluzyjskie.
{7900}{7937}Wydaje si� prawdziwe.
{7964}{8010}Dobra, wi�cej wina dla pani.
{8159}{8222}Kotku, to jest caliente.|[gor�ce]
{8229}{8273}Korek wystrzeli� do kitipapy.
{8718}{8744}Hej, Carl,
{8745}{8773}patrz jak namiesza�em|z nazwiskami
{8775}{8810}na karcie zg�osze� do|gry w softballa.
{8841}{8870}Smakowite.
{8872}{8911}Wiesz, �e Smitty ma na nazwisko Smitty?
{8936}{8966}Ju� nie.
{8968}{9012}Zmieni�em "m" na...
{9013}{9038}Wystarczy, Homer.
{9040}{9068}...na "p"--
{9069}{9101}Spitty, bo pluje gdy co� powie.
{9103}{9144}Usuni�to mu kiedy� cz�� j�zyka.
{9146}{9172}Zabawne.
{9173}{9204}Nie wiedzia�em o tym.
{9206}{9251}Teraz ju� wiesz.
{9275}{9311}Przesta� mnie ci�ga�.
{9312}{9354}Kiedy dorosn� b�d� ci� ci�ga�
{9356}{9385}i kupowa� ci ciuchy.
{9387}{9439}Cudownie.
{9464}{9509}O co chodzi?
{9603}{9652}Pozowa�am do zdj��.
{9712}{9755}I umie�cili mnie na ka�dym miesi�cu.
{9789}{9829}Nie pami�tam, abym to robi�a.
{9863}{9954}I z pewno�ci� nie pami�tam,|abym robi�a sierpie�.
{9956}{10034}Panienko z kalendarza,|zdejmiesz ciuszki?
{10036}{10060}Nie.
{10062}{10111}Mam �wietne rozwi�zanie.
{10339}{10372}�wietny raport o bezpiecze�stwie, Homer.
{10373}{10407}W tym tygodniu nie by�o|wyciek�w z reaktora.
{10409}{10483}Mianuj� ci� nowym|asystentem kierownika.
{10485}{10551}Dlaczego nie mog� zachowa� mojej poprzedniej|posady, jakakolwiek ona nie jest?
{10553}{10585}Nie ma takiej opcji, kolego.
{10587}{10654}Albo zostaniesz moim asystentem|albo id� szuka� nowej pracy,
{10656}{10723}a przy tej sytuacji ekonomicznej|to znaczy, �e nikt ci� nie zatrudni.
{10725}{10778}Dobra, wygl�da na to,|�e jestem na twoje skinienie.
{10780}{10803}I wezwanie.
{10805}{10832}Nie...!
{10833}{10859}Tak.
{10903}{10971}O nie,
{10973}{11020}dzi� w ko�ciele wysoka frekwencja,
{11021}{11109}a ca�e zgromadzenie widzia�o moje|skandynawskie regiony.
{11205}{11245}Nadchodzi kobieta,|kt�ra sprawi�a, �e luty
{11246}{11297}sta� si� najgor�tszym|miesi�cem w roku.
{11298}{11360}Jej zgrabne nogi przekona�y|mnie w ko�cu,
{11361}{11410}abym przestawi� si� z kalendarza|julia�skiego na gregoria�ski.
{11412}{11457}Marge, dziewczyno,
{11459}{11515}s�ysza�am w�a�nie,|�e twoje spodnie nie zatrudniaj�,
{11517}{11571}bo tw�j ty�eczek nie rezygnuje.
{11718}{11788}Homie, wszystkim spodoba�|si� m�j kalendarz,
{11789}{11843}ale tylko ty mo�esz|przewraca� kartki.
{11845}{11874}Kalendarz?
{11876}{11961}O m�j Bo�e, zapomnia�em przesun��|Carla z 12:30 na 14:30.
{11962}{12008}Jego astrolog zjawi si�
{12009}{12061}o tej samej porze, co jego astronom.
{12063}{12110}Niedobrze, niedobrze.
{12144}{12226}Mo�e odrobink� szale�stwa Marge'owego?
{12472}{12537}Kogo ja pr�buj� oszuka�?
{12661}{12710}Marge, mogliby�my si�|tylko poprzytula�?
{12712}{12753}Przytulanie jest na "po".
{13096}{13129}Jutro, m�j drogi.
{13140}{13181}/Nast�pnego Wieczora
{13195}{13221}G�upi Carl.
{13223}{13260}"Zaktualizuj list� telefon�w, Homer.
{13261}{13312}"Za�o�y�e� mi kontakty|odwrotnie, Homer."
{13337}{13366}Przepraszam, kochanie.
{13368}{13421}Mo�e to sprawi,|�e zapomnisz o pracy.
{13457}{13481}Umyj m�j samoch�d.
{13482}{13512}Dodaj pianki do kawy z mlekiem.
{13513}{13537}Zarezerwuj mi masa�.
{13538}{13565}Shiatsu albo lepszy.
{13566}{13592}Zostawcie mnie w spokoju,|oboje!
{13713}{13750}/Klaso,
{13752}{13781}dzi� porozmawiamy sobie
{13782}{13820}o Waszyngtonie przekraczaj�cym|stan Delaware.
{13821}{13891}Chcia�bym poogl�da�, jak mama|Barta pierze swoj� bielizn�.
{13893}{13940}Brytyjczycy byli dowodzeni|przez genera�a Howe.
{13941}{13991}Da�bym mamie Barta generalne "wow".
{13993}{14021}Daj spok�j.
{14022}{14061}M�wisz o mojej mamie.
{14063}{14127}Trzymajcie si� z dala|od mamy Barta.
{14129}{14230}Pani S., mo�e mi pani wsuwa� koszul� do spodni,|kiedy panie sobie �yczy.
{14232}{14289}No dobra, stary,|opu�� brwi,
{14290}{14335}�adnie i powoli.
{14409}{14455}Utkn�a!
{14457}{14541}B�d� mia� zagadkowy wyraz twarzy|do ko�ca mojego �ycia.
{14543}{14596}Chcia�bym pozagadkowa� si�|z mam� Barta.
{14597}{14630}Zamknij si�!
{14665}{14715}Stawiasz si� sam do starszego?
{14717}{14749}B�dziemy musieli ustali�
{14751}{14781}spotkanie z twoimi rodzicami.
{14783}{14845}Tylko sprawdz� kalendarz.
{14880}{14976}Nagle poczu�em si�|nie-administracyjnie.
{15001}{15023}Tak.
{15135}{15164}Homie?
{15165}{15217}Wiem, kochanie, �e to by�y|ci�kie dwa tygodnie,
{15219}{15272}ale zarezerwowa�em na t� sobot�
{15273}{15334}pok�j w romantycznym hotelu.
{15336}{15363}Widok na ogr�d?
{15365}{15433}Widok na ocean,|zas�oni�ty.
{15589}{15636}No dobra, jestem po|100 godzinnym tygodniu pracy,
{15637}{15689}ale podczas jazdy tutaj przespa�em si�
{15691}{15726}i teraz rw� si� do dzie�a.
{15728}{15834}Przynios�am kilka gad�et�w,|kt�re ubarwi� nasz� noc--
{15836}{15926}Olejek do masa�u, seksowna bielizna
{15928}{15974}i erotyczne ko�ci.
{15976}{16053}Ta ma wypisane dzia�ania,|a ta cz�ci cia�a.
{16054}{16085}Widzisz?
{16086}{16129}"Czule u�ci�nij... Szyj�."
{16130}{16177}Z przyjemno�ci�!
{16179}{16224}Ja spr�buj�.
{16225}{16265}"Poli�... Oczy."
{16266}{16297}Spr�buj� raz jeszcze.
{16323}{16369}"Daj klapsa... W�osom"?
{16370}{16396}Co do...?
{16428}{16479}"Szepnij... dupie"?
{16481}{16525}Do bani taka gra!
{16526}{16609}A mo�e rzucisz mn�?
{16610}{16658}B�dziemy...
{16660}{16723}chrapa� rano.
{16725}{16786}Cholera, dotknij mnie!
{16891}{16923}Poca�uj mnie, kotku!
{16925}{16973}Poca�uj mnie jak �ab� w bajce!
{17181}{17228}/�wietna wiadomo��, Homer!
{17229}{17269}/Zosta�em zaproszony na coroczne
{17271}{17333}/Targi Energii Atomowej|w Pary�u, to we Francji./
{17334}{17388}/Zgadza si�, jedziemy na|tydzie� rozszczepiania!/
{17421}{17463}/Zarezerwuj mi pok�j w Ritzu,
{17465}{17505}/z widokiem na gr�b Jima Morrisona
{17506}{17541}/i zarezerwuj kolacj� w tym miejscu.
{17542}{17573}/Wiesz, chodzi o to,|o kt�rym mama Lenny'ego/
{17574}{17609}/czyta�a jakie� dwa lata wstecz./
{17683}{17722}NIE PRZESZKADZA�
{17723}{17756}�MIA�O PRZESZKADZAJCIE
{17757}{17817}Przysi�gam Marge,|�e ci to wynagrodz�.
{17818}{17873}Wczorajsza noc mia�a|by� wynagrodzeniem!
{17874}{17906}Najbardziej intymny moment,
{17908}{17973}jaki dzielili�my wsp�lnie w tym tygodniu|to by�o prasowanie twoich koszul!
{17974}{18013}Tak naprawd� to by�y koszule Carla.
{18048}{18120}Nie do wiary, �e sp�dzisz|z nim kolejny weekend.
{18121}{18165}Hej, przecie� ja wcale|nie chc� tam jecha�.
{181...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin