Kesera.txt

(0 KB) Pobierz
Kesera


	Pos�uchajcie opowie�ci mej
	o dziewczynie kt�ra nie kocha�a mnie
	by�a pi�kna i wra�liwa
	ale by�a nieszcz�liwa
	a na imi� mia�a Kesera

	Ref.	Kesera Kesera Kesera
	ty przez ca�e �ycie b�dziesz ze mn� sz�a
	i nikt inny ci� nie kocha� 
	i nie kocha� tak jak ja
	moja mi�a moja �liczna Kesera

	Od tej pory przemin�o wiele lat
	�ycie da�o niejednemu wiele spraw
	tylko mi�o�� bezgraniczna 
	co do ciebie wiecznie trwa
	moje serce ci�gle wo�a Kesera
 
	Ref.	Kesera................. 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin