CDN_OPT!MA_Serwis_15.pdf

(1384 KB) Pobierz
Microsoft Word - CDN_OPT!MA_Serwis_15.doc
System CDN OPT!MA v. 15.0
Moduł Serwis
31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g
tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00
Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00
www.comarch.pl/cdn
info.cdn@comarch.pl
Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument !
96140218.004.png 96140218.005.png 96140218.006.png 96140218.007.png
UWAGA
Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem
potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat Rejestracji Oprogramowania, który Użytkownik otrzymuje od razu wraz
z Oprogramowaniem lub po odesłaniu wypełnionej karty rejestracyjnej.
Każdorazowo przy nabyciu nowego programu lub odtworzeniu gwarancji w Certyfikacie Rejestracji Oprogramowania
określone są daty obowiązywania gwarancji na poszczególne programy.
W przypadku wątpliwości dotyczącej zarejestrowania Oprogramowania lub wprzypadku
nieotrzymania Certyfikatu Rejestracji Oprogramowania prosimy o kontakt z Producentem (12) 681 43
00.
UWAGA! Użytkowanie nielegalnej kopii naraża Użytkownika programu na postępowanie karne zgodnie z ustawą
o prawie autorskim z dnia 04.02.1994 R.
Użytkowanie legalnie nabytej kopii oprogramowania w wersji otrzymanej w trakcie obowiązywania gwarancji jest
możliwe bez żadnych ograniczeń czasowych.
Gwarancja na oprogramowanie umożliwia:
uzyskanie kolejnych wersji programów na warunkach preferencyjnych (bezpłatne nowe wersje oprogramowania
w okresie gwarancyjnym - nie dotyczy kosztów dostarczenia, nośnika instalacji oraz szkolenia)
zakup kolejnych stanowisk lub innych programów do kompletu
korzystanie z konsultacji autorskich u Producenta lub pomocy serwisu technicznego*
W trosce o sprawną obsługę gwarancyjną prosimy o staranne przechowywanie Certyfikatu Rejestracji
Oprogramowania oraz podawanie numeru ewidencyjnego w trakcie kontaktów z Producentem.
*Nie dotyczy pakietu CDN OPT!MA Start Mikrofirma.
Podręcznik Użytkownika systemu CDN OPT!MA
Str. 3
1 Spis treści
1 SPIS TREŚCI ........................................................................................................................................ 3
2 WSTĘP.................................................................................................................................................. 4
3 ROZPOCZĘCIE PRACY Z MODUŁEM CDN SERWIS............................................................................... 5
3.1 MAGAZYN SERWISOWY .........................................................................................................................5
3.2 KONFIGURACJA .....................................................................................................................................6
4 URZĄDZENIA SERWISOWANE .............................................................................................................8
4.1 LISTA RODZAJÓW URZĄDZEŃ................................................................................................................8
4.2 FORMULARZ - RODZAJ URZĄDZENIA ......................................................................................................9
4.3 LISTA URZĄDZEŃ ................................................................................................................................10
4.4 FORMULARZ URZĄDZENIA ................................................................................................................... 11
4.4.1 FORMULARZ URZĄDZENIA - ZAKŁADKA OGÓLNE........................................................................ 12
4.4.2 FORMULARZ URZĄDZENIA - ZAKŁADKA ATRYBUTY..................................................................... 12
4.4.2.1 OKNO ATRYBUT URZĄDZENIA.................................................................................... 13
5 ZLECENIA SERWISOWE ..................................................................................................................... 15
5.1 LISTA ZLECEŃ ..................................................................................................................................... 15
5.1.1 LISTA ZLECEŃ SERWISOWYCH - ZAKŁADKA ZNAJDŹ................................................................... 19
5.2 FORMULARZ ZLECENIA ........................................................................................................................ 20
5.2.1 FORMULARZ ZLECENIA - ZAKŁADKA OGÓLNE............................................................................. 21
5.2.2 FORMULARZ ZLECENIA - ZAKŁADKA KONTRAHENT..................................................................... 24
5.2.3 FORMULARZ ZLECENIA - ZAKŁADKA CZYNNOŚCI........................................................................ 24
5.2.3.1 TABELA CZYNNOŚCI .................................................................................................. 24
5.2.3.2 OKNO CZYNNOŚCI DLA ZLECENIA SERWISOWEGO – ZAKŁADKA OGÓLNE.................... 25
5.2.3.3 OKNO CZYNNOŚCI DLA ZLECENIA SERWISOWEGO – ZAKŁADKA SZCZEGÓŁY............... 27
5.2.3.4 TABELA NOTATKI ...................................................................................................... 28
5.2.3.5 OKNO NOTATKA DO ZLECENIA SERWISOWEGO.......................................................... 28
5.2.4 FORMULARZ ZLECENIA – ZAKŁADKA CZĘŚCI.............................................................................. 28
5.2.4.1 OKNO CZĘŚCI DLA ZLECENIA SERWISOWEGO – ZAKŁADKA OGÓLNE........................... 29
5.2.4.2 OKNO CZĘŚCI DLA ZLECENIA SERWISOWEGO – ZAKŁADKA SZCZEGÓŁY...................... 31
5.2.5 POBIERANIE CZĘŚCI Z MAGAZYNU ............................................................................................ 31
5.2.6 ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH CZĘŚCI ..................................................................................... 33
5.2.7 ZAMAWIANIE CZĘŚCI ................................................................................................................ 34
5.2.8 FORMULARZ ZLECENIA – ZAKŁADKA ATRYBUTY......................................................................... 35
5.2.9 FORMULARZ ZLECENIA – ZAKŁADKA DOKUMENTY...................................................................... 35
5.3 ZAMKNIĘCIE ZLECENIA ........................................................................................................................ 35
5.4 ODBLOKOWANIE ZLECENIA ................................................................................................................. 36
5.5 USUNIĘCIE ZLECENIA .......................................................................................................................... 36
5.6 KOPIOWANIE ZLECENIA....................................................................................................................... 36
6 FAKTUROWANIE ZLECEŃ................................................................................................................... 38
6.1 REALIZACJA CZĘŚCIOWA ..................................................................................................................... 38
6.2 PRZEKSZTAŁCENIA CAŁKOWITE ........................................................................................................... 39
6.2.1 PRZEKSZTAŁCENIE DO FA/ PA ................................................................................................... 40
6.2.2 DOKUMENTY WZ/ RW DO ZLECENIA SERWISOWEGO ................................................................. 41
7 INNE INFORMACJE ............................................................................................................................ 43
7.1 TERMINARZ......................................................................................................................................... 43
7.1.1 KONTROLA TERMINU ZADANIA.................................................................................................. 44
7.2 OKNO INFORMACJI BIEŻĄCYCH............................................................................................................ 44
7.3 ANALIZY.............................................................................................................................................. 44
7.4 CDN PRZYPOMINACZ ........................................................................................................................... 45
Str. 4
Moduł Serwis v. 15.0
2 Wstęp
Moduł CDN OPT!MA Serwis dedykowany jest dla firm zajmujących się działalnością serwisową. Umożliwia
rejestrację zdarzeń dotyczących zleceń serwisowych.
Potrzeby firm w zakresie usług serwisowych zależą zarówno od wielkości firmy jak i specyfiki jej działania. Tak więc,
w zależności od firmy w module CDN OPT!MA Serwis można:
rejestrować wszystkie przyjmowane w firmie zlecenia serwisowe (zrealizowane i „w toku”),
harmonogramować zadania i rejestrować wykonane czynności (zlecenia są albo od razu przydzielane
konkretnemu serwisantowi, albo trafiają do kolejki zgłoszeń oczekujących skąd serwisanci pobierają je dla
siebie - w zależności od zasad obsługi serwisu w danej firmie),
rejestrować historię realizacji napraw (wraz z rejestracją czasu trwania) oraz wykorzystanych części,
bezpośrednio z poziomu zlecenia wystawić fakturę/ paragon na wykonaną usługę,
w przypadku zleceń związanych z wyjazdem do Klienta istnieje możliwość zarezerwowania czasu – będzie
to widoczne w terminarzu operatora.
Moduł CDN OPT!MA Serwis może współpracować z modułem CDN OPT!MA Faktury (w zakresie wystawiania
faktur) oraz z modułem magazynowym CDN OPT!MA Handel/ Handel Plus (w zakresie pobierania części
z magazynu). Jednak moduły te nie są wymagane do funkcjonowania modułu serwisowego (jeżeli Użytkownik nie
posiada modułów handlowo-magazynowych to funkcje przekształceń do dokumentów handlowych i magazynowych
nie będą dostępne).
Uwaga: Moduł Serwis nie współpracuje z modułem Handel Plus w zakresie wskazywania
dostaw na dokumentach rozchodowych (zawsze obowiązuje metoda rozliczania magazynu
wskazana w Konfiguracji firmy/ Magazyn/ Parametry).
Dodatkową funkcją jest terminarz , który umożliwia wizualizację zadań z możliwością dodawania/ edycji zleceń
serwisowych. Terminarz może być wykorzystywany przez szefa, który będzie miał możliwość szybkiego podglądu
zarejestrowanych zadań i ich modyfikacji. Ponadto w terminarzu jest możliwość ustawienia danego operatora, dla
którego zostaną wyświetlone zarejestrowane przez niego zadania.
96140218.001.png
Podręcznik Użytkownika systemu CDN OPT!MA
Str. 5
3 Rozpoczęcie pracy z modułem CDN Serwis
Uwaga : Modułu CDN OPT!MA Serwis nie można uruchomić w wersji oddziałowej programu
CDN OPT!MA (współpracującej z systemem CDN XL ).
3.1 Magazyn serwisowy
System CDN OPT!MA obsługuje wiele magazynów. Na potrzeby obsługi modułu CDN OPT!MA Serwis należy
utworzyć magazyn części, który będzie wykorzystywany do napraw. Dzięki takiemu rozwiązaniu – w momencie
pobrania części z magazynu nie będą one widoczne np. na spisie z natury dla tego magazynu. Będą automatycznie
przesuwane na magazyn serwisowy, gdzie na bieżąco widać, jakie części są aktualnie wykorzystywane w serwisie.
Lista zdefiniowanych magazynów dostępna jest zpoziomu Słowniki/ Magazyny (kombinacja klawiszy
<CTRL>+<M>).
Definiując nowy magazyn wypełniamy następujące pola:
Symbol – jest to 20 znakowe pole jednoznacznie określające dany magazyn. Symbol magazynu jest wielokrotnie
wykorzystywany w programie. Każdy dokument dotyczy wybranego magazynu, dlatego zalecane jest przemyślane
nadawanie symboli dla magazynów.
Nazwa – pełna nazwa magazynu.
Symbol w numeracji – 5 znakowy symbol, który może zostać użyty do oznaczania dokumentów wystawianych
w tym magazynie. Do tego celu (oprócz ustalenia w tym miejscu symbolu numeracji) należy zastosować
w schematach numeracji dokumentów człon MAGAZYN.
Opis – dodatkowe pole opisujące dany magazyn.
Typ – typ magazynu dla modułu CDN OPT!MA Serwis musi być zdefiniowany jako magazyn serwisowy .
Możliwość zmiany typu magazynu jest blokowana, jeśli w danym magazynie zostanie wprowadzony dokument.
Nieaktywny – parametr, który decyduje o sposobie filtrowania listy magazynów, domyślnie pole to nie jest
zaznaczone. Puste pole oznacza magazyn aktywny, czyli magazyn, który bierze udział w obrocie towarowym. Po
zaznaczeniu tego pola magazyn staje się nieaktywny - nie można wystawiać dokumentów z nim związanych.
Wszystkie dokumenty związane z magazynem nieaktywnym pozostają w programie.
Wprowadził/ zmodyfikował - pola te informują o dacie i osobie, która założyła dany magazyn i jako ostatnia
modyfikowała formularz magazynu.
Rys.1 Formularz magazynu
96140218.002.png 96140218.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin