CDN_OPT!MA_Handel_15.pdf

(3643 KB) Pobierz
Microsoft Word - CDN_OPT!MA_Handel_15_0.doc
System CDN OPT!MA v. 15.0
Moduł Handel
Moduł Handel Plus
31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g
tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00
Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00
www.comarch.pl/cdn
info.cdn@comarch.pl
Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument !
96140039.001.png 96140039.002.png 96140039.003.png 96140039.004.png
UWAGA
Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem
potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat Rejestracji Oprogramowania, który Użytkownik otrzymuje od razu wraz
z Oprogramowaniem lub po odesłaniu wypełnionej karty rejestracyjnej.
Każdorazowo przy nabyciu nowego programu lub odtworzeniu gwarancji w Certyfikacie Rejestracji Oprogramowania
określone są daty obowiązywania gwarancji na poszczególne programy.
W przypadku wątpliwości dotyczącej zarejestrowania Oprogramowania lub wprzypadku
nieotrzymania Certyfikatu Rejestracji Oprogramowania prosimy o kontakt z Producentem (12) 681 43
00.
UWAGA! Użytkowanie nielegalnej kopii naraża Użytkownika programu na postępowanie karne zgodnie z ustawą
o prawie autorskim z dnia 04.02.1994 r.
Użytkowanie legalnie nabytej kopii oprogramowania w wersji otrzymanej w trakcie obowiązywania gwarancji jest
możliwe bez żadnych ograniczeń czasowych.
Gwarancja na oprogramowanie umożliwia:
uzyskanie kolejnych wersji programów na warunkach preferencyjnych (bezpłatne nowe wersje
oprogramowania w okresie gwarancyjnym - nie dotyczy kosztów dostarczenia, nośnika instalacji oraz
szkolenia)
zakup kolejnych stanowisk lub innych programów do kompletu
korzystanie z konsultacji autorskich u Producenta lub pomocy serwisu technicznego*
W trosce osprawną obsługę gwarancyjną prosimy ostaranne przechowywanie Certyfikatu Rejestracji
Oprogramowania oraz podawanie numeru ewidencyjnego w trakcie kontaktów z Producentem.
*Nie dotyczy pakietu CDN OPT!MA Start Mikrofirma.
Podręcznik Użytkownika systemu CDN OPT!MA
Str. 3
1 Spis treści
1 SPIS TREŚCI.....................................................................................................................................................3
2 INFORMACJE OGÓLNE................................................................................................................................... 10
2.1 PRZEPŁYW INFORMACJI W SYSTEMIE CDN OPT!MA ........................................................................................11
2.2 ZASADY DZIAŁANIA PROGRAMU .....................................................................................................................11
3 ZASADY OBSŁUGI PROGRAMU...................................................................................................................... 13
3.1 ZANIM ZACZNIEMY WYSTAWIAĆ DOKUMENTY ................................................................................................13
3.1.1 JAK ROZPOCZĄĆ PRACĘ - KROK PO KROKU........................................................................................13
3.1.2 CO ZROBIĆ, ABY NA FAKTURZE POJAWIŁY SIĘ DANE BANKOWE ........................................................14
4 DOKUMENTY.................................................................................................................................................. 16
4.1 OBSŁUGA LIST Z DOKUMENTAMI....................................................................................................................16
4.1.1 LISTY DOKUMENTÓW: ZAKŁADKA WG NUMERU.................................................................................17
4.1.2 LISTY DOKUMENTÓW: ZAKŁADKA ZA OKRES.....................................................................................17
4.1.3 LISTY DOKUMENTÓW: ZAKŁADKA Z KONTRAHENTEM........................................................................17
4.1.4 LISTY DOKUMENTÓW: ZAKŁADKA ZNAJDŹ.........................................................................................17
4.2 FAKTURY SPRZEDAŻY ....................................................................................................................................18
4.2.1 CO NALEŻY WIEDZIEĆ O FAKTURACH................................................................................................18
4.2.2 LISTA FAKTUR ..................................................................................................................................19
4.2.3 FORMULARZ FAKTURY: ZAKŁADKA OGÓLNE.......................................................................................20
4.2.4 FORMULARZ FAKTURY: ZAKŁADKA KONTRAHENT..............................................................................22
4.2.5 FORMULARZ FAKTURY: ZAKŁADKA PŁATNOŚCI..................................................................................23
4.2.6 FORMULARZ FAKTURY: ZAKŁADKA DOKUMENTY................................................................................23
4.2.7 WPISYWANIE POZYCJI NA FAKTURĘ..................................................................................................24
4.2.8 FORMULARZ POZYCJI NA FAKTURZE..................................................................................................25
4.2.9 ZAPIS Z WYDRUKIEM........................................................................................................................27
4.2.10 WYDRUK FAKTURY ...........................................................................................................................27
4.2.11 WYDRUKI TEKSTOWE .......................................................................................................................29
4.2.12 DEFINIOWALNY WYDRUK FAKTURY...................................................................................................29
4.3 FAKTURY VAT MARŻA ....................................................................................................................................33
4.4 PARAGONY ....................................................................................................................................................34
4.4.1 CO NALEŻY WIEDZIEĆ O PARAGONACH. ............................................................................................34
4.4.2 LISTA PARAGONÓW..........................................................................................................................34
4.4.3 FORMULARZ PARAGONU: ZAKŁADKA OGÓLNE...................................................................................36
4.4.4 FORMULARZ PARAGONU: ZAKŁADKA KONTRAHENT...........................................................................37
4.4.5 FORMULARZ PARAGONU: ZAKŁADKA PŁATNOŚCI...............................................................................37
4.4.6 FORMULARZ PARAGONU: ZAKŁADKA DOKUMENTY.............................................................................38
4.4.7 WPISYWANIE POZYCJI NA PARAGON.................................................................................................38
4.4.8 PRZEKSZTAŁCENIE PARAGONU DO FAKTURY .....................................................................................39
4.5 TAX FREE ......................................................................................................................................................40
4.5.1 FORMULARZ DOKUMENTU TAX FREE .................................................................................................41
4.5.2 ZASADY PRZEKSZTAŁCANIA PARAGONÓW DO TAX FREE ....................................................................41
4.6 REZERWACJE ODBIORCY................................................................................................................................41
4.6.1 CO NALEŻY WIEDZIEĆ O REZERWACJACH. ........................................................................................41
4.6.2 LISTA REZERWACJI ODBIORCY .........................................................................................................42
4.6.3 FORMULARZ REZERWACJI.................................................................................................................44
4.6.4 REZERWACJE TOWARU A ZASOBY .....................................................................................................46
4.7 ŁATWA SPRZEDAŻ .........................................................................................................................................46
4.7.1 KROK 1 - TOWARY............................................................................................................................46
4.7.2 KROK 2 - DOKUMENT........................................................................................................................47
4.7.3 KROK 3 - KONTRAHENT ....................................................................................................................47
4.8 FAKTURY PRO FORMA ....................................................................................................................................48
4.8.1 CO NALEŻY WIEDZIEĆ O FAKTURACH PRO FORMA? ...........................................................................48
4.8.2 LISTA FAKTUR PRO FORMA ...............................................................................................................48
4.8.3 FORMULARZ FAKTURY PF: ZAKŁADKA OGÓLNE..................................................................................49
4.8.4 FORMULARZ FAKTURY PF - ZAKŁADKA KONTRAHENT.........................................................................49
4.8.5 FORMULARZ FAKTURY PF – ZAKŁADKA DODATKOWE.........................................................................49
4.8.6 FORMULARZ FAKTURY PF - ZAKŁADKA DOKUMENTY..........................................................................49
4.8.7 FORMULARZ FAKTURY PF – DOPISYWANIE POZYCJI ..........................................................................49
4.9 FAKTURY ZALICZKOWE ..................................................................................................................................50
4.9.1 FAKTURA ZALICZKOWA.....................................................................................................................50
4.9.2 KOREKTA FAKTURY ZALICZKOWEJ ....................................................................................................52
4.9.3 FAKTURA FINALNA............................................................................................................................53
4.9.4 FISKALIZACJA FAKTUR ZALICZKOWYCH.............................................................................................54
Str. 4
Moduł Handel v. 15.0
4.9.5 FAKTURY ZALICZKOWE W WALUTACH OBCYCH .................................................................................54
4.10 SPRZEDAŻ DEDYKOWANA ..............................................................................................................................55
4.10.1 INFORMACJE O KONTRAHENCIE........................................................................................................56
4.10.2 SPRZEDAŻ ZA OSTATNIE TRZY MIESIĄCE ..........................................................................................56
4.10.3 DOKUMENTY SPRZEDAŻY..................................................................................................................56
4.10.4 ZADANIA I KONTAKTY CRM...............................................................................................................57
4.11 FAKTURY ZAKUPU ..........................................................................................................................................57
4.11.1 CO NALEŻY WIEDZIEĆ O FAKTURACH ZAKUPU...................................................................................57
4.11.2 LISTA FAKTUR ZAKUPU .....................................................................................................................57
4.11.3 FORMULARZ FZ: ZAKŁADKA OGÓLNE.................................................................................................58
4.11.4 FORMULARZ FZ: ZAKŁADKA KONTRAHENT.........................................................................................60
4.11.5 FORMULARZ FZ: ZAKŁADKA PŁATNOŚCI............................................................................................60
4.11.6 FORMULARZ FZ: ZAKŁADKA DOKUMENTY..........................................................................................61
4.11.7 WPISYWANIE POZYCJI NA FZ ............................................................................................................61
4.11.8 EDYCJA TABELI VAT NA DOKUMENTACH ZAKUPU ..............................................................................62
4.12 ZAMÓWIENIE U DOSTAWCY ...........................................................................................................................63
4.12.1 CO NALEŻY WIEDZIEĆ O ZAMÓWIENIACH U DOSTAWCY....................................................................63
4.12.2 LISTA ZAMÓWIEŃ U DOSTAWCÓW....................................................................................................63
4.12.3 FORMULARZ ZAMÓWIENIA................................................................................................................64
4.12.4 FORMULARZ ZAMÓWIENIA: ZAKŁADKA OGÓLNE................................................................................65
4.12.5 FORMULARZ ZAMÓWIENIA: ZAKŁADKA KONTRAHENT........................................................................65
4.13 ŁATWE ZAKUPY .............................................................................................................................................66
4.13.1 KROK 1 - TOWARY............................................................................................................................66
4.13.2 KROK 2 - DOKUMENT........................................................................................................................67
4.13.3 KROK 3 - KONTRAHENT ....................................................................................................................68
4.14 FAKTURY WEWNĘTRZNE SPRZEDAŻY .............................................................................................................68
4.14.1 CO NALEŻY WIEDZIEĆ O FWS ...........................................................................................................68
4.14.2 LISTA FAKTUR WEWNĘTRZNYCH SPRZEDAŻY ....................................................................................68
4.14.3 FORMULARZ FAKTURY WEWNĘTRZNEJ SPRZEDAŻY ...........................................................................69
4.15 FAKTURY RR..................................................................................................................................................70
4.15.1 LISTA FAKTUR RR.............................................................................................................................70
4.15.2 FORMULARZ FAKTURY RR: ZAKŁADKA OGÓLNE.................................................................................70
4.15.3 FORMULARZ FAKTURY RR: ZAKŁADKA KONTRAHENT.........................................................................71
4.15.4 FORMULARZ FAKTURY RR: ZAKŁADKA TABELKA VAT..........................................................................71
4.15.5 FORMULARZ FAKTURY RR: ZAKŁADKA DOKUMENTY...........................................................................71
4.15.6 ZASADY PRZEKSZTAŁCENIA FRR DO FZ/ PZ .......................................................................................71
4.15.7 ZASADY TWORZENIA FRR NA PODSTAWIE FZ ....................................................................................71
4.15.8 ANULOWANIE FRR I DOKUMENTÓW SKOJARZONYCH.........................................................................72
4.16 ZASOBY.........................................................................................................................................................72
4.16.1 CO NALEŻY WIEDZIEĆ O ZASOBACH..................................................................................................72
4.16.2 LISTA ZASOBÓW ..............................................................................................................................73
4.16.3 FORMULARZ ZASOBU........................................................................................................................75
4.16.4 FORMULARZ ZASOBU: ZAKŁADKA OGÓLNE........................................................................................76
4.16.5 FORMULARZ ZASOBU: ZAKŁADKA DODATKOWE.................................................................................79
4.16.6 FORMULARZ ZASOBU: ZAKŁADKA ATRYBUTY.....................................................................................79
4.16.7 FORMULARZ ZASOBU: ZAKŁADKA ZASOBY.........................................................................................79
4.16.8 FORMULARZ ZASOBU: ZAKŁADKA REZERWACJE.................................................................................80
4.16.9 FORMULARZ ZASOBU: ZAKŁADKA ZAMÓWIENIA................................................................................80
4.16.10 FORMULARZ ZASOBU: ZAKŁADKA RECEPTURY...................................................................................81
4.16.11 FORMULARZ ZASOBU: ZAKŁADKA GRUPY...........................................................................................81
4.16.12 FORMULARZ ZASOBU: ZAKŁADKA ZAMIENNIKI..................................................................................81
4.17 WYDANIA ZEWNĘTRZNE ................................................................................................................................82
4.17.1 CO NALEŻY WIEDZIEĆ O WYDANIACH ZEWNĘTRZNYCH.....................................................................82
4.17.2 LISTA WYDAŃ ZEWNĘTRZNYCH ........................................................................................................82
4.17.3 FORMULARZ WZ: ZAKŁADKA OGÓLNE...............................................................................................83
4.17.4 FORMULARZ WZ: ZAKŁADKA KONTRAHENT.......................................................................................85
4.17.6 FORMULARZ WZ: ZAKŁADKA DOKUMENTY.........................................................................................85
4.18 PRZYJĘCIE ZEWNĘTRZNE...............................................................................................................................85
4.18.1 CO NALEŻY WIEDZIEĆ O DOKUMENTACH PZ .....................................................................................85
4.18.2 LISTA PRZYJĘĆ ZEWNĘTRZNYCH.......................................................................................................86
4.18.3 FORMULARZ PZ: ZAKŁADKA OGÓLNE.................................................................................................86
4.18.4 FORMULARZ PZ: ZAKŁADKA KONTRAHENT.........................................................................................88
4.18.6 FORMULARZ PZ: ZAKŁADKA DOKUMENTY.............................................................................................88
4.19 ROZCHODY WEWNĘTRZNE.............................................................................................................................88
4.19.1 CO NALEŻY WIEDZIEĆ O DOKUMENTACH RW ....................................................................................88
4.19.2 LISTA DOKUMENTÓW RW .................................................................................................................88
4.19.3 FORMULARZ RW: ZAKŁADKA OGÓLNE...............................................................................................89
4.19.4 FORMULARZ RW: ZAKŁADKA KONTRAHENT.......................................................................................89
4.19.5 FORMULARZ RW: ZAKŁADKA DOKUMENTY.........................................................................................89
Podręcznik Użytkownika systemu CDN OPT!MA
Str. 5
4.20 PRZYJĘCIA WEWNĘTRZNE..............................................................................................................................90
4.20.1 CO NALEŻY WIEDZIEĆ O DOKUMENTACH PW ....................................................................................90
4.20.2 LISTA PRZYJĘĆ WEWNĘTRZNYCH......................................................................................................90
4.20.3 FORMULARZ PW: ZAKŁADKA OGÓLNE................................................................................................90
4.20.4 FORMULARZ PW: ZAKŁADKA KONTRAHENT.......................................................................................91
4.20.5 FORMULARZ PW: ZAKŁADKA DOKUMENTY.........................................................................................91
4.21 PRZESUNIĘCIA MIĘDZYMAGAZYNOWE............................................................................................................91
4.21.1 CO NALEŻY WIEDZIEĆ O PRZESUNIĘCIACH MM .................................................................................91
4.21.2 LISTA MAGAZYNÓW..........................................................................................................................91
4.21.3 LISTA PRZESUNIĘĆ MIĘDZYMAGAZYNOWYCH....................................................................................92
4.21.4 FORMULARZ MM: ZAKŁADKA OGÓLNE...............................................................................................93
4.21.5 FORMULARZ MM: ZAKŁADKA DOKUMENTY.........................................................................................94
4.21.6 PRZESYŁANIE DOKUMENTÓW MM POMIĘDZY MAGAZYNAMI ODLEGŁYMI............................................94
4.22 INWENTARYZACJA .........................................................................................................................................96
4.22.1 JAK PRZEPROWADZIĆ INWENTARYZACJĘ?.........................................................................................96
4.22.2 LISTA ARKUSZY INWENTARYZACYJNYCH ...........................................................................................99
4.22.3 ARKUSZ INWENTARYZACYJNY WYPEŁNIONY .....................................................................................99
4.22.4 FORMULARZ AI: ZAKŁADKA OGÓLNE...............................................................................................100
4.22.5 FORMULARZ AI: ZAKŁADKA DOKUMENTY........................................................................................100
4.22.6 OPERACJE NA PRZEKSZTAŁCONYM AI..............................................................................................100
4.23 BILANS OTWARCIA ......................................................................................................................................101
4.23.1 CO NALEŻY WIEDZIEĆ O BILANSIE OTWARCIA BOM ........................................................................101
4.23.2 CO NALEŻY WIEDZIEĆ O BILANSIE ZAMKNIĘCIA BZM ......................................................................101
4.23.3 LISTA DOKUMENTÓW BOM I BZM ...................................................................................................102
4.23.4 FORMULARZ DOKUMENTU BOM.......................................................................................................102
4.23.5 FORMULARZ DOKUMENTU BZM .......................................................................................................103
4.23.6 WSPÓŁPRACA Z MODUŁEM KSIĘGA PODATKOWA ............................................................................104
4.24 KOMPLETACJA .............................................................................................................................................105
4.24.1 JAK PRZEPROWADZIĆ KOMPLETACJĘ? .............................................................................................105
4.24.2 LISTA RECEPTUR ............................................................................................................................106
4.24.3 FORMULARZ RECEPTURY ................................................................................................................107
4.24.4 PRZYJĘCIE WEWNĘTRZNE PRODUKTU.............................................................................................107
4.24.5 ROZCHÓD WEWNĘTRZNY SKŁADNIKÓW..........................................................................................109
4.24.6 KOREKTY DO PWP ..........................................................................................................................110
5 WYSTAWIANIE DOKUMENTÓW – INFORMACJE DODATKOWE ................................................................... 112
5.1 DOPISYWANIE POZYCJI NA DOKUMENT........................................................................................................112
5.2 KOD I NAZWA NA DOKUMENTACH................................................................................................................112
5.3 WSPÓŁPRACA Z KOLEKTORAMI DANYCH ......................................................................................................112
5.4 WYKORZYSTANIE CZYTNIKA KODÓW KRESKOWYCH .....................................................................................113
5.4.1 KODY WAGOWE..............................................................................................................................113
5.5 SORTOWANIE POZYCJI NA DOKUMENTACH ..................................................................................................114
5.6 HISTORIA TOWARU .....................................................................................................................................114
5.7 HISTORIA KONTRAHENTA ............................................................................................................................115
5.8 AGREGOWANIE POZYCJI NA DOKUMENTACH ................................................................................................116
5.9 ATRYBUTY...................................................................................................................................................116
5.9.1 ATRYBUTY W MODULE CDN OPT!MA HANDEL ..................................................................................116
5.9.2 ATRYBUTY TOWARU .......................................................................................................................117
5.9.3 ATRYBUTY KONTRAHENTA..............................................................................................................119
5.9.4 ATRYBUTY DOKUMENTU .................................................................................................................120
5.9.5 ATRYBUTY NA DOKUMENTACH HANDLOWYCH I MAGAZYNOWYCH ...................................................120
5.9.6 PRZENOSZENIE ATRYBUTÓW NA DOKUMENTY SKOJARZONE I KORYGUJĄCE ....................................120
5.10 ZESTAWIENIE WG ATRYBUTÓW TOWARÓW .................................................................................................121
5.11 TERMINY PŁATNOŚCI NA DOKUMENTACH.....................................................................................................122
5.12 KOPIOWANIE DOKUMENTU ..........................................................................................................................122
5.12.1 KOPIOWANIE PŁATNOŚCI NA DOKUMENTACH .................................................................................123
5.13 OPERACJE SERYJNE .....................................................................................................................................123
5.13.1 SERYJNE KOPIOWANIE FAKTUR I PARAGONÓW ...............................................................................123
5.13.2 SERYJNE ZATWIERDZANIE DOKUMENTÓW ......................................................................................123
5.13.3 SERYJNE USUWANIE DOKUMENTÓW ...............................................................................................124
5.13.4 SERYJNE TWORZENIE DOKUMENTÓW MAGAZYNOWYCH..................................................................124
5.14 EKSPORT/ IMPORT CENNIKA ........................................................................................................................124
5.14.1 EKSPORT CENNIKA .........................................................................................................................124
5.14.2 IMPORT CENNIKA ...........................................................................................................................125
5.14.3 EKSPORT/ IMPORT RECEPTUR ........................................................................................................126
5.15 ROZLICZANIE ZALICZEK...............................................................................................................................127
5.15.1 ROZLICZANIE ZALICZEK OD/ DLA KONTRAHENTA ............................................................................127
5.15.2 ROZLICZANIE ZALICZEK PRACOWNIKA ............................................................................................128
5.16 MARŻA NA DOKUMENTACH ..........................................................................................................................129
Zgłoś jeśli naruszono regulamin