CzasNaE-Biznes(1).pdf

(1769 KB) Pobierz
802733112.001.png
Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "CzasNaE-Biznes"
Darmowa publikacja dostarczona przez
Copyright by Złote Myśli & Piotr Majewski, rok 2008
Autor: Piotr Majewski
Tytuł: CzasNaE-Biznes
Data: 24.03.2012
Złote Myśli Sp. z o.o.
ul. Toszecka 102
44-117 Gliwice
Niniejsza
publikacja
może
być
kopiowana,
oraz
dowolnie
rozprowadzana
tylko
i
wyłącznie
w
formie
dostarczonej
przez
Wydawcę.
Zabronione
jakiekolwiek
zmiany
w
zawartości
publikacji
bez
pisemnej
zgody
Wydawcy.
Zabrania
się
jej
odsprzedaży,
zgodnie
z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli.
Autor
oraz
Wydawnictwo
Złote
Myśli
dołożyli
wszelkich
starań,
by
zawarte
w
tej
książce
informacje
były
kompletne
i
rzetelne.
Nie
biorą
jednak
żadnej
odpowiedzialności
ani
za
ich
wykorzystanie,
ani
za
związane
z
tym
ewentualne
naruszenie
praw
patentowych
lub
autorskich.
Autor
oraz
Wydawnictwo
Złote
Myśli
nie
ponoszą
również
żadnej
odpowiedzialności
za
ewentualne
szkody
wynikłe
z
wykorzystania
informacji
zawartych
w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
P owe r ed by TCPDF ( www .t cpd f. o r g )
SPIS TREŚCI
PODSTAWOWE POJĘCIA W E-BIZNESIE
........................................
16
E-biznes
.............................................................................................................
16
Biznesplan
..........................................................................................................
16
Pasywny dochód
.................................................................................................
17
Web design
.........................................................................................................
18
Witryna biznesowa
.............................................................................................
19
B2B
.....................................................................................................................
19
B2C
.....................................................................................................................
20
E-commerce
......................................................................................................
20
Sklep internetowy
..............................................................................................
20
Programy partnerskie
........................................................................................
21
Aukcje internetowe
............................................................................................
22
Marketing
...........................................................................................................
23
E-marketing
.......................................................................................................
25
M-marketing
......................................................................................................
25
Push marketing
..................................................................................................
25
Pull marketing
...................................................................................................
25
Badania marketingowe
......................................................................................
26
Reklama
.............................................................................................................
26
Branding
.............................................................................................................
27
Marketing wirusowy
..........................................................................................
27
Wyszukiwarka internetowa
...............................................................................
28
Katalog internetowy
..........................................................................................
29
Publicity
.............................................................................................................
29
Public Relations
.................................................................................................
29
Copywriting
.......................................................................................................
30
Direct mail
.........................................................................................................
30
Direct marketing
................................................................................................
31
E-mailing
............................................................................................................
31
Spam
...................................................................................................................
31
Elektroniczne publikacje
...................................................................................
33
E-zin
...................................................................................................................
33
Newsletter
..........................................................................................................
34
E-book
................................................................................................................
34
Literatura podstawowa
......................................................................................
35
Literatura uzupełniająca
...................................................................................
35
Miejsca w sieci, warte odwiedzenia, związa
ne
z tematem wykładu
................
36
..............................
38
...............................................................................................................
38
.............................................................................................................
39
.............................................................................................................
39
Idea...
. .................................................................................................................
41
Czas
. ...................................................................................................................
42
Praca
. .................................................................................................................
43
...........................................................................................................
44
........................................................................................................
45
................................................................................................
45
Idea
. ...................................................................................................................
45
...........................................................................................................
46
.................................................................................................
46
.................................................................................................
46
........................................................................................
47
...................................................................................................
47
..............................................................................................................
48
DZIESIĘĆ ULUBIONYCH STRATEGII JAYA
ABRAHAMA
...............
50
STRATEGIA 1: Strategia Panteonu
..................................................................
50
STRATEGIA 2: Symbiotyczna Współpraca
.......................................................
51
STRATEGIA 3: Strategia Przewodzenia
............................................................
51
STRATEGIA 4: Marketing Sekwencyjny
..........................................................
52
STRATEGIA 5: Bezwarunkowa Gwarancja
Satysfakcji
...................................
53
STRATEGIA 6: Polecanie
..................................................................................
54
STRATEGIA 7: Edukowanie klientów
..............................................................
55
STRATEGIA 8: Pozycjonowanie siebie jako
Eksperta
.....................................
56
STRATEGIA 9: Potężny Case Study
..................................................................
57
STRATEGIA 10: Oparcie się na
osobach
sławnych
..........................................
57
...........................
58
...........................................................................................
59
Wizja
. .............................................................................................................
60
.........................................................................................................
61
...........................................................................................................
63
.......................................................................................................
63
................................................................................................................
64
MODELE E-BIZNESU
.......................................................................
65
Cztery sposoby robienia pieniędzy w
Internecie
.............................................
65
1.
Witryny, które dostarczają tradycyjnej informacji
..................................
66
2.
Witryny, które dostarczają informacji nagromadzonej w
wyniku
współpracy
.....................................................................................................
67
3.
przy użyciu programu serwera witryny
Witryny, które dostarczają usługi
........................................................
68
4.
Witryny, które utworzyły standard pozwalający konsumentom na
zapytywanie różnych baz danych
.................................................................
69
Podsumowanie
..............................................................................................
70
Sześć internetowych modeli zwrotów z
inwestycji
...........................................
71
Budowanie świadomości marki
....................................................................
72
Marketing bezpośredni
.................................................................................
74
Sprzedaż w Internecie
...................................................................................
75
Obsługa klienta
..............................................................................................
76
Badania rynkowe
...........................................................................................
77
Działalność wydawnicza i usługi
...................................................................
78
Podsumowanie
..............................................................................................
78
MĄDRE STRATEGIE
W
DZIAŁALNOŚCI
E-COMMERCE
...................................................
79
Back-end
............................................................................................................
79
Czym są produkty dopełniające?
..................................................................
79
Metod(a/y) na sukces
........................................................................................
81
Kilka rad, aby nie pożałować
........................................................................
83
„Ale ja nie mam produktu dopełniającego”
.................................................
83
Up-selling i cross-selling
...................................................................................
84
Cross-selling
..................................................................................................
84
Up-selling
......................................................................................................
85
W małej skali na przykładzie giganta
..........................................................
85
Trzy najważniejsze zasady
............................................................................
86
Miejsca warte odwiedzenia
...............................................................................
88
..................................................................
89
.................................................................................
89
............................................................................................
91
..............................................................................................
91
........................................................
94
.................................................................................................................
9 4
NAJPIERW POZNAJ SWOJEGO KLIENTA
......................................
95
Kim jest Twój idealny klient?
............................................................................
95
Jakich korzyści Twoi klienci oczekują
.............................................................
96
5 pytań na wagę złota
....................................................................................
98
BRANDING I POZYCJONOWANIE
.................................................
106
ŚWIADOMOŚĆ MARKI NICZEGO NIE ZAŁATWIA
........................
109
802733112.002.png
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin