E-biznes jako sposób na sukces(1).pdf

(700 KB) Pobierz
802733125.001.png
Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "E-biznes jako sposób na sukces"
Darmowa publikacja dostarczona przez
Copyright by Złote Myśli & Jolanta Gajda, rok 2008
Autor: Jolanta Gajda
Tytuł: E-biznes jako sposób na sukces
Data: 24.03.2012
Złote Myśli Sp. z o.o.
ul. Toszecka 102
44-117 Gliwice
Niniejsza
publikacja
może
być
kopiowana,
oraz
dowolnie
rozprowadzana
tylko
i
wyłącznie
w
formie
dostarczonej
przez
Wydawcę.
Zabronione
jakiekolwiek
zmiany
w
zawartości
publikacji
bez
pisemnej
zgody
Wydawcy.
Zabrania
się
jej
odsprzedaży,
zgodnie
z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli.
Autor
oraz
Wydawnictwo
Złote
Myśli
dołożyli
wszelkich
starań,
by
zawarte
w
tej
książce
informacje
były
kompletne
i
rzetelne.
Nie
biorą
jednak
żadnej
odpowiedzialności
ani
za
ich
wykorzystanie,
ani
za
związane
z
tym
ewentualne
naruszenie
praw
patentowych
lub
autorskich.
Autor
oraz
Wydawnictwo
Złote
Myśli
nie
ponoszą
również
żadnej
odpowiedzialności
za
ewentualne
szkody
wynikłe
z
wykorzystania
informacji
zawartych
w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
P owe r ed by TCPDF ( www .t cpd f. o r g )
SPIS TREŚCI
PODZIĘKOWANIA
...........................................................................
4
1.
DLACZEGO E-BIZNES?
. ................................................................
7
2.
PARĘ SŁÓW O AUTORCE
. ............................................................
9
3.
PARĘ SŁÓW O ROZMÓWCACH
..................................................
11
4.
TOMASZ URBAN
. .......................................................................
13
5.
O DZIAŁANIU
. ............................................................................
22
6.
SEBASTIAN SCHABOWSKI
. .......................................................
26
7.
O PASJI
. ......................................................................................
37
8.
MATEUSZ ROMANOWSKI
.........................................................
39
9.
ANNA GRABKA
..........................................................................
48
10.
O ZARZĄDZANIU CZASEM
.......................................................
57
11.
ROBERT MAICHER
...................................................................
63
12.
O TOKSYCZNYCH LUDZIACH
..................................................
73
13.
ANETA STYŃSKA
......................................................................
78
14.
KAMIL CEBULSKI
.....................................................................
88
15.
O MOTYWOWANIU SIĘ
............................................................
99
16.
MAŁGORZATA DWORNIKIEWICZ-OPALIŃSKA
....................
102
17.
TOMASZ KAPELAK
..................................................................
113
18.
O BARIERACH
.........................................................................
119
19.
MATEUSZ CHŁODNICKI
.........................................................
125
20.
O... GÓRACH ;)
........................................................................
131
21.
PIOTR MICHALAK
..................................................................
134
22.
O BŁĘDACH
............................................................................
145
23.
PAWEŁ KRÓLAK
....................................................................
148
24.
O SAMOROZWOJU
.................................................................
159
25.
JANUSZ MARUSZEWSKI
........................................................
163
26.
PATRYCJA KIERZKOWSKA
....................................................
171
27.
O SUKCESIE
...........................................................................
180
28.
BEATA KOŁODZIEJCZYK
.......................................................
186
ZAMIAST PODSUMOWANIA
.......................................................
207
E-BIZNES JAKO SPOSÓB NA SUKCES darmowy fragment – Złote Myśli
Jolanta Gajda
str. 4
Podziękowania
Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które zechciały uczestniczyć
w moim przedsięwzięciu i zgodziły się na udzielenie odpowiedzi na
nurtujące mnie pytania ;) Dziękuję serdecznie Ani Grabce, Anecie
Styńskiej, Małgosi Dwornikiewicz-Opalińskiej, Patrycji Kierzkows-
kiej i Beacie Kołodziejczyk — Wy jesteście żywym dowodem na to, że
kobiety sprawdzają się w e-biznesie tak samo dobrze, jak przedstawi-
ciele płci przeciwnej :) Równie serdecznie dziękuję wszystkim Pa-
nom — Tomkowi Urbanowi, Sebastianowi Schabowskiemu, Mateu-
szowi Romanowskiemu, Robertowi Majchrowi, Kamilowi Cebulskie-
mu, Tomkowi Kapelakowi, Mateuszowi Chłodnickiemu, Piotrowi
Michalakowi, Pawłowi Królakowi i Januszowi Maruszewskiemu —
dzięki naszym rozmowom mogłam Was lepiej poznać i jeszcze bar-
dziej polubić. Dziękuję Wam wszystkim za to, że zechcieliście mi po-
święcić swój cenny czas i podzielić się refleksjami na temat e-biznesu
i sukcesu w ogóle.
Są wśród moich rozmówców trzy osoby, którym chciałabym podzię-
kować w sposób szczególny, ponieważ zawdzięczam im znacznie wię-
cej niż tylko współtworzenie tej publikacji.
Dziękuję Mateuszowi Chłodnickiemu za stworzenie Złotych Myśli, bo
to one ukierunkowały zmiany w moim życiu i pchnęły mnie do świa-
ta e-biznesu. Od początku swego istnienia Złote Myśli emanowały
fantastyczną, pozytywną energią, szerząc ducha przedsiębiorczości
i wiary w siebie. Dzięki różnym inicjatywom tego wydawnictwa trafi-
łam na szkolenia e-biznesowe, a także poznałam wielu wspaniałych
ludzi, których bardzo cenię za ich osobowość i osiągnięcia. Kilkanaś-
cioro z nich zaprosiłam do wywiadów, które znajdziesz w niniejszej
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Jolanta Gajda
 
E-BIZNES JAKO SPOSÓB NA SUKCES darmowy fragment – Złote Myśli
Jolanta Gajda
str. 5
publikacji. Mogę śmiało powiedzieć, że „Złote Myśli” Mateusza
Chłodnickiego zapoczątkowały prawdziwy przełom w mojej dotych-
czasowej karierze ;)
Oddzielne podziękowania chciałabym także złożyć Piotrowi Michala-
kowi z Ententy. Nie dlatego, że jest jakąś szczególnie ważną personą
z punktu widzenia czytelnika, tylko dlatego, że dzięki naszej rozmo-
wie — przeprowadzonej dla celów niniejszej publikacji — miałam
okazję poznać go lepiej. Jego osobowość i profesjonalizm na tyle
przyciągnęły moją uwagę, że zdecydowałam się powierzyć jego firmie
jeden z poważniejszych swoich projektów. Przyznam szczerze, że jes-
tem pod olbrzymim wrażeniem stylu, w jakim Piotr prowadzi swoją
firmę, realizuje zlecenia, kontaktuje się z klientem. Mimo swojego
młodego wieku mógłby stanowić wzór dla niejednego (e-)biznesme-
na. Piotrze, przywróciłeś mi wiarę w to, że istnieją przedsiębiorcy,
dla których bardziej liczy się jakość i zadowolenie klienta niż zainka-
sowana należność za usługę. I to nie tylko w deklaracjach oferto-
wych, ale także i w praktyce. I za to Ci dziękuję.
I osoba, którą cenię najbardziej. Sebastian Schabowski. Niesamowity
człowiek i niesamowita osobowość. Ma w sobie tyle pasji, entuzjaz-
mu i pozytywnej energii, że gdyby chciał obdzielić tym wszystkich lu-
dzi dookoła, to dla każdego by starczyło :) Przy tym niezwykle praco-
wity, kreatywny i bardzo życzliwy. Dziękuję Ci, Sebastianie, nie tylko
za świetny wywiad, ale także za całość naszej współpracy, możliwość
uczenia się od Ciebie oraz czerpania inspiracji i motywacji z Twoich
pomysłów i działań. A przede wszystkim dziękuję Ci za to, że w trud-
nej dla mnie sytuacji — gdy dopadł mnie solidny kryzys biznesowy —
okazałeś się po prostu... przyjacielem.
No i na koniec podziękowania dla osoby niezwiązanej bezpośred-
nio z tą publikacją, ale gdyby nie ona, nie byłoby pewnie ani Su
-
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Jolanta Gajda
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin