arkiusz diagnostyczny dla 4 latka.doc

(90 KB) Pobierz

Arkusz   diagnostyczny   dla  dzieci  4  -  letnich

L.p.

          Obszar /   Umiejętność

        I  obserwacja

         II

  obserwacja

      III

obserwacja

       Uwagi

         Obszar: edukacja  społeczno – moralna

 

 

 

 

 

 1.

Używa zwrotów grzecznościowych

 

 

 

 

 2.

Pomaga w porządkowaniu zabawek

 

 

 

 

 3.

Rozumie potrzeby innych dzieci.

 

 

 

 

 4.

Uznaje prawa innych dzieci w zabawie.

 

 

 

 

 5.

Uprzejmie zachowuje się w stosunku do kolegów.

 

 

 

 

 6.

Rozumie znaczenie koleżeństwa, dobroci...

 

 

 

 

 7.

Jest opiekuńczy w stosunku do innych dzieci.

 

 

 

 

 8.

Rozpoznaje dobre uczynki.

 

 

 

 

 9.

Przestrzega umów panujących w grupie.

 

 

 

 

10.

Rozpoznaje godło i barwy narodowe.

 

 

 

 

11.

Wie, jak nazywa się nasze miasto.

 

 

 

 

        Obszar: edukacja  zdrowotna

 

 

 

 

 

1.

Sygnalizuje swoje oddalenie od grupy.

 

 

 

 

2.

Zna swoje imię i nazwisko.

 

 

 

 

3.

Stosuje zasadę mówienia umiarkowanym głosem.

 

 

 

 

4.

Rozumie konieczność dbania o swoje zdrowie.

 

 

 

 

5.

Samodzielnie ubiera się i rozbiera.

 

 

 

 

6.

Dba o czystość osobistą.

 

 

 

...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin