Indigo-Evolution.txt

(57 KB) Pobierz
0:00:21:INDYGO
	czyli historia o drodze ;)
0:03:16:Cze´┐Ż´┐Ż Ray!
0:03:18:Co si´┐Ż sta´┐Żo? Tw´┐Żj ch´┐Żopak przesta´┐Ż ci´┐Ż karmi´┐Ż?
0:03:20:Czy umar´┐Żby´┐Ż gdyby´┐Ż cho´┐Ż raz nazwa´┐Ż go moim m´┐Żem?
0:03:22:Wiesz, pr´┐Żbuj´┐Ż, ale to s´┐Żowo nie chce mi przej´┐Ż´┐Ż przez gard´┐Żo.
0:03:24:Otwieram usta i nic.
0:03:25:Patrz! Widzisz?
0:03:27:A wi´┐Żc gdzie on jest?
0:03:28:Nie wiem. Odbiera mnie za chwil´┐Ż.
0:03:30:Nudzi´┐Żam si´┐Ż wi´┐Żc przysz´┐Żam tu z Grace.
0:03:31:Wi´┐Żc teraz ja si´┐Ż nudz´┐Ż.
0:03:33:Nigdy nie dasz spokoju, prawda?
0:03:34:A ty?
0:03:36:A co u ciebie Gracy?
0:03:38:Co ze mn´┐Ż?
0:03:39:Co tam rysujesz?
0:03:41:To paj´┐Żczyna, ale nie paj´┐Żka.
0:03:44:To do porozumiewania si´┐Ż.
0:03:46:Nie wiem co to, ale jest w niej co´┐Ż specjalnego.
0:03:48:Wiem, ´┐Że ka´┐Żda mama i ka´┐Żdy rodzic tak m´┐Żwi...
0:03:50:Zawsze my´┐Żla´┐Żem, ´┐Że ty sko´┐Żczysz kiedy´┐Ż jako artystka.
0:03:54:zawsze my´┐Żla´┐Żam, ´┐Że ty b´┐Żdziesz ojcem.
0:03:56:A co to ma niby znaczy´┐Ż?
0:03:58:Zapomnij, ´┐Że to powiedzia´┐Żam.
0:03:59:Tylko otworzy´┐Żam usta, a tak mi si´┐Ż samo wymskn´┐Żo.
0:04:02:Co dzi´┐Ż dziadku robi´┐Że´┐Ż w pracy?
0:04:04:zabi´┐Że´┐Ż wi´┐Żcej drzew?
0:04:09:Co ty wyprawiasz?
0:04:10:Stawiasz m´┐Ż w´┐Żasn´┐Ż wnuczk´┐Ż przeciwko mnie?
0:04:12:Wierz mi, ´┐Że ona ma sw´┐Żj w´┐Żasny rozum. Nie potrzebuj´┐Ż mojego.
0:04:15:Dziadku, czy wiedzia´┐Że´┐Ż, ´┐Że w lesie ´┐Żyje bardzo wiele rzeczy
0:04:19:nie tylo zwierz´┐Żta?
0:04:21:Nie zawsze mo´┐Żesz zobaczy´┐Ż niekt´┐Żrych z nich.
0:04:23:Przynajmniej nie wszyscy mog´┐Ż.
0:04:25:Kiedy nie ma drzew one id´┐Ż sobie i nie wracaj´┐Ż.
0:04:29:Gdzie id´┐Ż Gracy?
0:04:30:Pr´┐Żbuj´┐Ż ´┐Ży´┐Ż w drzewach, ale kiedy drzewa znikaj´┐Ż,
0:04:35:wchodz´┐Ż pod ziemi´┐Ż, a´┐Ż jest zupe´┐Żnie bezpiecznie by mog´┐Ży znowu 
wyj´┐Ż´┐Ż
0:04:37:Czy us´┐Żysza´┐Ża´┐Ż o nich w telewizji?
0:04:38:Nie dziadku, w telewizji prawie nic nie wiedz´┐Ż
0:04:43:Wiedz, kochanie, ´┐Że wycinanie drzew pomaga zap´┐Żaci´┐Ż za p´┐Żatki, kt´┐Żre 
je twoja matka
0:04:48:Przykro mi, ´┐Że twoi mali przyjaciele b´┐Żd´┐Ż musieli wr´┐Żci´┐Ż pod ziemi´┐Ż,
0:04:51:ale dziadek ma prac´┐Ż do zrobienia
0:04:52:A´┐Ż tak ´┐Żle jest, co?
0:04:53:Nie, w´┐Ża´┐Żciwie nigdy nie by´┐Żo lepiej
0:04:56:Jutro rozpoczynamy budow´┐Ż w dolinie.
0:04:57:To ´┐Żwietnie
0:05:00:Oko´┐Żo $60 za miesi´┐Żc za dom w got´┐Żwce
0:05:02:Wiem...
0:05:03:Czy wiele by cie to kosztowa´┐Żo gdyby´┐Ż nazwa´┐Ża mnie tat´┐Ż raz na jaki´┐Ż 
czas?
0:05:06:A czy ciebie kosztowa´┐Żoby co´┐Ż nazwanie Alexa moim m´┐Żem?
0:05:08:<Beep! Beep!>
0:05:11:Cho´┐Ż Grace, tata przyjecha´┐Ż.
0:05:13:To  - jest dla mojego ch´┐Żopaka.
0:05:17:Hej, Gracy,
0:05:18:Zauwa´┐Ż, ´┐Że twoja mam bierze kanapk´┐Ż dla twego taty, ale nic dla 
ciebie
0:05:21:Ona ju´┐Ż jad´┐Ża!
0:05:22:Czy wiedzia´┐Że´┐Ż dziadku,´┐Że ci mali ludzie mieszkaj´┐Żcy w lesie
0:05:26:s´┐Ż w´┐Ża´┐Żciwie starsi ni´┐Ż drzewa?
0:05:28:My´┐Żl´┐Ż, ´┐Że maj´┐Ż z pi´┐Ż´┐Żset lat
0:05:32:To dla ciebie dziadku.
0:05:33:Dzi´┐Żkuj´┐Ż ci kochanie.
0:05:35:Czy ja teraz karmi´┐Ż te´┐Ż twojego m´┐Ża?
0:05:37:Teraz to jest moim m´┐Żem?
0:05:39:Cze´┐Ż´┐Ż Ray...
0:05:40:Cze´┐Ż´┐Ż dziadku!
0:05:41:Do widzenia Gracy.
0:05:44:Wsiadaj do samochodu
0:05:46:Cze´┐Ż´┐Ż tato!
0:05:47:drrrrrrr...
0:05:52:cholera...
0:05:54:Dla niego jestem tat´┐Ż...
0:05:58:Ray...Je´┐Żli tam jeste´┐Ż podnie´┐Ż s´┐Żuchawk´┐Ż
0:06:00:S´┐Żdzia odrzuci´┐Ż pozew.
0:06:03:Teraz nie masz wyj´┐Żcia,
0:06:04:teraz b´┐Żdziesz musia´┐Ż przesun´┐Ż´┐Ż ten pocz´┐Żtkowy odcinek trasy 50 
jard´┐Żw w lewo.
0:06:07:Nie ma alternatywy i musimy o tym natychmiast porozmawia´┐Ż
0:06:10:Ray, musz´┐Ż z tob´┐Ż pogada´┐Ż w tej chwili
0:06:12:Je´┐Żli jeste´┐Ż w domu, prosz´┐Ż, podnie´┐Ż s´┐Żuchawk´┐Ż
0:06:13:Musimy pogada´┐Ż!
0:06:30:No co si´┐Ż sta´┐Żo Henry, co?
0:06:32:Wiesz, ´┐Że musia´┐Żem siedzie´┐Ż z tymi bankowcami przez ostatni´┐Ż 
godzin´┐Ż,
0:06:35:Po co ci´┐Żgn´┐Ż´┐Że´┐Ż mnie taki szmat drogi?
0:06:36:Jutro przyjad´┐Ż ci´┐Żkie maszyny, Ray
0:06:38:Zanim zaczniemy wycink´┐Ż, chcia´┐Żem mie´┐Ż jeszcze jedn´┐Ż szans´┐Ż by 
pokaza´┐Ż ci to
0:06:43:Wyda´┐Żem ci stosowne polecenie
0:06:44:To takie proste je´┐Żli zobaczysz
0:06:46:Teraz patrz!
0:06:47:Ten tutaj drzewostan znajduje si´┐Ż o 50 jard´┐Żw w niew´┐Ża´┐Żciwym miejscu
0:06:50:Przesuniemy (pond) 50 jard´┐Żw w lewo i unikiemy wszystkich tych 
k´┐Żopot´┐Żw
0:06:55:To 50 jard´┐Żw Ray!
0:06:57:Co to za cholerna sztuka?!
0:06:59:Ta cholerna sztuka to 3 dni zaoszcz´┐Żdzone na rozprowadzanie warstwy 
i plany
0:07:03:A musimy po´┐Żo´┐Ży´┐Ż now´┐Ż drog´┐Ż wi´┐Żc je´┐Żli to nie wypali
0:07:05:Nie zrobimy tego.
0:07:08:B´┐Żdziesz mie´┐Ż ca´┐Że plemi´┐Ż Indian
0:07:11:i ka´┐Żde drzewo (ka´┐Żdy organizm) ci´┐Ż´┐Żacy ci na sumieniu
0:07:13:Bo ty nie chcesz po´┐Żwi´┐Żci´┐Ż trzech dni ´┐Żeby przesun´┐Ż´┐Ż (pond) 50 
jard´┐Żw
0:07:16:i nieco przesun´┐Ż´┐Ż tras´┐Ż?
0:07:18:Nie masz poj´┐Żcia jak to jest by´┐Ż pod presj´┐Ż 56 milion´┐Żw dolar´┐Żw, 
prawda?!
0:07:22:Ray...
0:07:23:Raczej b´┐Żd´┐Ż si´┐Ż m´┐Żczy´┐Ż z indianami czy w´┐Ża´┐Żcicielami drzew ni´┐Ż 
cholernym bankiem!
0:07:27:Nie r´┐Żb tego
0:07:28:Nie mam innego wyj´┐Żcia, Henry
0:07:30:Bankowcy chc´┐Ż ´┐Żeby to ruszy´┐Żo teraz
0:07:33:Ju´┐Ż jeste´┐Żmy 2 tygodnie do ty´┐Żu
0:07:34:S´┐Żuchaj, nie mam trzech dni
0:07:46:Chc´┐Ż i´┐Ż´┐Ż na to spotkanie dzi´┐Ż wieczorem
0:07:40:I mam zamiar powiedzie´┐Ż tym krwiopijcom, ´┐Że ruszamy jutro z robotami
0:07:43:Nie zawied´┐Ż mnie Henry.
0:07:45:Odpalaj maszyny.
0:07:50:[no to przesrane]
0:08:04:Gotowa?
0:08:06:Alex, co je´┐Żli on sie myli co do tych facet´┐Żw?
0:08:08:Co je´┐Żli oni nie maj´┐Ż...
0:08:09:Nie mam czasu na g´┐Żupoty, Cheryl.
0:08:11:M´┐Żwi´┐Żem ci tysi´┐Żce razy
0:08:13:Nie mam zamiaru zostawia´┐Ż tu Gracy samej
0:08:15:Przysi´┐Żgam, zajmie to tylko 5 minut
0:08:17:Wsi´┐Żdziemy tylko w samoch´┐Żd i b´┐Żdziemy zaraz z powrotem
0:08:20:Chod´┐Ż.
0:08:22:No chod´┐Ż!
0:09:02:Niezbyt dobrze sie z tym czuj´┐Ż
0:09:06:Wszystko w porz´┐Żdku.
0:09:08:Jest zupe´┐Żnie bezpiecznie.
0:09:22:Uwa´┐Żaj z dzwiami.
0:09:57:Puk Puk!
0:09:59:Cze´┐Ż´┐Ż Alex.  Cze´┐Ż´┐Ż Dave.
0:10:00:W´┐Ża´┐Ż!
0:10:02:Czy to wszystko?
0:10:03:Wszystko jest tutaj.
0:10:05:Dobrze.Mike powinien tu by´┐Ż za chwileczk´┐Ż.
0:10:07:Usi´┐Żd´┐Ż sobie
0:10:08:Nie, te par´┐Ż minut mo´┐Żemy sobie posta´┐Ż.
0:10:10: Jo´┐Ż, Alex, co tam?
0:10:12:Wieki cie nie widzia´┐Żem
0:10:14:Nie przedstawisz mnie swojej ´┐Żonie?
0:10:16:Musz´┐Ż i´┐Żc sprawdzi´┐Ż co z Gracy, nie powinnam by´┐Ża jej zostawia´┐Ż na 
zewn´┐Żtrz samej tak d´┐Żugo.
0:10:20:Nikt nigdzie nie p´┐Żjdzie dop´┐Żki nie sko´┐Żczymy
0:10:23:Nie m´┐Żw tak do mojej ´┐Żony, Victor! Wkurza mnie to.
0:10:27:Mo´┐Żecie troch´┐Ż wyluzowa´┐Ż?
0:10:32:Ja p´┐Żjd´┐Ż sprawdzi´┐Ż co z Grace. Powiedz je´┐Żli ci´┐Ż dotknie.
0:10:36:<cmok cmok>
0:11:04:Hej Mike, dzi´┐Żki za przyj´┐Żcie.
0:11:06:Gdzie Alex?
0:11:07:A b´┐Żdzie zaraz.
0:11:08:Zostawi´┐Ż dzieciaka w samochodzie, man,
0:11:09:Uwierzysz w to g´┐Żwno?
0:11:11:Idziemy. Nie mamy czasu sie opieprza´┐Ż.
0:11:12:Co tu kurka robi ten kociak/cipka/dupa? [odp.wybra´┐Ż]
0:11:14:Nazywasz mnie suk´┐Ż?
	[a tymczasem borem lasem..]
0:11:15:Na ziemi´┐Ż!!
0:11:17:R´┐Żce na ´┐Żcian´┐Ż, jeste´┐Żcie aresztowani!
0:11:19:Ty tam, na ziemi´┐Ż!!
0:11:22:<Na ziemi´┐Ż, na ziemi´┐Ż, na ziemi´┐Ż, natychmiast...>
0:11:29:<Wstawaj, wstawaj, wstawaj..!!>
0:12:44:<dryyy´┐Ż...dryyyyy´┐Ż>
0:12:46:Tak?
0:12:49:Tak, to ja.
0:12:51:Co?!
0:12:56:Jasne.Taaa..jasne...jasne...
0:13:07:Rozumiem...rozumiem...
0:13:10:Panie w´┐Żadzo, kto´┐Ż do mnie dzwoni´┐Ż w sprawie mojej c´┐Żrki.
0:13:12:Sprawdz´┐Ż m´┐Żj panie.
0:13:13:Tak...tak,tak, Panie X...
0:13:16:Dzi´┐Ż ruszamy z pracami.
0:13:21:tak...nie b´┐Żdziemy ju´┐Ż d´┐Żu´┐Żej zwleka´┐Ż, obiecuj´┐Ż.
0:13:22:Panie Talloway, moje nazwisko detektyw Price..
0:13:23:Taak...taak...na pewno...
0:13:25:Na pewno!
0:13:26:B´┐Żd´┐Ż w pana biurze po po´┐Żudniu.
0:13:28:Przykro mi, ´┐Że musz´┐Ż by´┐Ż osob´┐Ż, kt´┐Żra pana powiadamia,
0:13:30:ale pa´┐Żska c´┐Żrka zosta´┐Ża aresztowana.
0:13:32:Ona i jej m´┐Ż´┐Ż brali udzia´┐Ż w handlu narkotykami ostatniej nocy,
0:13:35:z kt´┐Żrego on uciek´┐Ż.
0:13:36:Pan wybaczy.
0:13:37:Tak. To Ray.
0:13:40:<Wy´┐Ż´┐Żczamy sprz´┐Żt>
0:13:40:Niech to licho, Henry!!
0:13:42:Czy kasiarze wiedz´┐Ż o tym?
0:13:44:<Przyje´┐Żd´┐Żaj tu natychmiast>
0:13:45:W porz´┐Żdku, ju´┐Ż tam jad´┐Ż.
0:13:47:Ona nigdzie nie idzie. P´┐Żniej tu wr´┐Żc´┐Ż z panem porozmawia´┐Ż.
0:13:51:[no no no]
0:14:14:<UCHRO´┐ŻMY TO CO ´┐ŻWI´┐ŻTE>
0:14:16:TALLOWAY GO AWAY!!! (Talloway odejd´┐Ż!!!)
0:14:22:Panie Talloway, czy m´┐Żg´┐Żby pan po´┐Żwi´┐Żci´┐Ż chwilk´┐Ż...
0:14:24:Z drogi!
0:14:30:Chryste, wygl´┐Żda na to, ´┐Że wszyscy tu si´┐Ż zwalili dzi´┐Ż rano.
0:14:33:Na ca´┐Żym tym cholernym kluczowym odcinku!
0:14:41:Czy mo´┐Żna co´┐Ż z tym zrobi´┐Ż?
0:14:44:Tak samo chcia´┐Żbym unikn´┐Ż´┐Ż tego ca´┐Żego g´┐Żwna,
0:14:46:ale nie wiem co ci poradzi´┐Ż.
0:14:47:Nie mog´┐Ż nic zrobi´┐Ż bez nakazu/je´┐Żli oni wszyscy blokuj´┐Ż tras´┐Ż.?
0:14:52:GO AWAY!!... GO AWAY!!... (WYNOCHA!!)
0:15:00: /STOP NOWYM DROGOM!/  /POK´┐ŻJ/  /WYCOWA´┐Ż MASZYNY!/
0:15:36:5 LAT PËĆNIEJ
0:15:56:[osz kurde...]
0:16:17:Witaj Ray.
0:16:19:Sally...
0:16:20:Powiniene´┐Ż by´┐Ż wczoraj zadzwoni´┐Ż.
0:16:37:Samoch´┐Żd znowu si´┐Ż zepsu´┐Ż.
0:16:40:Kiedy w ko´┐Żcu wyrzucisz go na z´┐Żom i kupisz inny?
0:16:42:Wiesz,s´┐Ż lepsze rzeczy kt´┐Żrym warto po´┐Żwi´┐Żci´┐Ż czas.
0:16:45:Co innego niby mam do roboty?
0:16:47:No nie wiem Ray. Jestem pewna,´┐Że m´┐Żg´┐Żby´┐Ż co´┐Ż wymy´┐Żli´┐Ż.
0:16:49:Nie jeste´┐Ż chyba jeszcze martwy?
0:16:52:Co chcesz?
0:16:54:Chodzi ci o teraz??
0:16:56:Widzisz? M´┐Żwi´┐Żam, ´┐Że jeszcze nie jeste´┐Ż martwy.
0:16:59:Wezm´┐Ż to co zwykle.
0:17:02:Nie kochanie, wiem co chcesz na ´┐Żniadanie.
0:17:05:W porz´┐Żdku. Wi´┐Żc czy nie mog´┐Żaby´┐Ż po prostu przynie´┐Ż´┐Ż tosta i 
fili´┐Żanki kawy?
0:17:09:Henry, ale nie przychod´┐Ż dzi´┐Ż do mnie z tekstem, ´┐Że jeste´┐Ż samotny.
0:17:13:Sk´┐Żd masz pewno´┐Ż´┐Ż, ´┐Że b´┐Żdzie jakie´┐Ż dzi´┐Ż wieczorem?
0:17:15:Dlatego, ´┐Że zawsze zmieniasz zdanie kiedy s´┐Żo´┐Żce zachodzi.
0:17:24:Co s´┐Życha´┐Ż Ray?
0:17:25:Patty...
0:17:27:Nie wiedzia´┐Żem, ´┐Że wysz´┐Ża´┐Ż.
0:17:28:Oko´┐Żo miesi´┐Żca temu. Dobrze jest by´┐Ż w domu.
0:17:32:Domy´┐Żlam si´┐Ż.
0:17:33:Czy mia´┐Że´┐Ż jakie´┐Ż wiadomo´┐Żci od Cheryl?
0:17:35:Powinna nied´┐Żugo wychodzi´┐Ż.
0:17:37:Teraz wiem.
0:17:39:´┐Żadna z nas nie by´┐Ża tak naprawd´┐Ż zaanga´┐Żowana w t´┐Ż afer´┐Ż.
0:17:42:By´┐Ży´┐Żmy po prostu w nieodpowiednim miejscu, w nieodpowiedni´┐Ż noc.
0:17:44:Nigdy bym nie zgad´┐Ż.
0:17:46:Bo´┐Że, kiedy ostatni raz pojecha´┐Że´┐Ż zobaczy´┐Ż si´┐Ż z ni´┐Ż?
0:17:50:3 godzinne jechanie tam, ´┐Żeby obejrze´┐Ż wi´┐Żzienie nie jest dla mnie 
...
Zg┼éo┼Ť je┼Ťli naruszono regulamin