2013-03-19-wprost-pl-w-szwecji-nie-bedzie-kobiet-w-ciazy-beda-osoby.txt

(0 KB) Pobierz
W Szwecji nie będzie kobiet w cišży. Będš osoby

Szwecja szykuje się do rewolucji obyczajowej - parlament ma uchwalić prawo, na mocy którego po operacji zmiany płci osoba nie będzie obowišzkowo sterylizowana. Oznacza to, że kobieta, która zdecyduje się być mężczyznš, już jako mężczyzna nadal będzie mogła rodzić dzieci. W zwišzku z tym rzšd proponuje, by zastšpić okrelenie "kobieta w cišży" neutralnym płciowo "osoba w cišży" - pisze "Rzeczpospolita".

Ponadto Krajowa rada Medyczno-Etyczna przedstawiła propozycję zalegalizowania wynajmowania matek-surogatek, które miałyby rodzić dzieci parom majšcym problemy z płodnociš. Przedstawiciele Rady tłumaczš, że już dzi majšce problemy z zajciem w cišżę szwedzkie pary "wynajmujš brzuchy" Ukrainek lub Indusek. Przeciwko nowym przepisom protestujš jedynie chadecy. 

ródło: http://www.wprost.pl/ar/392397/W-Szwecji-nie-bedzie-kobiet-w-ciazy-Beda-osoby/
Zgłoś jeśli naruszono regulamin