od-zera-do-ecedeela-cz-2.pdf

(2407 KB) Pobierz
274695895 UNPDF
274695895.001.png
Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj
Darmowa publikacja dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez
Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości
publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej
odsprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśl i .
© Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl
Data: 24.10.2007
Tytuł: Użytkowanie komputerów (fragment utworu)
Autorzy: Marek Smyczek i Marcin Kaim
Projekt okładki: Marzena Osuchowicz
Korekta: ITstart
Skład: Anna Popis-Witkowska
Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli Sp. z o. o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
274695895.002.png
SPIS TREŚCI
WPROWADZENIE DO ECDL
.............................................................
5
Czym jest?
..........................................................................................................
5
Adresaci
..............................................................................................................
7
..........................................................
8
Podłączamy komputer
.......................................................................................
8
Uruchamianie komputera
............................................................................
11
Zamykanie i restartowanie systemu
...........................................................
12
Klawiatura i mysz – pierwsze starcie
..............................................................
15
Klawiatura i jej funkcje
................................................................................
17
Skróty klawiszowe
.......................................................................................
20
Zaprzyjaźniamy się z myszą
........................................................................
24
Pierwsze uruchomienie
....................................................................................
27
Praca z pulpitem
..........................................................................................
28
Menu Start
...................................................................................................
33
Zawsze pomocny – pasek zadań
.................................................................
37
Oczyma wyobraźni – grafika
.......................................................................
39
Liczy się czas – zegar systemowy
................................................................
44
Ustawienia dźwięku
....................................................................................
46
Stworzone by zadziwiać – wygaszacze ekranu
...........................................
49
Język komputera
..........................................................................................
51
Kto szuka, ten znajdzie – pomoc systemowa
..................................................
54
SYSTEM OPERACYJNY I JEGO ŻYCIE
.....................................
57
Czas, a systemy operacyjne
..............................................................................
57
Microsoft Windows
.....................................................................................
58
Praca z ikonami
...............................................................................................
68
Grupowanie ikon
.........................................................................................
69
Zmiana „ubrania” folderu
............................................................................
71
Praca z oknami
.................................................................................................
72
Styl okien
.....................................................................................................
72
Zarządzanie oknem
.....................................................................................
74
Miejsce odpadów – kosz systemowy
...............................................................
77
STRUKTURA SYSTEMU OPERACYJNEGO
..............................
81
Pliki
..................................................................................................................
83
Typy i parametry plików
.............................................................................
85
Jednolita całość - grupowanie plików
........................................................
87
Nowe życie - powstawanie plików
..............................................................
88
Foldery (katalogi)
............................................................................................
96
Tworzymy foldery
.......................................................................................
98
Który ważniejszy? – foldery i ich właściwości
..........................................
100
UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE
.............................................
102
Praca z danymi
...............................................................................................
102
Nadawanie nowych nazw
..............................................................................
108
Gdzie to jest? - wyszukiwanie
........................................................................
110
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
Współpracujemy z dyskami
...........................................................................
114
Formatowanie dysku
..................................................................................
117
Leczymy chore dyski
..................................................................................
121
Poszukiwanie wirusów
..............................................................................
123
Narzędzia pomocnicze
...................................................................................
128
Eksplorator Windows
................................................................................
128
Programy wspomagające
...........................................................................
129
PRZYGODA Z DRUKARKĄ
.....................................................
133
Instalacja drukarki
.........................................................................................
133
Drukarka lokalna
.......................................................................................
134
Drukarka sieciowa
......................................................................................
141
Drukarki - jak wybierać
.................................................................................
144
Proces drukowania
.........................................................................................
146
Drukowanie i problemy …
.............................................................................
149
Wstrzymywanie procesu drukowania
.......................................................
150
Kłopoty z papierem
....................................................................................
152
Remont drukarki
.......................................................................................
153
ARCHIWIZACJA DANYCH
.....................................................
157
Ochrona przed utratą danych
....................................................................
157
Typy archiwizacji
...........................................................................................
160
Kopia zapasowa
..........................................................................................
161
Kompresja i dekompresja danych
.............................................................
165
Proces archiwizacji
....................................................................................
167
2.5.
2.6.
UŻYTKOWANIE KOMPUTERÓW darmowy fragment – kliknij po więcej
Marek Smyczek i Marcin Kaim
● str. 5
2.1. Praca z komputerem
Praca z komputerem
Zestawem komputerowym nazywamy zespół urządzeń, które po od-
powiednim połączeniu tworzą jedną całość. Każde z urządzeń jest
odpowiedzialne za konkretne zadanie. W tym też rozdziale zapozna-
my się z podstawowymi komponentami komputera, poznamy ich
przeznaczenie oraz nauczymy się je podłączać. Gdy wszystko już zo-
stanie w odpowiedni sposób zmontowane będziemy mogli śledzić
proces pierwszego uruchamiania komputera, który będzie wyznacz-
nikiem tego, czy udało się nam poprawnie podłączyć sprzęt czy też
coś zostało wykonane nie tak.
Podłączamy komputer
Wiemy już, że głównym elementem zestawu komputerowego jest
jednostka centralna . Do niej za pomocą odpowiednich kabli pod-
łączone zostaną wszystkie dodatkowe urządzenia. Każde z tych urzą-
dzeń ma swój kabel połączeniowy, zakończony odpowiednią wtyczką.
Z tyłu obudowy komputera znajdują się gniazda. Gniazda i wtyczki
zostały tak zaprojektowane, aby każdy mógł bez problemu połączyć
wszystkie urządzenia. Jedyna pomyłka może się zdarzyć podczas po-
łączenia klawiatury i myszy . Obydwa urządzenia są zakończone
wtyczką o standardzie PS/2 . Komputer ma dwa gniazda PS/2, jedno
dla myszy, a drugie dla klawiatury. Producenci jednak zadbali, aby
użytkownik nie pomylił się. Gniazdo dla klawiatury, ma fioletowy
kolor, natomiast dla myszy jest zielone (rysunek 2.1.1).
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Imię Nazwisko
2.1.
274695895.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin