Proces_pieleg_anestezjologia2(1).doc

(35 KB) Pobierz
Pielęgniarstwo internistyczne - Rozpoznania lekarskie po łacinie

Problem pielęgnacyjny

Cel opieki

Plan działania

Odleżyna w okolicy kości krzyżowej spowodowana długotrwałym unieruchomieniem

 

Wyleczenie rany spowodowanej odleżyną

-zmiana pozycji ułożeniowej co dwie godziny.

-nacieranie spirytusem, oklepywanie, smarowanie maścią przeciw odleżynową z antybiotykiem np. Detromicini Hydrocortisoni, kremem na odleżyny typu Sudocrem miejsc narażonych na odleżyny lub ze zmianami odleżynowymi.

- stosowanie podpórek, woreczków, poduszeczek pod miejsca szczególnie narażone na powstawanie odleżyn. Stosowanie materaca przeciw odleżynowego

Możliwość wystąpienia krwawienia lub krwotoku z rany operacyjnej

Zapobieganie krwawieniu, wczesne wykrycie objawów

-obserwacja opatrunku na ranie oraz ilość i  cechy wydzieliny w drenażu

-kontrola parametrów: RR, HR i oddech

-obserwacja okolic rany operacyjnej

Dyskomfort spowodowany drenami w ranie operacyjnej

Zachowanie drożności drenu.

Zmniejszenie dyskomfortu

-prawidłowe umocowanie drenażu

-wyjaśnienie pacjentowi konieczności stosowania drenażu

-kontrola prawidłowego ssania

Zaburzona komunikacja werbalna z pacjentem

Ułatwienie porozumiewania się z pacjentem

-informujemy pacjenta o zamierzonych czynnościach

-kumulujemy sygnały komunikacji werbalnej i niewerbalnej

-mówimy głośno, wyraźnie, krótkie, proste, zwięzłe komunikaty

-zwracamy się do pacjenta po imieniu

 

Możliwość zakażenia rany operacyjnej

Zapobieganie przez wczesne wykrycie objawów

-przestrzeganie zasad aseptyki i antyseptyki podczas zmiany opatrunku

Ból rany operacyjnej

Zmniejszenie dolegliwości bólowych i poprawienie samopoczucia pacjentki

-ułożenie w wygodnej pozycji

-zastosowanie ćwiczeń oddechowych

-podanie środków p/bólowych na zlecenie lekarza

Dyskomfort spowodowany założeniem cewnika Foley’a

 

 

 

 

 

 

Obrzęki kończyn dolnych

 

 

 

 

 

 

Zmniejszenie dyskomfortu

 

 

 

 

 

 

 

Zredukowanie obrzęków.

- Zasady pielęgnacji cewnika:

-dbałość o jałowość, drożność, szczelność, prawidłowe założenie cewnika,

-pielęgnacja okolicy krocza,

-wymiana cewnika 1raz na dobę.

- Odprowadzenie zalegającego moczu z pęcherza.

- Kontrola ilości oddawanego moczu:

-bilans płynów,

-dobowa zbiórka moczu (DZM).

 

 

-Stosowanie leków moczopędnych.

- Zakładanie opatrunków otwartych z maścią redukującą obrzęki.

-Pobudzanie krążenia ćwiczeniami biernymi i czynnymi.

-układanie miejsc z obrzękiem wyżej, aby ułatwić odpływ krwi żylnej i chłonki.

- Mierzenie obwodu brzucha.

 

 

Problemy z oddychaniem spowodowane zaleganiem wydzieliny w drogach oddechowych u pacjenta z założoną rurką tracheostomijną

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Utrzymanie drożności dróg oddechowych

-utrzymanie lub poprawa czynności płuc

-zapobieganie infekcjom dróg oddechowych

-zapobieganie niedodmie

-pielęgnacja rurki tracheotomijnej

 

 

 

 

 

 

-codzienna toaleta jamy ustnej

-toaleta drzewa oskrzelowego

-odsysanie wydzieliny zalegającej w drogach oddechowych

-zachowanie zasad aseptyki i antyseptyki podczas odsysania wydzieliny z dróg oddechowych

-min 2 razy dziennie zmieniamy położenie mankietu uszczelniającego rurkę

-zmiana opatrunku przy rurce tracheotomijnej

 

 

Pacjent na oddechu kontrolowanym przez respirator

 

Zapewnienie pacjentowi odpowiedniej wymiany gazowej w płucach

 

-obserwacja pacjenta pod kątem hiperooksygenacji i niedotlenienia

-monitorowanie akcji serca

-kontrola saturacji i gazometrii

-obserwacja wyglądu pacjenta pod kątem niedotlenienia

-zapewnienie szczelności i drożności połączeń rury od respiratora

-wymiana rur do respiratora w przypadku ich fizycznego zabrudzenia

- codzienna wymiana filtru antybakteryjnego w respiratorze

 

 

 

1

 

...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin