Poradnik jak sprzedawac na allegro.txt

(16 KB) Pobierz
Pytanie najwa�niejsze jak zrobi� fioleta w 4 miesi�ce.
Mi si� to uda�o, przeczytaj uwa�nie to co jest napisane ni�ej.
Pami�taj najgorsze s� pocz�tki... trafisz w dobry temat i samo si� rozkr�ci!
Kiedy przejdziesz pocz�tek zaczniesz sprzedawa� po na�cie dziesi�t czy wr�cz set szt... na tydzie�
bedziesz mia� mniej problem�w z przedp�at�, wi�cej kupuj�cych... admini b�d� podchodzi� do Ciebie inaczej ni� do nowego....
Pami�taj ci�gle si� rozwijaj ! 
PAMI�TAJ W NECIE KA�DY KRETY�SKI POMYS� MO�E BY� SUPER!
Pami�taj nie bierz kredyt�w ! Odk�adaj zawszee cz�� zysku... �eby Ci co� extra nie przesz�o ko�o nosa bo kasy na towar brak......
Je�li widzisz extra �rubokr�t z prysznicem :) to allegro jest idealnym miejscem �eby to sprzeda�.

A) Znajd� dobry towar... dobry = dziwny, zwariowany a najlepiej taki kt�rego nie ma w sklepach!

Szybciej sprzedasz tusz UV zareklamowany jako �ci�ga ni� towar dost�pny w markecie.
NIE PAPUGUJ! 
Je�li kto� ju� sprzedaje kredk� :) i j� na pot�g� reklamuje to nic nie wsk�rasz....
b�dziecie schodzi� z ceny.... i ka�dy nic nie zarobi.
Ale jak masz co� czego nie ma na galerii g��wnej to startuj!
Mo�e siostra robi fajne kartki pocztowe.... mo�e w mie�cie jest jaki� zak�ad robi�cy co� ciekawego.
Sam pami�tam �piewaj�ce ryby.... laserowe nak�adki na ko�a... �wietliki chemiczne....
Po co komu �wietliki no nie ?? 
a jak masz dojscie to sprzedasz tego na pot�g�! 
Nie b�d� jednym z wielu... znajd� towar kt�rego tutaj nie ma.
Dobrze rozreklamowana lampa solna :) maskotka, kartka itp... lepiej si� sprzeda i w wi�kszej ilo�ci ni� na przyk�ad jedna z pami�ci do komputra kt�rych jest tu multum... 

TUTAJ PIENI�DZE ZARABIA SI� SPRZEDAJ�C TOWAR POD WP�YWEM INPULSU!
Nie kupi�e� nic tak ?? 
Biegam po allegro .... patrze ooo rosiczka, bach .... kup teraz.
No i g�upio bo po godzinie kurde po jakiego wa�a mi rosiczka jak ja nawet kaktusa zasuszy� potrafie :) ale kupione g�upio si� wycofa�......
Tak kupi�e� ten poradnik.... zapewne nie biega�e� po sklepach szukaj�c go na p�ce :)
Tak si� sprzedaj� tutaj ebooki...i nie tylko.
Fajna rzecz za ma�� kas� to podstawa sukcesu!
Sam sprzeda�em kilkadziesi�t gumek :) po 7z� a kupi�em po 3z�.
Gumka jak gumka? To nie by�y durexy czy unimile... to by�y gumy pokemon diabe�ek....
durexy sa w ka�dym sklepie.... a tego nie ma! Jest na CPN ale za 15z�/szt.
Ot towar fajne klik bo taniej o 50% i g�upio sie wycofac.....albo zadowolenie z oszcz�dno�ci.
I TO PODSTAWA SUKCESU
Ty si� cieszysz bo zarabiasz kas�!
Go�� si� cieszy bo zaoszcz�dzi� 8z�!
Robi Ci reklam� bo jak dostaje towar to si� cieszy x2!

Je�li zobaczysz co� co przyci�ga Tw�j wzrok a do tego nie jest drogie to warto zobaczy� czy si� sprzeda...

jak ju� wiesz co sprzeda�..... raklamuj si� na pot�g� i r�b z tego kas�

B) jak si� reklamowa� ?
Masz wygl�da� profesjonalnie!
Masz wzbudza� zaufanie, nikt Ci� nie zna ka�dy si� boi �e mo�esz wa�ka kr�ci�!
Musisz pokaza� �e nie jeste� ANONIMOWY! ANONIMOWO�� TO TW�J WR�G!
Poka�� jak zrobi� �eby ludzie si� nie bali....
Pocz�tek jest najtrudniejszy a potem si� kr�ci samo!


1.	najlepiej kupi� swoj� stronk� ja mam www.skandal.pl fajna nazwa? Takie kwiaty czasem mo�na jeszcze w NASK kupi�!
2.	Kup sobie maila, zaraz b�dziesz lepiej wygl�da� z mailem XXX@pro.onet.pl XXX@home.pl
Wiem koszt 50z�/rok... ale wzbudzasz zaufanie! 
Bo masz maila to wiadomo ze da�e� kas�.... nie jestes anonimowy...
A konto bezp�atne nic nie kosztuje.... kady sobie zak�ada.
Przemy�l to!
P�atny mail to DU�Y PLUS!.... bo ma autoresponder.... a tam umie�cisz reklam� swojej strony!

3.	R�b wszystko �eby jak najwi�cej ludzi odwiedza�o Twoj� stron�. Po co ?
4.	Zarejestruj si� w PP allegro. Umie�� baner na swojej stronie!
5.	Na stronie O MNIE  podaj stwierdzenie .. nr tel konto itp... podane na ....www.XXX.pl
6.	zr�b banerek �eby si� stronka otwiera�a w ma�ym oknie po klikni�ciu w baner.
Napisz �e strona si� otworzy w nowym ma�ym oknie! Ludzie lubi� wiedzie� co si� stanie.
Zapewne do furii Cie doprowadza jak wejdziesz na sex strone a tam bach nagle 300 popup
wi�c poinformuj �e nic takiego si� nie zda�y.
To jest legalne i zgodne z regulaminem allegro!
7.	 Ludzie jak si� przyzwyczaj� b�d� tam biega� po Twoje dane, i przy okazji klika� w baner a ka�dy klik to 10gr.
Ja tak zbieram 20gr do 2z� dziennie!!!!!!!

I �adnych wa��w z PP klikania samemu itp.... BO CI� ZAWIESZ� W PP I KIBEL! A tak kasa wpada po trochu....
Allegro to nie wszystko 
Mbank daje punkty w Payback...
Inteligo 

TYLKO NIE PRZESADZAJ Z BANERAMI !
Co za du�o to niezdrowo!

7.	Na stronie domowej WWW.XXX.pl podajesz
- nr telefonu
- adres
- konto bankowe ( najlepiej Mbank bo jest promowany w allegro ) mo�sze za�o�y� tu:
http://www.skandal.pl/mbank.html

- to co Tobie potrzebne do aukcji...
- jak masz firm� nip regon itp.... nr do Urz�du �eby klient sprawdzi� �e istnieje ta firma.
Dlaczego.... jak podajesz konto tel .... to jeste� WIARYGODNY!
Pami�taj te� �e ludzie dzwoni� i si� pytaj�!
Ja sam opuszczam aukcje gdzie nie mog� si� dodzwonic.... a bo ja wiem kiedy maila sprzedawca odbierze.... po co czeka� szukam tego z telefonem!

Zobacz jak rozwi�za�em to na www.skandal.pl


Ale reklama to nietylko to!

8.	Masz maila zr�b fajny podpis ja mam taki :

pozdrawiam i zapraszam na moj� skandaliczn� witryn�
WWW.SKANDAL.PL
- sklep online
- dane konta
- nr telefonu
- gratisowe konto w MBANK
http://www.skandal.pl/mbank.html
 
Piotrek Wajszczak
PWM
 
SANDISK 5% TANIEJ W ADICO!
sprawd� na www.skandal.pl !


I zobacz co si� dzieje.
?	mail z pytaniem jak wys�a� pobranie czy przelew ? Kliet widzi to 1 raz
?	odpowiada = autresponder czyli 2raz
?	odpowiadasz ok wysle to pobraniem.... = 3raz
?	gosc odpisuje bo cham nie jest :) = 4raz
?	jak paczke wy�lesz KONIECZNIE piszesz maila � wys�a�em dzisiaj � = 5 raz
Cz�owiek jest szcz�liwy �e tak sumiennie go informujesz o realizacji transakcji.
A Ty mu wstawiasz 5x reklame i on si� cieszy! ( zobacz moje komentarze, super kontakt itp... )

9.	Je�li masz troch� kasy lub interes si� ju� rozkr�ci�, zr�b firmow� ta�m� klej�c� z adresem swojej strony www !!!!! ( mnie to kosztuje 2,5z�/ 66m ) OP�ACA SI�!!!
Ci na poczcie te� internet maj�! ( pozatym paki warto�ciowe s� ta�sze! )

10.	 Uczestnicz aktywnie na CAFE ALLEGRO! 
Zwariowa�em... nieee du�o ludzi przegl�da Twoje aukcje! 
Nie reklamuj  tam si� tylko poprostu niech Ci� widz�!
Ja sam wielokrotnie mimowolnie klikam zobaczy� co tam pisz�cy go�ciu ma na aukcji.......
11.	 TW�J TOWAR ZAWSZE MUSI BY� NA AUKCJACH NA GALERII G��WNEJ!!!!!!!!
MUSISZ MIE� CI�GLE PRZYNAJMNIEJ JEDN� AKTYWN� TAM AUKCJ�!
TO PRZYCI�GA LUDZI I GENERUJE ODWIEDZINY... GENERUJE SPRZEDA�.
ZAROBISZ WYSTAW WI�CEJ AUKCJI Z RӯNYM FAJNYM TOWAREM
NIE OGRANICZAJ SI�! ROZWIJAJ SI�!
WI�CEJ AUKCJI =WIECEJ KASY.
JA SAM MAM ZAWSZE! PO 2-4 AUKCJI NA GALERII.....
BEZ TEGO NIE MA OBROTU I KISZKA!

Te aukcje odwiedza �rednio po 2000-3000 ludzi!!! zobacz za 60z� do ilu docierasz!
Rekord ( coprawda prawdziwa zdeaktywowana TT;ka =czyli odjazd totalny )
to 7800 odwiedzin! ( swoj� drog� zarobi�em na niej 1000z�!!!!!! )
To cena po�owy JEDNEGO og�oszenia ramkowego w gazecie np. Rzeczpospolita.

12.	WSTAWIAJ ZDJ�CIA Z DOBREJ CYFR�WKI Z DOK�ADNYM OPISEM.
Je�li wydajesz 60z� na galeri� to 1 z� Ci� nie zbawi :)
Je��i nie masz cyfr�wki a masz np. 50Szt towaru kt�ry je��i si� sprzeda to zarobisz np. 400Z�
To warto wybra� si� do fotografa kt�ry Ci zrobi za 10z� kilka zdj�� i zapisze na CD!
Ja si� dorobi�em dobrej minolty ( dimage Xi ) i zdj�cia robi� real foto.
Ludzie takie zdj�cia lubi� bo dok�adnie widz� co kupuj�!
Nic gorszego ni� z netu sci�gn�� foto i napisa� bardzo podobne do tego ale to nie to...
Wiarygodno�� spada w takim wypadku....!

C) jak si� nie da� przerobi� i robi� tak �eby negatywa nie dosta�

Wymaga to inwestycji w TP lub GSM :)
1.	�ELAZNA ZASADA DZWONISZ DO KA�DEGO!!!!
Zwariowa�em nie... mam najdro�szy abonament i 60gr/minute.
W 30 sekund robi�...

Witam PWM si� k�ania w sprawie allegro XXXX jak si� rozliczymy ? Adres na allegro OK ?
Ok wysl� to w 48 godzin... prosze sprawdzic mam jeszcze w extra cenie A B C D puscic link ? dowidzenia...
Reklamujesz sobie aukcje duzo ludzi powi�kszy�o zakup u mnie! ( paczka zbiorcza taniej )
?	wiem po g�osie czy ma�olat czy doros�y ( doros�y Cie na 20z� nie przerobi! )
?	wiem czy si� dodzwoni�em wogole :) jak nie to CZERWONA LAMPKA! I prosz� o nr telefonu.
Jak jest podany absuralny lub nieprawdziwy = zg�aszam allegro ale prosze tak�e mailem o prawid�owy nr...... i DOPUKI SI� NIE DODZWONIE NIE WYSY�AM TOWARU!
?	Go�� do kt�rego si� dodzwaniasz a nie za�atwiasz mailem ... �ATWIEJ ZGADZA SI� NA PRZELEW! 
TELEFON TO PODSTAWA... ale to kosztuje?? dolicz te 40gr do ceny towaru!
TO TWOJE UBEZPIECZENIE!

2.	Towar wysy�aj zawsze listem poleconym lub paczk�!!!!!
Inaczej mo�na Ci� wykr�ci� prostym.... PANIE NIE DOSZ�O ! I jak udowodnisz �e wys�a�e�....
go�� ci� wydyma  i negata wstawi....
A tak masz dow�d.... prosz� nr paki 59685858594 prosz� sprawdzi� na poczcie.

3.	Druczki archiwizuj... powiedzmy cz�owiek nie odebra� paki.... dajesz nega on robi odwet ale pisze �e jeste� dupek towar badziew.....co robimy..... skanik druku wysy�ki skanik zwrotki z Poczty... slemy do allegro... bez problemu usun� takiego negata....
PAMI�TAJ KAZDY DOW�D TO WI�KSZE SZANSE �E TY JESTE� G�R�!
Gos� wejdzie w sp�r �eby karniaka nie dostac.... zakasujesz go takimi skanami ....
Admin musi przyzna� Tobie racj�!

4.	Towar wysy�aj jak najszybciej.... 90% paczek wysy�am w ci�gu 48 godzin...!

5.	Towar wysy�aj zawsze zgodny z opisem nie r�b wa�k�w sprawd� x2 czy napewno wszystko jest....
Pami�taj to TWOJA WIZYT�WKA.... nigdy mo�e nie zobaczysz odbiorcy... on Ci� ocenia tak�e po paczce!
Moje s� oklejone streczem i ta�m� firmow�!


D) jak robi� �eby klienta z�apa� :) i nie straci� :)


1.	Opisy aukcji r�b zwi�z�e, podawaj dok�adnie to co klient dostanie....
Zgłoś jeśli naruszono regulamin