Przeczytaj (KURS GITAROWY).txt

(0 KB) Pobierz
Kurs gitarowy nale�y otworzy� w przegl�darce 
Internet Explorer 6.0 lub nowszej.

Je�li Twoj� domy�ln� przegl�dark� jest FireFox, 
kliknij w plik Kurs_Gitarowy_START.html 
prawym przyciskiem myszy. Nast�pnie wybierz 
"Otw�rz za pomoc�"->"Internet Explorer"
Zgłoś jeśli naruszono regulamin