EastSideMarch.pdf

(1175 KB) Pobierz
ObLaDi ObLaDa
East Side
Marsch
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~
Willy Lange
œ
œ œ œ œ
w
˙ ˙
n
b
œ
˙ ˙
œ
œ œ œ
œ
w
Ÿ~~~~~~~~~~~~
œ
œ œ œ
œ œ œ œ
b b b
C
Œ Ó
Œ Ó
. .
Œ
Flet
&
f
˙n ˙
œ
F
Ÿ~~~~~~~~~~~~
œ œ œ œ œ
w
Ÿ~~~~~~~~~~~~
œ œ œ
œ œ œ œ
˙ ˙
#
œ
œ
œ œ œ
œ
w
. .
b
C
Œ Ó
Œ Ó
Œ
&
KlarnetIB
b
f
F
Ÿ~~~~~~~~~~~~~
Ÿ~~~~~~~~~~~~
b
˙
˙ ˙
œ
˙
œ
œ
œ œ œ
w
œ œ œ œ œ
w
w
w
. .
œ
b
C
Œ Ó
Œ Ó
&
KlarnetIIB
b
f
F
Ÿ~~~~~~~~~~
Ÿ~~~~~~~~~~~~~
˙ ˙
œ Œ Ó
˙# ˙
n
œ
œ
F
œ œ œ œ
w
œ œ œ œ
œ
w
w
w
b
C
Œ Ó
&
KlarnetIIIB
b
f
œ
Ÿ~~~~~~~~~~~
œ œ œ œ
w
Ÿ~~~~~~~~~~~~~
˙ ˙
#
n
œ
˙ ˙
œ
œ œ œ œ
w
œ
œ œ œ
œ œ œ œ
. .
C
Œ Ó
Œ Ó
Œ
SaxAltIE
b
&
f
F
Ÿ~~~~~~~~~~~~~
˙ ˙
#
œ Œ Ó
˙# ˙
œ
œ
œ œ œ œ
Ÿ~~~~~~~~~~~~~
œ œ œ œ
œ
w
œ œ œ
œ œ œ œ
. .
C
Œ Ó
Œ
&
SaxAltIIE
b
f
F
&
b
C
˙ ˙
œ
Œ Ó
˙ ˙
œ
œ
f
œ œ
#
w
œ œ œ œ
n
w
œ œ œ œ
w
˙ œ œ
SaxTenorIB
b
f
SaxTenorIIB
b
&
b
C
˙ ˙
œ Œ Ó
˙ ˙
œ
œ
f
œ œ
#
w
œ œ œ œ
n
w
œ œ œ œ
w
˙ œ œ
f
SaxBarytonE
b
&
C
˙ ˙
œ Œ Ó
˙b ˙
œ Œ Ó
œ
F
Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
œ
Œ œ Œ
f
&
b
C
˙ ˙
n
œb œ œ œ œ
˙ ˙
œ
Œ Ó
œ
F
œ œ œ œ
w
œ œ œ œ
œ
w
Œ œ œ œ
œ œ œ œ
KornetIB
b
f
KornetIIB
b
&
b
C
˙ ˙
œ
œ œ œ œ
˙# ˙
n
œ Œ Ó
œ
F
œ œ œ
œ
w
œ œ œ œ œ
w
w
w
f
&
b
C
˙ ˙
n
œb œ œ œ œ
˙ ˙
œ
Œ Ó
œ
F
œ œ œ œ
w
œ œ œ œ
œ
w
Œ œ œ œ
œ œ œ œ
TrąbkaIB
b
f
TrąbkaIIB
b
&
b
C
˙ ˙
#
œ
œ œ œ œ
˙n ˙
œ Œ Ó
œ
F
œ œ œ œ
w
œ œ œ œ
œ
w
Œ œ œ œ
œ œ œ œ
f
TrąbkaIIIB
b
&
b
C
˙ ˙
œ
Œ Ó
˙
b
˙
œ Œ Ó
œ
F
œ œ œ
œ
w
œ œ œ œ
œ
w
w
w
f
RógIinE
b
&
C
˙ ˙
œ Œ Ó
˙ ˙
œ Œ Ó
Œ
F
œ .
Œ œ .
Œ œ .
Œ œ .
Œ œ .
Œ œ .
Œ œ .
Œ œ .
Œ œ .
Œ œ .
Œ œ .
Œ œ .
f
RógIIinE
b
&
C
˙ ˙
œ Œ Ó
˙ ˙
œ Œ Ó
Œ
F
œ .
Œ œ .
Œ œ .
Œ œ .
Œ œ .
Œ œ .
Œ œ .
Œ œ .
Œ œ .
Œ œ .
Œ œ .
Œ œ .
f
RógIIIinE
b
&
C
#
˙ ˙
#
˙
n
n
œ
Œ Ó
#
n
˙ ˙
n
˙
œ
Œ Ó
Œ
F
œ .
Œ
œ .
Œ œ .
œ œ œ œ
œ .
Œ
œ .
Œ
œ .
Œ œ .
œ œ œ œ
œ .
Œ
œ .
Œ
œ .
Œ œ .
˙ œ œ
œ .
f
œ
œ
w
?
b b b
œ
f
œ œ
#
w
n
w
C
Œ Ó
PuzonI
f
˙ ˙
˙ ˙
œ œ œ œ
w
˙ œ œ
œ
œ
w
?
b b b
C
Œ Ó
œ
f
œ œ
#
w
œ œ œ œ
n
PuzonII
f
w
œ œ œ œ
w
˙ œ œ
?
b b b
C
˙
#
n
˙
b n Œ Ó
œ
n # ˙
˙
n
b
œ œ
f
œ œ
#
w
œ œ œ œ
n
PuzonIII
f
Tenor
&
b
C
˙ ˙
n
œb Œ Ó
˙n ˙
b
œ
œ
f
œ œ
#
w
œ œ œ œ
n
w
œ œ œ œ
w
˙ œ œ
f
Baryton
&
b
C
˙ ˙
#
œn Œ Ó
˙# ˙
n
œ œ
f
œ œ
#
w
œ œ œ œ
n
w
œ œ œ œ
w
˙ œ œ
f
GitaraBas
?
b b b
C
˙ ˙
œ Œ Ó
˙b ˙
œ Œ Ó
œ
F
Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
f
BasII
?
b b b
C
˙ ˙
Œ Ó
˙b ˙
œ
Œ Ó
œ
F
Œ
Œ
œ
Œ
Œ
œ
Œ
Œ
œ
Œ
Œ
œ
Œ
Œ
œ
Œ
Œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
f
Werbel
÷
C
æ æ
| | | | |
æ æ
|
Œ Ó
Œ
F
|
Œ
|
Œ
|
Œ
|
Œ
|
Œ
|
Œ
|
Œ
|
Œ
| æ |
| æ | æ
f
Bęben
÷
C
|
Œ Ó
|
Œ Ó
F
Œ
|
Œ
|
Œ
|
Œ
|
Œ
|
Œ
|
Œ
|
Œ
|
Œ
|
Œ
|
Œ
|
Œ
f
MM©20071207
. .
w
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
Œ
Œ
Œ
#
˙
˙
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
EastSide
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~
2
œ œ œ
œ œ ˙
Ÿ~~~~~
œ œ œ œ œ
Ÿ~~~~~~~~~~~~~
œ œ œ œ œ
w
œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ
œ
œ ˙
Ÿ~~~~~
11 Œ
b b b
Œ
Œ
&
Fl.
œ œ œ
œ œ ˙
Ÿ~~~~
œ œ œ œ œ
Ÿ~~~~~~~~~~~~~
œ œ œ œ œ
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~
œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ
œ
œ ˙
Ÿ~~~~~
11 Œ
b
Œ
Œ
&
Kl.1
11 Œ
œ œ œ
œ œ ˙
œ œ œ œ œ
w
Ÿ~~~~~~~~~~~~
œ œ œ œ œ
Ÿ~~~~~~~~~~~~
w
w
œ œ
œ
œ œ
˙
&
b
Œ
Kl.2
11 Œ œ œ œ
œ œ ˙
Ÿ~~~~~~~~~~~~~
œ œ œ œ œ
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~
w
w
Œ œ œ œ
œ
œ ˙
&
b
œ œ œ œ
œ
w
11 Œ
œ œ œ
œ œ ˙
Ÿ~~~~~
œ œ œ œ
œ
Ÿ~~~~~~~~~~~~~
œ œ œ œ œ
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~
œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ
œ
œ ˙
Ÿ~~~~~
&
Œ
Œ
11 Œ
œ œ œ
œ œ ˙
Ÿ~~~~~
œ œ œ œ
œ
Ÿ~~~~~~~~~~~~~
œ œ œ œ œ
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~
Œ
œ œ œ
œ œ œ œ
Œ
œ œ œ
œ œ ˙
Ÿ~~~~~
&
11 w
&
b
œ
œ œ œ
#
w
œ œ œ# œ
w
œ œ œ œ
w
˙ œ œ
w
œ œ œ œ
#
11 w
&
b
œ
œ œ œ
#
w
œ œ œ# œ
w
œ œ œ œ
w
˙ œ œ
w
œ
œ œ œ
#
11 œ Œ œ Œ
&
œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
11 Œ œ œ œ
&
b
œ œ ˙
œ œ œ œ œ
w
œ œ œ œ œ
w
Œ œ œ œ
œ œ œ œ
Œ œ œ
œ
œ
œ
˙
11 Œ
&
b
œ œ œ
œ œ ˙
œ œ œ œ œ
w
œ œ œ œ
œ
w
w
w
Œ
œ œ
œ
œ œ
˙
11 Œ œ œ œ
&
b
œ œ ˙
œ œ œ œ
œ
w
œ œ œ œ œ
w
Œ œ œ œ
œ œ œ œ
Œ œ œ œ
œ
œ ˙
B
Tpt.
11 Œ œ œ œ
&
b
œ œ ˙
œ œ œ œ
œ
w
œ œ œ œ œ
w
Œ œ œ œ
œ œ œ œ
Œ œ œ œ
œ œ ˙
11 Œ
&
b
œ œ œ
œ œ ˙
œ œ œ œ
œ
w
œ œ œ œ œ
w
w
w
Œ
œ œ
œ
œ œ
˙
11 Œ œ .
&
Œ œ .
Œ œ .
Œ œ .
Œ œ .
Œ œ .
Œ œ .
Œ œ .
Œ œ .
Œ œ .
Œ œ .
Œ œ .
Œ œ .
Œ œ .
Œ œ .
Œ œ .
Œ œ .
Œ œ .
Œ œ .
Œ œ .
11 Œ œ .
&
Œ œ .
Œ œ .
Œ œ .
Œ œ .
Œ œ .
Œ œ .
Œ œ .
Œ œ .
Œ œ .
Œ œ .
Œ œ .
Œ œ .
Œ œ .
Œ œ .
Œ œ .
Œ œ .
Œ œ .
Œ œ .
Œ œ .
11 Œ
&
œ .
Œ
œ .
Œ
œ .
Œ
œ .
Œ
œ .
Œ
œ .
Œ œ .
œ œ œ# œ
œ .
Œ
œ .
Œ
œ .
Œ œ .
œ œ œ œ
œ .
Œ
œ .
Œ
œ .
Œ œ .
˙ œ œ
œ .
Œ
œ .
Œ
œ .
Œ
œ .
Œ
œ .
11
?
b b b
w
œ
œ œ œ
n
w
w
w
w
œ
œ œ œ
#
11
?
b b b
w
œ
œ œ œ
n
w
œ œ œ# œ
w
œ œ œ œ
w
˙ œ œ
w
œ œ œ œ
#
11
?
b b b
w
œ
œ œ œ
n
w
œ œ œ# œ
w
œ œ œ œ
w
˙ œ œ
w
œ
œ œ œ
#
11 w
&
b
œ
œ œ œ
#
w
œ œ œ# œ
w
œ œ œ œ
w
˙ œ œ
w
œ œ œ œ
#
11 w
&
b
œ
œ œ œ
#
w
œ œ œ# œ
w
œ œ œ œ
w
˙ œ œ
w
œ
œ œ œ
#
11 œ Œ
?
b b b
œ
Œ
œ Œ
œ
Œ
œ Œ
œ
Œ
œ Œ
œ
Œ
œ Œ
œ
Œ
œ Œ
œ
Œ
œ Œ
œ
Œ
œ Œ
œ
Œ
œ Œ œ Œ
œ Œ
œ
Œ
11
?
b b b
œ
Œ
Œ
œ
Œ
Œ
œ
Œ
Œ
œ
Œ
Œ
œ
Œ
Œ
œ
Œ
Œ
œ
Œ
Œ
œ
Œ
Œ
Œ
Œ
Œ
Œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
11
÷
æ
| | æ | |
Œ
|
Œ
|
Œ
|
Œ
|
Œ
|
Œ
|
Œ
|
Œ
|
Œ
| æ |
| æ | æ
æ
| | æ | |
11
÷
|
Œ
|
Œ
|
Œ
|
Œ
|
Œ
|
Œ
|
Œ
|
Œ
|
Œ
|
Œ
|
Œ
|
Œ
|
Œ
|
Œ
|
Œ
|
Œ
|
Œ
|
Œ
|
Œ
|
Œ
w
w
w
w
w
w
w
w
w
b
Œ
Œ
Œ
EastSide
3
21
b b b
œ œ œ œ œ
Ÿ~~~~~~~~~~~~~
œ œ œ œ
œ
Ÿ~ ~~~~~~~~~~~~~
œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ
œ
w
œ œ œ œ
Œ
Œ
œ œn œ
&
Fl.
21
b
œ œ œ œ œ
Ÿ~~~~~~~~~~~~~
œ œ œ œ
œ
Ÿ~ ~~~~~~~~~~~~~
Œ
œ œ œ
œ œ œ œ
Œ
œ œ
œ
œ
œ œ œ
w
œ œ œ œ
&
Kl.1
21
œ œ œ œ
Ÿ~~~~~~~~~~~~~
œ œ œ œ œ
w
Ÿ~~~~~~~~~~~
w
w
œ œ œ
œ
w
œ œ œ œ
b
Œ
œ œ œ œ
&
Kl.2
21 œ œ œ œ œ
Ÿ~~~~~~~~~~~~~
œ œ œ œ
w
Ÿ~~~~~~~~~~~~
w
œ œ
œ
œ œ œ œ
w
œ
˙ ˙
w
œ œ œ œ
&
b
Œ
21
œ œ œ œ œ
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~
œ œ œ œ
œ
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~
œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ# œ
w
œ œ œ œ
&
Œ
Œ
21 œ œ œ œ œ
&
Ÿ~~~~~~~~~~~~~
œ œ œ œ œ
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~
Œ
œ œ œ
œ œ œ œ
Œ
œ œ
œ
œ œ œ œ
w
œ œ œ œ
21
œ œ œ œ
w
œ œ œ
w
&
b
w
œ œ œ œ
n
w
˙
˙
w
œ Œ Ó
Œ
21 w
&
b
œ œ œ œ
n
w
œ œ œ œ
w
˙ ˙
w
œ Œ Ó
Œ œ œ œ
w
21 œ Œ œ Œ
&
œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
˙ ˙
˙ ˙
œ
Œ œ Œ
œ
Œ Ó
œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
21 œ œ œ œ
&
b
œ
w
œ œ œ œ
œ
w
Œ œ œ œ
œ œ œ œ
Œ
œ œ
œ
œ œ œ# œ
w
œ œ œ œ
21
&
b
œ œ œ œ
œ
w
œ œ œ œ œ
w
w
˙
˙
Œ œ œ
œ
œ œ œ œ
w
œ œ œ œ
21 œ œ œ œ œ
&
b
w
œ œ œ œ
œ
w
Œ œ œ œ
œ œ œ œ
Œ œ œ œ
œ œ œ# œ
w
œ œ œ œ
B
Tpt.
21 œ œ œ œ œ
&
b
w
œ œ œ œ œ
w
Œ œ œ œ
œ œ œ œ
Œ œ œ
œ
œ œ œ œ
w
œ œ œ œ
21
w
œ œ œ œ
&
b
œ œ œ œ
œ
w
œ œ œ œ œ
w
w
w
Œ
œ œ œ
œ œ œ œ
21 Œ œ .
&
Œ œ .
Œ œ .
Œ œ .
Œ œ .
Œ œ .
Œ œ .
Œ œ .
Œ œ .
Œ œ .
Œ œ .
Œ œ .
Œ œ .
Œ œ .
œ .
Œ Ó
Œ œ .
Œ œ .
Œ œ .
Œ œ .
21 Œ œ .
&
Œ œ .
Œ œ .
Œ œ .
Œ œ .
Œ œ .
Œ œ .
Œ œ .
Œ œ .
Œ œ .
Œ œ .
Œ œ .
Œ
œ .
Œ
œ .
œ .
Œ Ó
Œ œ .
Œ œ .
Œ œ .
Œ œ .
21 Œ
&
œ .
Œ
œ .
Œ œ .
œ œ œ œ
œ .
Œ
œ .
Œ
œ .
Œ œ .
œ œ œ œ
œ .
Œ
œ .
Œ
œ .
Œ
œ .
Œ
œ .
Œ
œ .
Œ
œ .
œ .
Œ Ó
Œ
œ .
Œ
œ .
Œ
œ .
Œ
œ .
w
21
?
w
n
w
w
˙ ˙
w
œ
œ œ œ
b b b
Œ Ó
Œ
21 w
?
b b b
œ œ œ œ
n
w
œ œ œ œ
w
˙ ˙
w
œ
Œ Ó
Œ
œ œ œ
w
21
?
w
œ œ œ œ
n
w
œ œ œ œ
w
˙ ˙
w
œ
œ
œ
œ
w
b b b
Œ Ó
Œ
21
œ œ œ œ
w
œ œ œ
w
&
b
w
œ œ œ œ
n
w
˙
˙
w
œ
Œ Ó
Œ
21 w
&
b
œ œ œ œ
n
w
œ œ œ œ
w
˙ ˙
w
œ Œ Ó
Œ œ
œ
œ
w
21 œ Œ
?
b b b
œ
Œ
œ Œ
œ
Œ
œ Œ
œ
Œ
œ Œ
œ
Œ
˙ ˙
˙ ˙
œ
Œ œ Œ
œ
Œ Ó
œ Œ
œ
Œ
œ Œ
œ
Œ
21
?
b b b
Œ
Œ
Œ
Œ
Œ
Œ
Œ
Œ
˙ ˙
œ
Œ
Œ
œ
Œ Ó
œ
Œ
Œ
œ
Œ
Œ
œ
œ
œ
œ
˙ ˙
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
21 Œ
÷
|
Œ
|
Œ
|
Œ
|
Œ
|
Œ
|
Œ
|
Œ
|
Œ
| æ |
| æ | æ
| | æ | |
|
Œ Ó
Œ
|
Œ
|
Π| | |
Œ
|
21
÷
|
Œ
|
Œ
|
Œ
|
Œ
|
Œ
|
Œ
|
Œ
|
Œ
|
Œ
|
Œ
|
Œ Ó
|
Œ
|
Œ
|
Œ
|
Œ
w
w
w
w
w
w
w
w
w
b
Œ
Œ
EastSide
œ . œ . œ . œ .
4
œ . œ . œ .
œ .
w
31
b b b
w
w
1.
œ
2.
œ
&
w
œ œ œn œ
w
Œ Ó
. .
Œ Ó
. .
Œ
f
Œ
Fl.
œ . œ . œ . œ .
w
œ . œ . œ . œ .
31
w
w
1. œ Œ Ó
. .
2. œ Œ Ó
. .
b
w
Œ
f
Œ
Kl.1
&
w
œ œ œ# œ
œ . œ . œ . œ .
œ . œ . œ .
œ .
w
31
1.
œ
2.
œ
b
œ œ œ# œ
w
w
. .
. .
Œ
f
Œ
&
#
w
Kl.2
w
œ . œ . œ . œ .
31
1. œ Œ Ó
2. œ Œ Ó
œ . œ . œ . œ .
w
&
b
w
œ
œ œ# œ
w
w
w
. .
. .
Œ
f
Œ
w
œ
œ
œ . œ . œ .
œ .
œ . œ . œ .
œ .
31
w
œ œ œ# œ
w
w
1.
2.
w
. .
. .
Œ Ó
Œ Ó
Œ
f
Œ
&
œ . œ . œ .
œ .
œ . œ . œ .
œ .
31 w
&
œ œ œ# œ
#
w
w
w
1.
œ
Œ Ó
. .
2.
œ
Œ Ó
. .
Œ
f
w
Œ
31 Œ œ
&
b
œ
œ
w
œn œ œ œ
œb œ œ œ
œ œ œ
œ
1.
œ œ
f
œ œ
#
. .
2.
œ œ
ƒ
. .
œ œ œ
w
œ œ
w
œ
31 Œ œ
&
b
œ
œ
w
œn œ œ œ
œb œ œ œ
œ œ œ œ
1.
œ œ
f
œ œ
#
. .
2.
œ œ
ƒ
œ œ
. .
w
œ
œ œ œ
w
31 œ Œ œ Œ
&
œ Œ œ Œ
œ# œ œ œ
œn œ œ œ
˙
œ œ
1. œ Œ Ó
. .
2. œ œ
ƒ
œ œ
. .
w
œ
œ œ œ
w
31
w
w
w
1.
œ
2.
œ
œ . œ . œ . œ .
w
œ . œ . œ . œ .
œ œn œ
. .
. .
&
b
w
œ
Œ Ó
Œ Ó
Œ
f
Œ
31
1.
œ Œ Ó
2.
œ Œ Ó
&
b
w
œ œ œ# œ
w
w
w
. .
. .
Œ
f
œ . œ . œ .
œ .
w
Œ œ . œ . œ . œ .
31 w
&
b
œ œ œn œ
w
w
w
1.
œ
Œ Ó
. .
2.
œ
Œ Ó
. .
Œ
f
œ . œ . œ .
œ .
w
Œ
œ . œ . œ .
œ .
31
1. œ Œ Ó
2. œ Œ Ó
œ . œ . œ . œ .
Œ œ . œ . œ . œ .
B
Tpt.
&
b
w
œ œ œ# œ
w
w
w
. .
. .
Œ
f
w
31
1.
œ
2.
œ
œ . œ . œ .
œ .
. .
. .
&
b
w
œ œ œ# œ
#
w
w
w
Œ
f
w
Œ œ . œ . œ .
œ .
31 Œ œ .
&
Œ œ .
Œ œ .
Œ œ .
Œ œ .
Œ œ .
Œ œ .
Œ œ .
Œ œ .
Œ œ .
1.
œ .
Œ Ó
. .
2.
œ .
Œ Ó
. .
Œ
f
œ . œ . œ .
œ .
w
Œ œ . œ . œ . œ .
31 Œ œ .
&
Œ œ .
Œ œ .
Œ œ .
Œ
# .
Œ
œ .
Œ œ .
Œ œ .
Œ œ .
Œ œ .
1.
œ .
Œ Ó
. .
2.
œ .
Œ Ó
. .
Œ
f
œ . œ . œ .
œ .
w
Œ œ . œ . œ .
œ .
31 Œ
&
œ .
Œ
œ .
Œ
œ .
Œ
œ .
Œ œ .
œn œ œ œ
# .
Œ œ .
œb œ œ œ
œ .
Œ œ .
œ œ œ œ
œ .
1.
œ .
Œ Ó
. .
2.
œ .
Œ Ó
. .
Œ
f
œ . œ . œ .
œ .
w
Œ
œ . œ . œ .
œ .
w
31 Œ
?
œ œ œ
1.
œ
œ œ
#
2.
œ
œ œ œ
b b b
œ
f
. .
œ
ƒ
. .
w
œ œ
w
œ
w
œn œ œ œ
œb œ œ œ
œ
œ œ œ
31 Œ
?
b b b
œ œ œ
1. œ œ
f
œ œ
#
. .
2. œ œ
ƒ
. .
œ œ œ
w
œ œ
w
œ
31 Œ œ
?
b b b
œ
œ
w
œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
˙
œ œ
1. œ œ
f
œ œ
#
. .
2. œ œ
ƒ
œ œ
. .
w
œ
œ œ œ
w
31 Œ œ
&
b
œ
œ
w
œn œ œ œ
œb œ œ œ
œ œ œ
œ
1.
œ œ
f
œ œ
#
. .
2.
œ
œ
ƒ
. .
œ œ œ
w
œ œ
w
œ
31 Œ œ
&
b
œ
œ
w
œn œ œ œ
œb œ œ œ
œ
œ œ œ
1.
œ
œ
f
œ œ
#
. .
2.
œ
œ
ƒ
. .
œ œ œ
w
œ œ
w
œ
œ œ
31 œ Œ
?
b b b
œ
Œ
œ Œ
œ
Œ
œ Œ œ Œ
œ Œ
œ
Œ
˙
1. œ Œ Ó
. .
2. œ œ
ƒ
œ œ
. .
w
œ
œ œ œ
w
31
?
1.
2.
b b b
Œ
Œ
Œ
Œ
Œ
Œ
œ
Œ
Œ
œ œ
Œ Ó
. .
. .
œ œ œ
œ
œ
œ
˙
œ
œ ƒ
œ œ
w
œ
œ
œ
œ
w
Œ
f
œ
31 Œ
1.
| .
2.
| .
÷
|
Œ
|
Π| | |
Œ
|
| | æ | |
| | æ | |
æ
Œ Ó
. .
Œ Ó
. .
| | | |
æ
Œ
| | | |
31
1.
|
2.
|
÷
|
Œ
|
Œ
|
Œ
|
Œ
|
Œ
|
Œ
|
Œ
|
Œ
|
Œ
|
Œ
Œ Ó
. .
Œ Ó
. .
f
n
n
b
œ
Œ
Œ
Œ
œ
EastSide
5
œ . œ . œ . œ .
œ . œ . œ . œ .
œ .
41
b b b
w
œ .
# .
œ
œ .
œ .
w
œ . œ . œ .
œ .
w
œ œ œ
n
˙ ˙
n
Œ
Œ
Œ
Œ
Œ
Œ
Œ
&
Fl.
41
w
œ .
œ .
œ .
œ .
œ . œ . œ . œ .
w
œ . œ . œ . œ .
w
œ . œ . œ . œ .
œ .
œ œ œ
#
˙ ˙
#
b
Œ
Œ
Œ
Œ
Œ
Œ
Œ
&
Kl.1
41
w
œ .
œ .
œ .
œ .
œ . œ . œ .
œ .
w
œ . œ . œ . œ .
w
œ . œ . œ .
œ .
œ .
œ œ œ
˙ ˙
b
Œ
Œ
Œ
Œ
Œ
Œ
Œ
&
Kl.2
41
w
œ .
# .
œ
œ .
# .
œ
œ . œ . œ . œ .
w
œ . œ . œ . œ .
w
œ . œ . œ . œ .
œ .
˙ ˙
b
Œ
Œ
Œ
Œ
Œ
Œ
Œ
œ œ œ
&
41
w
œ .
# .
œ
œ .
œ .
œ . œ . œ .
œ .
w
œ . œ . œ .
œ .
w
œ . œ . œ .
œ .
œ .
œ œ œ
#
˙ ˙
#
Œ
Œ
Œ
Œ
Œ
Œ
Œ
&
41
w
œ .
œ .
œ .
œ .
œ . œ . œ .
œ .
w
œ . œ . œ .
œ .
w
œ . œ . œ .
œ .
œ .
œ œ œ
#
˙ ˙
#
Œ
Œ
Œ
Œ
Œ
Œ
Œ
&
41
&
b
œ œ œ œ
˙ ˙
#
˙ ˙
#
w
œ œ œ œ
w
œ
œ œ œ
w
œ œ œ œ
n
˙ ˙
n
41
&
b
œ œ œ œ
˙ ˙
#
˙ ˙
#
w
œ
œ œ œ
w
œ
œ œ œ
w
œ œ œ œ
#
˙
#
˙
41 œ œ œ œ
&
˙ ˙
#
˙ ˙
#
w
œ
œ œ œ
w
œ
œ œ œ
w
œ Œ Ó
˙ ˙
41
w
œ .
# .
œ
œ .
œ .
œ . œ . œ . œ .
w
œ . œ . œ . œ .
w
œ . œ . œ . œ .
œ .
b
Œ
Œ
Œ
Œ
Œ
Œ
Œ
œ œ œ
n
˙ ˙
n
&
41
&
b
w
Œ
œ .
Œ
# .
œ
Œ
œ .
Œ
# .
œ
Œ œ . œ . œ . œ .
w
Œ
œ . œ . œ .
œ .
w
Œ œ . œ . œ . œ .
œ .
œ œ œ
˙ ˙
41
w
œ .
# .
œ .
œ .
œ . œ . œ .
œ .
w
œ . œ . œ .
œ .
w
œ . œ . œ .
œ .
œ .
&
b
Œ
Œ œ
Œ
Œ
Œ
Œ
Œ
œ œ œ
n
˙ ˙
n
B
Tpt.
41 w
&
b
Œ œ .
Œ œ .
Œ œ .
Œ œ .
Œ œ . œ . œ . œ .
w
Œ œ . œ . œ . œ .
w
Œ œ . œ . œ . œ .
œ .
œ œ œ
#
˙ ˙
#
41
Œ œ .
Œ œ .
Œ œ .
Œ œ . œ . œ .
œ .
&
b
w
Œ œ .
Œ œ . œ . œ .
œ .
w
w
Œ œ . œ . œ .
œ .
œ .
œ
œ œ
˙ ˙
41 w
&
Œ œ .
Œ œ
# .
Œ œ .
Œ œ .
Œ œ . œ . œ . œ .
w
Œ œ . œ . œ .
œ .
w
Œ œ . œ . œ . œ .
œ .
Œ Ó
Œ œ .
Œ œ .
41
&
w
Œ œ .
Œ œ
# .
Œ œ .
Œ œ .
Œ œ . œ . œ .
œ .
w
Œ œ . œ . œ .
œ .
w
Œ œ . œ . œ .
œ .
œ .
Œ Ó
Œ œ .
Œ œ .
41
&
w
Œ
œ .
Œ
œ .
Œ
œ .
Œ
# .
œ
Œ
œ . œ . œ .
œ .
w
Œ
œ . œ . œ .
œ .
w
Œ
œ . œ . œ .
œ .
œ .
Œ Ó
Œ
œ .
Œ
# .
#
œ
œ .
œ .
41 œ œ œ œ
?
˙ ˙
˙ ˙
#
w
œ
œ œ œ
b b b
n
œ œ œ
w
œ Œ Ó
w
œ
Œ
Œ
41 œ œ œ œ
?
b b b
˙ ˙
n
˙ ˙
#
w
œ œ œ œ
w
œ
œ œ œ
w
œ Œ Ó
Œ
œ .
Œ
œ .
41 œ œ œ œ
?
b b b
˙ ˙
n
˙ ˙
#
w
œ
œ œ œ
w
œ
œ œ œ
w
œ Œ Ó
Œ
œ .
Œ
n .
œ
41
&
b
œ œ œ œ
˙ ˙
#
˙ ˙
#
w
œ œ œ œ
w
œ
œ œ œ
w
œ œ œ œ
n
˙ ˙
n
41
&
b
œ œ œ œ
˙ ˙
#
˙ ˙
#
w
œ
œ œ œ
w
œ
œ œ œ
w
œ œ œ œ
#
˙ ˙
41 œ œ œ œ
?
b b b
˙ ˙
n
˙ ˙
#
w
œ œ œ œ
w
œ
œ œ œ
w
œ Œ Ó
˙ ˙
41
?
b b b
˙ ˙
˙ ˙
#
w
œ
œ œ œ
Œ Ó
œ œ œ œ
n
œ œ œ
w
Œ
œ
w
œ
˙ ˙
Œ
41
÷
æ
Œ
|
Œ
|
Œ
|
Œ
|
Œ
| | | |
æ
| | | |
æ
Œ
| | | |
|
Œ Ó
|
Œ
|
41
÷
|
Œ Ó
b
Zgłoś jeśli naruszono regulamin