Pokonać raka – 2 « Wolne Media.pdf

(221 KB) Pobierz
(Pokona\346 raka \226 2 \253 Wolne Media)
Pokonać raka – 2 « Wolne Media
http://wolnemedia.net/zdrowie/pokonacraka2/
Portal
Telewizja
Radio
Forum
TopLinki
Czat
Pogoda
Powiedz STOP
Mediom Masowej Manipulacji!
Publikuj u nas!
Poznaj zasady publikacji
i publikuj!
Więcej informacji tutaj
Redaguj portal!
Znasz język obcy?
MoŜesz tłumaczyć informacje!
Więcej informacji tutaj
Promuj nasze radio!
Wydrukuj ulotki i roznieś
po okolicznych sklepach i barach!
Ulotkę pobierzesz tutaj
1 z 7
20101029 09:20
377896934.027.png
 
377896934.028.png 377896934.029.png 377896934.001.png 377896934.002.png 377896934.003.png 377896934.004.png 377896934.005.png 377896934.006.png 377896934.007.png 377896934.008.png 377896934.009.png 377896934.010.png 377896934.011.png 377896934.012.png 377896934.013.png 377896934.014.png
Pokonać raka – 2 « Wolne Media
http://wolnemedia.net/zdrowie/pokonacraka2/
Portal
Aktywizm
Audycje
Biblioteka
Edukacja
Ekologia
Ezoteryka
Gospodarka
Historia
Komiksy
Kultura
Kulturoznawstwo
Media
Nauka
Opowiadania
Polityka
Prawo
Religioznawstwo
ReportaŜ
Seks
Społeczeństwo
Świat komputerów
Turystyka
Wiadomości z kraju
Wiadomości ze świata
Zdrowie
Telewizja
Filmy dokumentalne
Filmy fabularne
Filmy animowane
Muzyczne wideoklipy
Radio
Informacje o radiu
1 Prawie wszystkie utwory
2 Darmowa muzyka dla firm
3 Audycje
4 Śpiewane po polsku
5 Bracia Słowianie
6 Południe Europy i Ameryka Łacińska
7 Śpiewane po francusku
8 Śpiewane po angielsku
9 Bliski, Środkowy i Daleki Wschód
10 Rock i metal
11 Folk, szanty i okolice
12 Reggae i Afryka
13 Nasze największe przeboje
14 Muzyka romantyczna
15 Muzyka rozbudzająca
16 Muzyka relaksacyjna
2 z 7
20101029 09:20
377896934.015.png 377896934.016.png 377896934.017.png 377896934.018.png
Pokonać raka – 2 « Wolne Media
http://wolnemedia.net/zdrowie/pokonacraka2/
17 Muzyka klasyczna
18 Techno, dance i trance
19 Ska
20 Blues i jazz
Komiksy
Plurix
Kot i dziewczyna
Przygody Niny
Fluff
Forum
Portal, działanie forum i nie tylko
Prawo, edukacja i społeczeństwo
Polityka i gospodarka
Zdrowie, sport i ekologia
Ezoteryka, nauka, wierzenia i rozwój duchowy
Media, internet i komputery
Zsyp, czyli śmietnik
Redakcyjne
O nas
Publikuj!
PomóŜ redagować portal
Regulamin
Prawa autorskie
Bannery
Statystyka
Kontakt
Wspieraj nas finansowo!
Zaloguj się
Zarejestruj się
Translator
Technologia PRZETÞUMACZ
Pokonać raka – 2
Opublikowano: 27.10.2010 | Kategorie: Zdrowie
Dr Leonard Coldwell jest uwaŜany za jednego
z największych autorytetów w kwestii chorób
nowotworowych. Jego skuteczność w leczeniu
raka wynosi 92,3%. Obecnie prowadzi on
badania naukowe nad wpływem stresu na
powstanie schorzeń – zwłaszcza tych
kończących się rakiem. Jest autorem 8
3 z 7
20101029 09:20
377896934.019.png 377896934.020.png 377896934.021.png 377896934.022.png 377896934.023.png 377896934.024.png
Pokonać raka – 2 « Wolne Media
http://wolnemedia.net/zdrowie/pokonacraka2/
światowych bestsellerów, w których opisuje
swoje doświadczenia w walce z chorobami
nowotworowymi. Jego najsłynniejsza ksiąŜka
to „The Only Answer to Cancer” („Jedyna
odpowiedź na raka”). Dr Coldwell zamieszcza
takŜe wiele artykułów w prasie medycznej.
Dr Coldwell uwaŜa, Ŝe to nie lekarze leczą
ciało, ale ciało szuka drogi aby uleczyć samo
siebie. Często zdarza się, Ŝe ludzie cierpiący na
powaŜne schorzenia nieoczekiwanie
pozbywają się choroby ufając wyłącznie
swojemu własnemu instynktowi i zdrowemu rozsądkowi. Dr Coldwella wierzy, Ŝe jeśli natura tworzy jakiś
problem, to ta sama natura posiada takŜe rozwiązanie tego problemu. W przypadku raka oznacza to, Ŝe
ani chemioterapia, radioterapia czy wreszcie operacja chirurgiczna nie jest w stanie uleczyć pacjenta, bo
tylko on sam i jego organizm są w stanie opanować chorobę – nawet taką, która wydaje się być
nieuleczalna.
Rak sam w sobie nie jest Ŝadną chorobą – jest awarią organizmu. Rak jest takŜe czymś niezwykle
powszechnym. KaŜdy z nas urodził się z rakiem, który objawia się w postaci zmutowanych, półŜywych
komórek, które odrzucane są z organizmu przez system odpornościowy a w ich miejsce powstają
odnowione i właściwie działające komórki. Tak więc organizm ludzki walczy z rakiem od pierwszych
sekund swojego Ŝycia.
Niektórzy uwaŜają, Ŝe istnieją rozmaite odmiany raka, gdy tymczasem jest on za kaŜdym razem w jednej i
tej samej formie. Aby go jakoś rozróŜnić nazywa się go od organów, w których powstał lub od sposobu w
jaki został zdiagnozowany w laboratorium. Tak więc rak to po prostu rak – za kaŜdym razem mechanizm
dzięki któremu powstaje jest identyczny. Nie ma specjalnych raków czy rzadkich i unikalnych raków –
najwyŜej moŜe być unikalne miejsce na ciele gdzie taki rak się objawił. Dlatego sposób walki z takim
schorzeniem jest równieŜ taki sam, niezaleŜnie w którym miejscu ciała się ono znajduje.
Główną przyczyną powstania raka jest zachwianie równowagi energetycznej organizmu. Przez większość
Ŝycia system immunologiczny człowieka z powodzeniem daje sobie radę w walce z rakiem. Jednak
sytuacja staje się powaŜna wtedy, kiedy organizm zamiast oczyszczać, akumuluje zmutowane komórki w
jednym miejscu i pozwala im rosnąć i rozmnaŜać się.
Jednak paradoksalnie to właśnie rak chroni nas przed niechybną śmiercią (!). Nasz organizm jest
niezwykłą strukturą. Zamiast pozwolić rakowi w sposób niezauwaŜony powoli zatruwać nasze ciało,
zbiera komórki nowotworowe w jednym miejscu i zamyka je w narośli zwanej tumorem, która działa w
tym przypadku tak jak kokon. Taki tumor np. w piersi kobiety rośnie 710 lat zanim współczesna nam
medycyna jest w stanie go zdiagnozować. Dlatego zaskakująca jest reakcja lekarzy którzy odkrywając
tumora tworzą stan strachu i paniki, proponując kobietom chemioterapie, radiację i na koniec operację. Za
kaŜdym razem lekarze starają się przekonać pacjentkę, Ŝe nie ma ona czasu i Ŝe trzeba jak najszybciej
reagować. Przez ten strach przekonuje się kobiety, Ŝe tumor, który rósł przez cale lata by w końcu zostać
zdiagnozowany, musi zostać niezwłocznie zoperowany, bo w przeciwnym wypadku stanie się on
przyczyną niechybnej śmierci pacjentki.
Tymczasem taktyka wobec nowotworu wcale nie musi być aŜ tak drastyczna. Organizm ludzki posiada w
sobie zdolność nieustannego odnawiania się i odrzucania zmutowanych komórek. Np. wątroba odnawia
się w tempie jedna komórka na sekundę, co oznacza, Ŝe mamy nową wątrobę co 6 tygodni. Co 4 tygodnie
odnawia się nasza skóra. Odnawianie się nerek zabiera 8 miesięcy, tyle samo czasu zabiera odnawianie się
płuc. Odnawiają się w ten sposób niemalŜe wszystkie komórki naszego ciała (z wyłączeniem tych, które
budują zęby). Tak więc jeśli ktoś ma np. raka wątroby jest w stanie się go pozbyć w ciągu 6 tygodni po
tym, jak komórki budujące wątrobę się odnowią. Jest to moŜliwe wtedy, gdy chcemy dopomóc
organizmowi pozbyć się takiego pasaŜera na gapę. Komórki rakowe, Ŝyją własnym Ŝyciem i moŜna je
4 z 7
20101029 09:20
377896934.025.png
Pokonać raka – 2 « Wolne Media
http://wolnemedia.net/zdrowie/pokonacraka2/
zabić poprzez dosłowne zagłodzenie ich na śmierć. Największym przyjacielem raka jest cukier i
ograniczenie go w diecie do minimum moŜe być bardzo w tym pomocne. Największym wrogiem raka jest
tlen i jego duŜa ilość w organizmie jest w stanie skutecznie go zabić (Otto Warburg dostał za pracę nad
chorobami nowotworowymi Nagrodę Nobla w 1931 r.).
Tak więc kiedy ciało ludzkie ma lekki odczyn alkaliczny i duŜą ilość tlenu do dyspozycji – rak nie jest w
stanie rozwijać się w takich warunkach. Wiadomo o tym od 1936 r. ale aplikacja tej wiedzy w
rzeczywistość medyczną nie przynosi Ŝadnych zysków – zwłaszcza przemysłowi farmaceutycznemu i
dlatego się jej nie stosuje. Odczyn ciała wszystkich ludzi chorych na raka jest kwaśny, bo tylko w takim
środowisku moŜe się on rozwijać. Skala pH, która mierzy odczyn ciała jest ustanowiona w zakresie od 1
do 14. 7 na skali oznacza odczyn obojętny a perfekcyjny odczyn ciała u ludzi walczących z rakiem
powinien wynosić około 7.36 pH, czyli być bliski alkalicznemu. Według doktora Coldwella w takim ciele
rak nie moŜe się dalej rozwijać i obumiera. Jest to podstawa naturalnej kuracji antyrakowej. W takich
warunkach kaŜdy rak znika w ciągu 2 do 16 tygodni. Niektóre nowotwory znikają w ciągu kilku godzin a
nawet w jednej chwili, zazwyczaj w obecności lekarza. Znikają one w sposób spontaniczny. Wówczas
pacjenci mówią, Ŝe stał się cud, Ŝe spadła na nich łaska boska lub Ŝe pokonali raka siłą woli czy natury.
Tymczasem jest to samouleczenie się organizmu, któremu umoŜliwiono takie działanie.
Autor: Chris Miekina
Źródło: Nowa Atlantyda
TAGI: Nowotwory , Rak
Poglądy wyraŜane przez autorów są ich prywatnymi poglądami i nie muszą odzwierciedlać poglądów
administracji "Wolnych Mediów". JeŜeli materiał narusza Twoje prawa autorskie, przeczytaj informacje
dostępne tutaj , a następnie (jeśli wciąŜ tak uwaŜasz) skontaktuj się z nami!
Komentarze moŜna dodawać przez 7 dni od daty publikacji
3 wypowiedzi
1.
ObiBok 27.10.2010 13:33
Innymi słowy wyeliminować z diety cukier i dbać o codzienny ruch na świeŜym powietrzu. JeŜeli
istotnie tylko to wystarczy do zwalczenia raka, to wszyscy zostaliśmy poddani nieprawdopodobnej
propagandzie, aby nas przekonać, Ŝe tylko lekarz i duŜe nakłady finansowe mogą nam zapewnić
zdrowie.
2.
IVAN GROZNY2 27.10.2010 22:14
Oczywiscie ze zostalismy i ciegle zostajemy Ostatnie przykłady pandemja masakra armagedon uo
matko co to będzie swienska grypa. I co? I nic
Odczyn organizmu wpływa nie tylko na raka ale na 100ki innych chorób tzn im kwasniej tym
chorób wiecej
A jako profilaktyke antyrakowa dobrze sobie zapodac witamine B17 która niszczy raka a o ktorej
wszechwaladna farma od szczepionek i WHO od depopulacji ludobójstwa jakos nie chce mowic
B17 – profilaktyka najwazniejsza
3.
jj44 28.10.2010 23:29
Brzmi ciekawie ale skąd wzięły się liczby podawane w artykule? Z sufitu? Szczerze nie jestem
przekonany Ŝe wątroba składa się A) tak szybko regeneruje B) składa się z mniej niŜ 4 mln
komórek.
Dodaj komentarz
5 z 7
20101029 09:20
377896934.026.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin