Usprawnij swoj serwis internetowy i zwielokrotnij zyski.pdf

(812 KB) Pobierz
146061687 UNPDF
146061687.001.png
Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj :
Darmowa publikacja dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko
i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek
zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej od-
© Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Emilia Jedamska
rok 2009
Data: 21.08.2009
Tytuł: Usprawnij swój serwis internetowy i zwielokrotnij zyski – fragment utworu
Autor: Emilia Jedamska, Paweł Luwau, Roman Comi
Projekt okładki: Marzena Osuchowicz
Redakcja: Magda Wasilewska, Sylwia Fortuna
Skład: Marcin Górniakowski
Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej
książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowie-
dzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie
praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” nie po-
noszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzy-
stania informacji zawartych w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
146061687.002.png
SPIS TREŚCI
WSTĘP . ...............................................................6
CZĘŚĆ I . ..............................................................9
Funkcjonalność . .....................................................................10
KROK 1.
Pierwsze wrażenie, ostateczna decyzja . ...........................12
KROK 2.
Architektura nawigacji . ....................................................16
KROK 3.
Podróż po Twojej stronie .................................................20
KROK 4.
Przechodzimy od razu do sedna . .....................................23
KROK 5.
Ulubiony przycisk: Wstecz . .............................................24
KROK 6.
Nowe okna przeglądarki . ..................................................25
KROK 7.
Przewijanie stron w pionie . ..............................................27
KROK 8.
Przewijanie w poziomie . ..................................................28
KROK 9.
Wyszukiwarka wewnętrzna . ............................................29
KROK 10.
Treść. Zasada 4P ...............................................................33
KROK 11.
Linki wewnętrzne . ............................................................40
KROK 12.
Odnośniki do innych stron . .............................................43
KROK 13.
Czy mogę w to kliknąć? . ...................................................44
KROK 14.
Formularze rejestracji
/ subskrypcji
/ zakupu
................45
KROK 15.
Strony i e
- maile potwierdzające
......................................48
KROK 16.
Mapa strony . .....................................................................49
KROK 17.
Strony z komunikatem błędu . ..........................................51
KROK 18.
Czas pobierania strony . ....................................................55
KROK 19.
Kompatybilność na różnych platformach . ......................56
KROK 20.
Dodatkowe wtyczki i instalacje . .......................................56
KROK 21.
Technologia Flash . ............................................................58
CZĘŚĆ II . ...........................................................59
Użyteczność . ..........................................................................60
KROK 22.
Informacje kontaktowe .....................................................61
O nas . ................................................................................64
KROK 24.
Misja organizacji . ..............................................................65
KROK 25.
Wizja organizacji . .............................................................67
KROK 26.
Wartości organizacji . ........................................................69
KROK 27.
Nagrody . ............................................................................71
KROK 28.
Centrum prasowe . .............................................................72
KROK 29.
Treść. Ostatnie P. . .............................................................74
KROK 30.
Cena . ..................................................................................76
KROK 31.
Dodatkowe opłaty . ............................................................78
KROK 32.
Grafika . ..............................................................................78
CZĘŚĆ III . ..........................................................81
Prawo w Internecie
(radca prawny Roman Comi) . ..............................................82
KROK 33.
KROK 34.
własnym serwisie internetowym . ....................................85
KROK 35.
KROK 36.
Całościowe zabezpieczenie prawne serwisu
internetowego . ..................................................................88
KROK 37.
Odpowiedzialność osoby (fizycznej lub prawnej)
świadczącej usługi drogą elektroniczną . .........................90
Zgłoś jeśli naruszono regulamin