dojrzalosc.szkolna.doc

(23 KB) Pobierz

 

 

              Arkusz  diagnostyczny  sprawdzający  dojrzałość  szkolną

 

Imię  i  nazwisko  dziecka…………………………………………………………….

Data  badania…………………..

 

Dojrzałość fizyczna:

wzrost i ciężar ciała  -  prawidłowy  /  nieprawidłowy

sprawność motoryczna – prawidłowa / nieprawidłowa

funkcje zmysłów – prawidłowe / nieprawidłowe

stan zdrowia – dobry/ zły (chorowitość)

 

Dojrzałość umysłowa:

rozumienie symboliki – rozumie / nie rozumie

orientacja w świecie – prawidłowa / nie prawidłowa

operacje myślowe – (ujmowanie związków przyczynowo – skutkowych) – potrafi / nie potrafi

analiza wzrokowa i słuchowa – dokonuje / nie dokonuje

opanowanie mowy – brak wady / wada wymowy

słownik czynny i bierny – bogaty / ubogi

pamięć – szybka / wolna

uczenie się – szybkie / powolne

koncentracja uwagi – prawidłowa / nie prawidłowa

koordynacja wzrokowo – ruchowa – prawidłowa / nie prawidłowa

  

Dojrzałość społeczna:

poczucie obowiązku – silne / słabe

podporządkowanie się poleceniom – podporządkowuje się / nie podporządkowuje się

nawiązywanie kontaktów społecznych – szybkie / wolne

zbiorowe współdziałanie – potrafi / nie potrafi

samopoczucie w grupie – dobre / słabe

 

Dojrzałość emocjonalna:

kierowanie i kontrolowanie uczuciami – potrafi / nie potrafi

różne formy przejawiania i uzewnętrzniania uczuć – posiada / nie posiada

zmiany w nasilaniu uczuć – występują / nie występują

  

Dojrzałość wolicjonalna:

wytrwałość w pracy – wytrwałe / nie kończy pracy

podejmowanie inicjatyw – podejmuje / nie podejmuje

doprowadzenie podjętych zadań do końca – zawsze / nie zawsze

 

Uwagi…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin