Dobre Pytanie, Dobra Odpowiedź.pdf

(2124 KB) Pobierz
Dhammika_DPDO_ebook.indd
Shravasti Dhammika
DOBRE PYTANIA —
DOBRE ODPOWIEDZI
DOBRE ODPOWIEDZI
DOBRE PYTANIA —
441240943.001.png
441240943.002.png
Shravasti Dhammika
DOBRE PYTANIA —
DOBRE ODPOWIEDZI
2010
Tytuł oryginału:
Good Question, Good Answer
© Shravasti Dhammika
Tłumaczenie:
Wojciech Dudek, Maciej Dziubak, Katarzyna Gąsiorek,
Robert Gulewicz, Maudgalyayana, Katarzyna Misiak
oraz Piotr Jagodziński i Dorota Wojciechowska
Redakcja, terminologia i słownik:
Vilāsa Bhikkhu (Piotr Jagodziński)
Skład i łamanie
oraz projekt okładki:
studio dtp
ana a .pl
Ilustracja na okładce:
Zbigniew Molski, batik
Spis treści
Przedmowa do wydania czwartego, poprawionego ............................... 7
Wprowadzenie do wydania piątego, poprawionego .............................. 8
Wprowadzenie do wydania polskiego, drugiego .................................... 9
1. Czym jest buddyzm? .............................................................................. 11
2. Podstawowe założenia buddyzmu ....................................................... 23
3. Buddyzm a wiara w boga ...................................................................... 29
4. Pięć Wskazań .......................................................................................... 35
5. Odrodzenie............................................................................................... 43
6. Medytacja ................................................................................................ 53
7. Mądrość i współczucie .......................................................................... 61
8. Wegetarianizm....................................................................................... 65
9. Szczęście i los .......................................................................................... 69
10. Mnisi i mniszki ....................................................................................... 73
11. Pisma buddyjskie .................................................................................... 77
12. Historia i rozwój ..................................................................................... 83
13. Kim jest współczesny buddysta? ......................................................... 89
14. Niektóre z pouczeń Buddhy ................................................................. 93
Wykaz skrótów ............................................................................................. 102
Terminologia ................................................................................................. 103
Zgłoś jeśli naruszono regulamin