pannonia.pdf

(6710 KB) Pobierz
Microsoft Word - pannonia.doc
ZNAK: P A N N O N I A
INSTRUKCJA O OBSŁUDZE
MOTOCYKLI
TYPU TL 250/F 250/D TL 250/B
P A N N O N I A
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO ZAKŁADÓW
METALURGICZNYCH „CSEPEL"
BUDAPESZT 62. POB —354.
1
164942583.001.png
Nazwisko właściciela ..............................................................
Adres zamieszkania .............................................................
Numer prawa jazdy ................................................................
Termin kontroli silnika...........................................................
Numer rejestracyjny motocykla ..............................................
Numer ramy..........................................................................
Numer silnika ........................................................................
Numer opony przedniej 19 x 3,00..........................................
Numer opony tylnej 19 X 3,25...............................................
Termin I przeglądu.................................................................
Termin II przeglądu................................................................
Termin III przeglądu...............................................................
Data wygaśnięcia gwarancji ...................................................
F. k.: Nagy Dezsó
60.9944 Egyetemi Nyomda melynyomasa, Budapest
2
W S T Ę P
Węgierski przemysł motocyklowy opiera się na dawnych tradycjach.
Pierwszy nadający się do użytku typ ukazał się w roku 1924. Przy opra-
cowywaniu tego typu nasi konstruktorzy kierowali się względami prostoty
konstrukcji, pewności eksploatacji i łatwości obsługi. Od tego czasu węgierski
przemysł motocyklowy przebył długą drogę. Obecnie już produkuje się
seryjnie 5 rodzajów motocykli rozmaitej konstrukcji od 45 cm 3 do 250 cm 3 .
Jednym z najpopularniejszych członków tej licznej rodziny jest motocykl
PANNONIA 250 cm 3 . W toku konstruowania motocykla decydującą rolę
odegrało odpowiednie zastosowanie doświadczeń nabytych w dziedzinie
sportowej i temu należy przypisać fakt, że nasze motocykle wyczynowe typu
motocross — pod względem sprawności zasługujące na uwagę nawet w
warunkach europejskich — składają się przeważnie z części odpowiadających
produkcji seryjnej.
3
Motocykle nasze wyrabiane są z odpowiadających wymaganiom materiałów
i przy zastosowaniu najnowocześniejszej technologu. Obecnie już na
obszerniejszych terenach sprzedaży rozporządzamy gęstą siecią usługową
będącą do dyspozycji naszej klienteli i jednocześnie rozmieszczone na tych
terenach duże magazyny części zapasowych zapewniają zarówno gwarancyjne
jak i bieżące zaopatrzenie w części zamienne. Stacje obsługi zaopatrujemy w
komplety specjalnych narzędzi w celu usprawnienia ich pracy i przy tym
oddział obsługi odbiorców w naszej fabryce utrzymuje stały i ścisły kontakt z
tymi terenami.
Po wypowiedzeniu tych kilku uwag witamy Cię drogi użytkowniku
motocykla Pannonia i prosimy, abyś we własnym interesie przeczytał
wszystkie rozdziały instrukcji o obsłudze oraz zechciał zastosować się
bezwarunkowo do poszczególnych przepisów. Mamy nadzieję, że biorąc pod
uwagę nasze fachowe rady będziesz zadowolony ze swego motocykla.
W toku eksploatacji silnika dwusuwowego obowiązują pewne przepisy,
których przestrzeganie posiada decydujące znaczenie dla trwałości sprawności
motocykla. I tak np. niewłaściwie dobrana mieszanka i świeca zapłonowa
może wyrządzić wielkie szkody i spowodować wiele zmartwień. Oczywiście, że
przytoczyliśmy to tylko wyrywkowo spośród innych pouczeń.
Niniejszą instrukcję zredagowaliśmy jak najstaranniej w tym celu, abyś nie
4
tylko Ty — stosując się do niej — był zadowolony ze swego motocykla, lecz
abyś też popularyzował naszą markę fabryczną w kole swoich przyjaciół.
Życzymy Ci dobrej jazdy!
Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego
„P A N N O N I A"
Zakładów Metalurgicznych CSEPEL
Obsługa Odbiorców „Pannonia"
Budapeszt
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin