Test - pola i obwody figur płaskich.odt

(14 KB) Pobierz

 


Test - pola i obwody figur płaskich

Wynik

Czas rozwiązywania testu: 2 min. 21 s.
Poprawnych odpowiedzi: 0
Procent poprawnych odpowiedzi: 0 %

Ocena: niedostateczny

Twój test

 

Zadanie 1/20.

Obwód kwadratu o boku długości 9 cm wynosi:

A) 36 cm
B) 18 cm
C) 63 cm
D) 81 cm

Odpowiedź poprawna: A
Twoja odpowiedź: brak odpowiedzi

 

Zadanie 2/20.

Ile wynosi długość boku kwadratu o polu 49 cm2?

A) 9 mc
B) 5 cm
C) 7 cm
D) 10 cm

Odpowiedź poprawna: C
Twoja odpowiedź: brak odpowiedzi

 

Zadanie 3/20.

Obwód kwadratu jest równy 20 m. Ile wynosi pole tego kwadratu?

A) 24 m2
B) 25 m2
C) 36 m2
D) 16 m2

Odpowiedź poprawna: B
Twoja odpowiedź: brak odpowiedzi

 

Zadanie 4/20.

Jednostką pola nie jest:

A) cm
B) hektar
C) m2
D) ar

Odpowiedź poprawna: A
Twoja odpowiedź: brak odpowiedzi

 

Zadanie 5/20.

Obwód rombu o boku długości 500 m wynosi

A) 1 km
B) 1,5 km
C) 2 km
D) 2,5 km

Odpowiedź poprawna: C
Twoja odpowiedź: brak odpowiedzi

 

Zadanie 6/20.

Obwód równoległoboku o wymiarach 22 cm i 23 cm wynosi:

A) 50 cm
B) 1,1 m
C) 70 cm
D) 90 cm

Odpowiedź poprawna: D
Twoja odpowiedź: brak odpowiedzi

 

Zadanie 7/20.

Obwód prostokąta o wymiarach 13 cm i 17 cm wynosi:

A) 53 cm
B) 6 dm
C) 10 dm
D) 70 cm

Odpowiedź poprawna: B
Twoja odpowiedź: brak odpowiedzi

 

Zadanie 8/20.

1 cm2 =

A) 1000 mm2
B) 10 mm2
C) 100 mm2

Odpowiedź poprawna: C
Twoja odpowiedź: brak odpowiedzi

 

Zadanie 9/20.

10 arów to inaczej:

A) 1000 m2
B) 10000 m2
C) 10 m2
D) 100 m2

Odpowiedź poprawna: A
Twoja odpowiedź: brak odpowiedzi

 

Zadanie 10/20.

100 arów to inaczej:

A) 10 hektarów
B) 1 hektar
C) 1000 m2
D) 100 m2

Odpowiedź poprawna: B
Twoja odpowiedź: brak odpowiedzi

 

Zadanie 11/20.

Bokami trójkąta mogą być odcinki długości:

A) 13 cm, 6 cm, 7 cm
B) 13 cm, 6 cm, 6 cm
C) 15 cm, 7 cm, 8 cm
D) 15 cm, 8 cm, 8 cm

Odpowiedź poprawna: D
Twoja odpowiedź: brak odpowiedzi

 

Zadanie 12/20.

Obwód kwadratu wynosi 12 cm. Pole powierzchni tego kwadratu jest równe:

A) 16 cm2
B) 9 cm2
C) 6 cm2
D) 12 cm2

Odpowiedź poprawna: B
Twoja odpowiedź: brak odpowiedzi

 

Zadanie 13/20.

Pole kwadratu wynosi 81 cm2. Bok tego kwadratu ma długość:

A) 9 cm
B) 8 cm
C) 7 cm
D) 6 cm

Odpowiedź poprawna: A
Twoja odpowiedź: brak odpowiedzi

 

Zadanie 14/20.

Jedna z przekątnych rombu ma 8 cm, druga przekątna jest o 2 cm dłuższa. Pole tego rombu wynosi:

A) 50 cm2
B) 42 cm2
C) 36 cm2
D) 40 cm2

Odpowiedź poprawna: D
Twoja odpowiedź: brak odpowiedzi

 

Zadanie 15/20.

Pole kwadratu o obwodzie 12 cm wynosi:

A) 12 cm2
B) 9 cm2
C) 16 cm2
D) 8 cm2

Odpowiedź poprawna: B
Twoja odpowiedź: brak odpowiedzi

 

Zadanie 16/20.

Pole kwadratu o obwodzie 28 cm wynosi:

A) 49 cm2
B) 64 cm2
C) 36 cm2
D) 81 cm2

Odpowiedź poprawna: A
Twoja odpowiedź: brak odpowiedzi

 

Zadanie 17/20.

1 m2 to:

A) 10 cm2
B) 100 cm2
C) 10000 cm2
D) 1000 cm2

Odpowiedź poprawna: C
Twoja odpowiedź: brak odpowiedzi

 

Zadanie 18/20.

Jednostką pola nie jest:

A) cm
B) hektar
C) m2
D) ar

Odpowiedź poprawna: A
Twoja odpowiedź: brak odpowiedzi

 

Zadanie 19/20.

Pole powierzchni działki kwadratowej o boku długości 25 m wynosi:

A) 550 m2
B) 625 m2
C) 750 m2
D) 675 m2

Odpowiedź poprawna: B
Twoja odpowiedź: brak odpowiedzi

 

Zadanie 20/20.

Pole powierzchni działki kwadratowej o boku długości 30 m wynosi:

A) 10 arów
B) 7 arów
C) 6 arów
D) 9 arów

Odpowiedź poprawna: D
Twoja odpowiedź: brak odpowiedzi


 

...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin