SSP387_Systemy_Infotainment.pdf

(853 KB) Pobierz
SSP387_pl
Szkolenie serwisu
Audi Multi Media Interface
MMI
iPod
Muzyka
Foto
Video
Specjalne
Nastawienia
Tytuł losowy
Systemy Infotainment Audi ‘07
Audi music interface
Telefon samochodowy z funkcją Bluetooth
Zeszyt do samodzielnego kształcenia nr 387
MMI
220980842.037.png 220980842.038.png 220980842.039.png 220980842.040.png 220980842.001.png 220980842.002.png 220980842.003.png 220980842.004.png 220980842.005.png 220980842.006.png 220980842.007.png 220980842.008.png 220980842.009.png 220980842.010.png 220980842.011.png 220980842.012.png 220980842.013.png 220980842.014.png 220980842.015.png 220980842.016.png 220980842.017.png 220980842.018.png 220980842.019.png 220980842.020.png 220980842.021.png 220980842.022.png 220980842.023.png 220980842.024.png 220980842.025.png 220980842.026.png 220980842.027.png
Audi music interface
Układ Audi music interface stanowi integrację
przenośnego urządzenia typu Mediaplayer jak
np. iPod Apple czy nośniki pamięci USB w systemie
Audi MMI.
Za pomocą takich kryteriów wyboru, jak
„Wykonawcy”, „Albumy”, „Tytuły” lub „Gatunki”
można komfortowo nawigować w całym zasobie
muzyki posługując się panelem obsługi systemu
MMI i kierownicą wielofunkcyjną.
Podczas jazdy odtwarzacz MP3 jest bezpiecznie
schowany w podręcznym schowku i pozostaje
połączony przewodem do systemu Audi music
interface. Przewód ten przekazuje nie tylko
informacje o tytułach i muzykę do systemu Audi
music interface, lecz także ładuje równocześnie
dane do odtwarzacza MP3.
Współpraca z odtwarzaczem.
Nawigacja według wykonawców, tytułów, list
odtwarzania i gatunków jest obecnie możliwa we
wszystkich iPod'ach Apple od czwartej generacji
jak również w przenośnych pamięciach USB. Do
podłączenia przenośnych urządzeń końcowych
konieczny jest specjalny przewód pośredni
dostępny w ramach Oryginalnych Akcesoriów Audi.
Aktualnie dostępne są następujące wersje tych
przewodów:
przewód pośredni do iPod'a
przewód pośredni USB
Ważniejsze funkcje systemu Audi music interface:
– odtwarzanie wszystkich zapisanych
w odtwarzaczu tytułów (oprócz plików
zabezpieczonych systemem DRM);
– obsługa przenośnych urządzeń końcowych przez
panel obsługi systemu MMI jak również poprzez
kierownicę wielofunkcyjną;
– wskazywanie na wyświetlaczu systemu MMI list
odtwarzania, wykonawców, albumów, tytułów
igatunków;
– funkcje SCAN, MIX / RANDOM i REPEAT;
– przeskok do następnego lub poprzedniego tytułu;
– szybkie przewijanie ścieżki do przodu lub do tyłu;
– zasilanie napięciowe poprzez przewód pośredni;
przewód pośredni USB-mini
przewód pośredni z wtyczką zapadkową
Telefon samochodowy z funkcją Bluetooth
Dostarczany w ramach wyposażenia specjalnego
telefon samochodowy Bluetooth opracowany został
dla samochodu Audi A4 i A5 z systemem nawigacji,
Audi A6, Audi Q7 i Audi A8. Oferowany jest
dwupasmowy telefon samochodowy GSM do
zastosowania w sieciach GSM 900 i GSM1800
w zestawieniu z wygodnym w użyciu zestawem
głośnomówiącym. Skutecznie działająca technika
cyfrowa usuwa nieprzyjemne odgłosy jazdy.
Dodatkowo stosowany jest nowy profil SIM Access
(SAP) umożliwiający używanie telefonu
komórkowego poprzez złącze Bluetooth®,
bez korzystania z zamontowanego w telefonie
komórkowym modułu GSM (nie jest potrzebny
adapter do telefonu komórkowego).
Obsługa telefonu samochodowego Audi Bluetooth
odbywa się poprzez panel systemu MMI lub poprzez
kierownicę wielofunkcyjną w połączeniu z systemem
informowania kierowcy. W ten sposób można
bezpośrednio docierać do zapisów i numerów
telefonów z książki adresowej.
Opcjonalnie dla telefonu samochodowego
Bluetooth dostępna jest również słuchawka
z wbudowanym czytnikiem kart i kolorowym
wyświetlaczem. Umożliwia on dyskretne
telefonowanie oraz komfortowe pisanie SMS-ów
z automatycznym rozpoznawaniem wyrazów.
2
220980842.028.png
Spis treści
Audi music interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Miejsca zamontowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Sieć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Przewody pośrednie i urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Złącze do iPod'a Apple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Komunikacja pomiędzy Audi music interface a Apple iPod . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Złącze USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Listy odtwarzania mediów USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Funkcja Mix-Modus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Złącze do iPod'a Apple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Aktualizacja oprogramowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Aktualizacja za pomocą płyty CD flash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Aktualizacja za pomocą nośnika pamięci USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Telefon samochodowy z funkcją Bluetooth . . . . . . . . . 14
Miejsca zamontowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Sieci GSM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Sieć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Podstawowe nastawienia Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . 16
Standard Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Profil SIM Access . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Profil głośnomówiący . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Funkcja Pairing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Dostępność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Tryby pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Tryb pracy z kartą SIM w słuchawce opcjonalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Tryb pracy telefonu komórkowego w profilu SIM Access . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Tryb pracy telefonu komórkowego profilu głośnomówiącym . . . . . . . . . . . . . . 24
Właściwości ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Zeszyt do samodzielnego kształcenia informuje o podstawach budowy i działania nowych modeli
samochodów, nowych podzespołów oraz o nowych rozwiązaniach technicznych.
Odnośnik
Wskazówka
Zeszyt do samodzielnego kształcenia nie jest instrukcją napraw!
Podane w nim wartości mają jedynie pomóc w zrozumieniu nowych rozwiązań i dotyczą
stanu oprogramowania obowiązującego w czasie opracowywania niniejszego zeszytu.
Podczas prac obsługowych i naprawczych należy koniecznie korzystać z aktualnej literatury serwisowej.
220980842.029.png
Audi music interface
Audi music interface
Audi music interface stanowi złącze zewnętrznych
urządzeń typu Mediaplayer i systemu MMI.
Zewnętrzne odtwarzacze Audi mogą być podłączane
do Audi music interface za pomocą różnych
przewodów pośrednich.
System Audi music interface składa się ze
sterownika i schowka na urządzenia zewnętrzne.
Ma ono wielkość typowego odtwarzacza CD 1-DIN.
387_001
System Audi music interface może się komunikować
z innymi sterownikami w samochodzie za
pośrednictwem optycznej magistrali MOST.
W systemie MMI Audi music interface można
wybierać za pomocą przycisku funkcyjnego [MEDIA]
i przycisku sterowania „Quelle” (źródło).
Zmieniacz
Interfejs
źródło
CD
Audi music interface
TV
Zewnętrze źródło AV 1
Zewnętrze źródło AV 2
Ręcznie
Dźwięk
387_039
Miejsca zamontowania
W samochodzie Audi A4 (8K), A5, A6 i Audi A8 system Audi music interface zamontowany jest
wpodręcznym schowku.
W samochodzie Q7 system Audi music interface znajduje się pod środkowym podłokietnikiem w uchwycie
typu 1-DIN.
387_002
387_003
4
220980842.030.png 220980842.031.png 220980842.032.png 220980842.033.png 220980842.034.png
Połączenia sieciowe
System Audi music interface włączony jest
w optyczną magistralę danych MOST. Poprzez
magistralę MOST komunikuje się on z innymi
elementami systemu Infotainment. Można sterować
za pomocą kierownicy wielofunkcyjnej i wysyłać
wskazania informacyjne do wyświetlacza
w środkowym zestawie wskaźników.
Obsługa nie jest możliwa poprzez system dialogu
językowego (sterownik obsługi głosowej -J507-).
Zbiory danych na zewnętrznych odtwarzaczach
Audi są każdorazowo indywidualnie umieszczane
przez klienta.
Na skutek różnorodności zbiorów danych obsługa
za pomocą systemu dialogu językowego byłaby
bardziej uciążliwa niż za pomocą panelu MMI.
Dlatego zrezygnowano z ułatwienia obsługi poprzez
system dialogu językowego.
387_004
Opis
E221 jednostka obsługi w kierownicy
E380 jednostka obsługi systemu Multimedia
J285 sterownik w zestawie wskaźników tablicy
przyrządów
J523 sterownik przedniej jednostki wskazań
iobsługi informacji
J525 sterownik cyfrowego procesora dźwięku
J527 sterownik elektroniki kolumny kierownicy
J533 interfejs diagnostyczny magistrali danych
J685 jednostka wskazań sterownika jednostki
wskazań i obsługi informacji
R199 przyłącze zewnętrznych źródeł audio
T16 złącze 16-stykowe
Wskazówka
Do obsługi i wskazań systemu Audi music interface (sterownik zewnętrznych źródeł audio
-R199-) wymagane jest odpowiednie oprogramowanie również w sterowniku informacji -J523-
z przodu. Z tego powodu system Audi music interface oferowany jest obecnie tylko dla
samochodów z systemem MMI i tylko z kolorowym wyświetlaczem. System Audi music
interface nie może być używany z różnymi wersjami systemu MMI z wyświetlaczem
jednobarwnym, ponieważ sterownik systemu informacji z przodu -J523- w systemie MMI basic
Audi nie może być wtedy sterowany.
5
220980842.035.png 220980842.036.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin