SSP375_Audi_Q7_Systemy_wspomagające_kierowce.pdf

(1255 KB) Pobierz
375IG_DE.fm
Szkolenia techniczne
Audi Q7 - Nowe systemy wspomagające
kierowcę
z Asystent zmiany toru jazdy
z Optyczny system parkowania (OPS)
z Kamera cofania
Zeszyt do samodzielnego
kształcenia nr 375
220976960.051.png 220976960.062.png 220976960.064.png 220976960.065.png 220976960.001.png 220976960.002.png 220976960.003.png 220976960.004.png 220976960.005.png 220976960.006.png 220976960.007.png 220976960.008.png 220976960.009.png 220976960.010.png 220976960.011.png 220976960.012.png 220976960.013.png 220976960.014.png 220976960.015.png 220976960.016.png 220976960.017.png 220976960.018.png 220976960.019.png 220976960.020.png 220976960.021.png 220976960.022.png 220976960.023.png 220976960.024.png 220976960.025.png
Systemy wspomagające kierowcę
Celem nadrzędnym dla konstruktorów nowch samochodów jest ciągła poprawa bezpieczeństwa jazdy.
Wprowadzone po raz pierwszy do produkcji seryjnej w Audi Q7 nowe systemy wspomagające kierowcę
znacząco przyczyniły się do realizacji tego zadania. W Audi Q7 jako wyposażenie dodatkowe dostępnych jest
kilka innowacyjnych systemów wspomagających kierowcę takich jak: radarowy asystent zmiany toru jazdy,
optyczny system parkowania z akustyczną i optyczną sygnalizacją oraz kamera cofania.
Częstą przyczyną wypadków podczas manewru zmiany pasa ruchu jest niezauważenie nadjeżdżającego
samochodu.
Dzięki ciągłej kontroli sąsiednich pasów ruchu, w szczególności obszaru za samochodem, asystent zmiany
toru jazdy wspomaga kierowcę podczas manewru wyprzedzania oraz zmiany pasa ruchu i w ten sposób
przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa aktywnego. Jeżeli sąsiednie pasy ruchu są zajęte przez jednego
lub wielu uczestników ruchu, to kierowca zostanie o tym poinformowany. Jednak należy sobie zawsze zdawać
sprawę, że system tylko wspomaga kierowcę i nie zwalnia go z odpowiedzialność za jego decyzje. Pomimo
posiadania asystenta zmiany toru jazdy nadal konieczne jest odwracanie głowy, spoglądanie w boczne
lusterko i obserwacja ruchu.
System elektronicznej sygnalizacji przy parkowaniu został zoptymalizowany. Teraz, klient ma do dyspozycji
dwie nowe funkcje. Znana już akustyczna sygnalizacja przy parkowaniu została rozbudowana o wskazanie na
wyświetlaczu systemu MMI. Pokazuje ono kierowcy na podstawie wykresu słupkowego, w którym miejscu
występuje zagrożenie kolizją. Wykres słupkowy pozwala na precyzyjną ocenę odległości od przeszkody.
Kierowca ma przy tym nadal do dyspozycji sygnalizację akustyczną.
Jeśli kierowca sam woli obserwować sytuację za samochodem, może wyświetlić obraz z kamery cofania na
wyświetlaczu systemu MMI. Zintegrowana kamera w listwie uchwytu tylnej pokrywy zapewnia optymalny
widok za samochodem. Obraz z kamery pojawia się automatycznie po włączeniu biegu wstecznego.
Na czołowym miejscu: w stylizacji i osiągach
220976960.026.png 220976960.027.png 220976960.028.png 220976960.029.png 220976960.030.png 220976960.031.png 220976960.032.png 220976960.033.png
Spis treści
Asystent zmiany toru jazdy (SWA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Optyczny system parkowania (OPS) . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Kamera cofania (Rear View) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Zeszyt do samodzielnego kształcenia informuje o podstawach budowy i działania nowych modeli
samochodów, nowych podzespołów oraz nowych rozwiązaniach technicznych.
Odnośnik
Wskazówka
Zeszyt do samodzielnego kształcenia nie jest instrukcją naprawy!
Podawane tutaj wartości mają jedynie pomóc w zrozumieniu treści i dotyczą
wersji programowych, aktualnych w chwili tworzenia zeszytu.
Obsługę techniczną oraz naprawy należy przeprowadzać wyłącznie na podstawie aktualnej literatury
serwisowej.
220976960.034.png
Asystent zmiany toru jazdy (SWA)
Asystent zmiany toru jazdy (SWA) w Audi Q7
Wprowadzenie
Asystent zmiany toru jazdy ma za zadanie kontrolowanie tylnego i bocznego otoczenia samochodu za pomocą
czujników radarowych oraz wspomaganie kierowcy podczas zmiany pasa ruchu. Nadzorowany obszar
obejmuje również tak zwany „martwy kąt“. Kontrolowana jest zarówno strona kierowcy jak i strona przedniego
pasażera. Każda strona posiada własny czujnik radarowy.
Jeżeli asystent zmiany toru jazdy (SWA) rozpozna krytyczną sytuację, która mogłaby być przyczyną wypadku,
to system poinformuje lub ostrzeże kierowcę. Kierowca jest informowany poprzez wysterowanie lampek ost-
rzegawczych w odpowiednim lusterku zewnętrznym, a ostrzegany poprzez intensywne miganie lampek ost-
rzegawczych.
375_040
4
220976960.035.png
Czujniki radarowe i komputery sterujące
Asystent zmiany toru jazdy posiada dwa komputery
sterujące, komputer sterujący asystentem zmiany
toru jazdy -J769- (nadrzędny komputer sterujący)
i komputer sterujący asystentem zmiany toru jazdy
-J770- (podrzędny komputer sterujący). Nadrzędny
komputer sterujący tworzy całość z prawym czujni-
kiem radarowym, a podrzędny komputer sterujący
z lewym czujnikiem radarowym.
Budowa nadrzędnego i podrzędnego komputera
sterującego jest identyczna. Podstawę tworzy płytka
drukowana obwodu elektronicznego z cyfrowym
procesorem sygnałowym jako główną jednostką
przetwarzającą dane. Jest ona używana między
innymi do zarejestrowania i monitorowania rozpoz-
nanych obiektów za pomocą czujników radarowych.
Producentem systemu jest firma Hella.
375_001
Płytka drukowana obwodu antenowego z antenami
nadawczymi i odbiorczymi jest połączona z płytką
drukowaną obwodu elektronicznego poprzez listwę
wtykową.
Antena nadawcza składa się z 40 powierzchni mied-
zianych, a 3 anteny odbiorcze z 8 lub 16 powierzchni
miedzianych. Jedna powierzchnia miedziana
w języku fachowym określana jest jako „Patch“.
Promieniowanie odbite odebrane za pomocą anten
odbiorczych analizowane jest przez cyfrowy proce-
sor sygnałowy pod kątem własności fizycznych. Na
podstawie, których może zostać obliczona wielkość,
pozycja oraz prędkość obiektu odbijającego promie-
niowanie.
375_002
anteny odbiorcze
antena nadawcza
Komputer sterujący jako górne zakończenie posiada
pokrywę z tworzywa sztucznego, tak zwany
„Radom“ (kopułka anteny radiolokatora).
Jest to specjalne tworzywo sztuczne, które optymal-
nie przepuszcza wiązkę radarową, nie wywołując
przy tym istotnych strat.
375_003
5
220976960.036.png 220976960.037.png 220976960.038.png 220976960.039.png 220976960.040.png 220976960.041.png 220976960.042.png 220976960.043.png 220976960.044.png 220976960.045.png 220976960.046.png 220976960.047.png 220976960.048.png 220976960.049.png 220976960.050.png 220976960.052.png 220976960.053.png 220976960.054.png 220976960.055.png 220976960.056.png 220976960.057.png 220976960.058.png 220976960.059.png 220976960.060.png 220976960.061.png 220976960.063.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin