SSP346_Elektromechaniczny_hamulec_postojowy.pdf

(1107 KB) Pobierz
SSP346_D.fm
Szkolenie serwisu
Zeszyt do samodzielnego kształcenia nr 346
Elektromechaniczny hamulec postojowy
Budowa i zasada działania
220976979.021.png 220976979.022.png
W celu zapewnienia skutecznego unieruchomienia
samochochodu na postoju, kierowca musiał
dotychczas mocno zaciągać dźwignię ręcznego
hamulca lub dodatkowo naciskać pedał hamulca
w przestrzeni na nogi. W nowym rozwiązaniu
wystarczy do tego krtkie naciśnięcie przełącznika
na tablicy przyrządw - ponieważ w nowym samo-
chodzie Passat elektromechaniczny hamulec
postojowy zastępuje zwykły, ręczny hamulec.
Elektromechaniczny hamulec postojowy pomaga
nie tylko w czasie parkowania. W efekcie swojej
inteligentnej ingerencji zapewnia bezpieczne
hamowanie i konieczne utrzymywanie samochodu
w czasie jazdy pod grę.
W rżnych publikacjach elektromechaniczny hamu-
lec postojowy określany jest rwnież jako elek-
tryczny hamulec parkowania.
S346_001
NOWOŚĆ
Uwaga
Wskazwka
Zeszyt do samodzielnego kształcenia przedstawia
budowę i zasadę działania nowych rozwiązań
technicznych.
Treść niniejszego zeszytu nie podlega aktualizacji.
Aktualne informacje na temat diagnozy, regula-
cji i naprawy można zaczerpnąć z odpowiedniej
literatury serwisowej.
2
220976979.023.png
O czym będzie mowa:
Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Przegląd systemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Elementy systemu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Działanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Specyfika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Sieć magistral danych CAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Plan działania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Sprawdzamy swoją wiedzę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
3
220976979.024.png 220976979.001.png 220976979.002.png 220976979.003.png
 
Wprowadzenie
Oglny przegląd elektromechanicznych hamulcw
postojowych
elementy wykonawcze
hamulcw tylnych kł
komputer sterujący
systemem ABS
komputer sterujący elektromecha-
nicznym hamulcem postojowym
S346_095
czujnik położenia sprzęgła
przycisk elektromechanicz-
nego hamulca postojowego
przycisk funkcji AUTO
HOLD
4
220976979.004.png 220976979.005.png 220976979.006.png 220976979.007.png 220976979.008.png 220976979.009.png 220976979.010.png 220976979.011.png 220976979.012.png 220976979.013.png 220976979.014.png 220976979.015.png 220976979.016.png 220976979.017.png
Zalety elektromechanicznego hamulca postojowego
Elektromechaniczny hamulec postojowy oferuje w stosunku do zwykłego hamulca ręcznego wiele zalet,
takich jak na przykład:
większą swobodę w opracowywaniu tworzeniu wnętrza
Dźwignia ręcznego hamulca została wyeliminowana i zastąpiona przyciskiem. W ten sposb zaistniało
więcej swobody w opracowaniu wnętrza, w stylizacji konsoli środkowej i ukształtowaniu przestrzeni na
nogi.
Większa funkcjonalność oferowana klientowi
W wyniku zastosowania elektronicznego sterowania oraz sieci magistral CAN elektromechaniczny
hamulec postojowy oferuje klientowi dalsze, przydatne funkcje (jak AUTO HOLD lub
dynamiczny układ wspomagnia ruszania) oraz jeszcze większy komfort.
Zalety dla procesu produkcji
Na skutek wyeliminowania dźwigni ręcznego hamulca z cięgnami hamulca ręcznego można było uprościć
proces produkcji i proces montażu samochodu.
Zdolność do diagnozy własnej
Elektromechaniczny hamulec postojowy jest systemem mechatronicznym. Funkcje systemu są stale
nadzorowane przez systemy kontroli.
Porwnianie elektromechanicznego hamulca postojowego
z hamulcem zwykłym
Zwykły hamulec ręczny
Elektromechaniczny hamulec postojowy
Uruchamianie
Zaciągnąć dźwignię ręcznego hamulca
Nacisnąć przycisk elektromechanicznego
hamulca postojowego
Luzowanie
Poluzować dźwignię ręcznego hamulca
Nacisnąć przycisk elektromechanicznego
hamulca postojowego
Ruszanie pod grę Trudne wspłdziałanie hamulca ręcznego,
pedału przyspieszenia i sprzęgła
Podczas ruszania elektromechaniczny hamulec
postojowy luzuje się samczynnie.
Funkcja
Stop-and-Go
Płynne zamykanie lub luzowanie hamulca
ręcznego lub płynne uruchamianie
hamulca nożnego
Jeżeli w samochodzie włączona jest funkcja
AUTO HOLD, samochd po każdym
zatrzymaniu (Stop) zostaje automatycznie
unieruchomiony.
5
220976979.018.png 220976979.019.png 220976979.020.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin