SSP337_Silnik_2,0_FSI_z_turbodoładowaniem.pdf

(4172 KB) Pobierz
s337_d.fm
Szkolenie serwisu
Zeszyt do samodzielnego kształcenia nr 337
Silnik 2,0 l FSI z turbodoładowaniem
Budowa i zasada działania
174327138.050.png 174327138.057.png 174327138.058.png
 
174327138.001.png
 
174327138.002.png 174327138.003.png 174327138.004.png 174327138.005.png 174327138.006.png 174327138.007.png 174327138.008.png 174327138.009.png 174327138.010.png 174327138.011.png 174327138.012.png 174327138.013.png 174327138.014.png 174327138.015.png 174327138.016.png
W nowych silnikach typu FSI firmy Volkswagen zrezygnowano z mieszanki uwarstwionej, a posta-
wiono na moc i moment obrotowy. Dotychczas typ FSI oznaczał wtrysk bezpośredni z mieszanką
uwarstwioną. W przypadku silnika turbo, skrót FSI pozostawiono, ale wyeliminowano tryb tworze-
nia mieszanki uwarstwionej.
Zrezygnowanie z trybu mieszanki uwarstwionej i z czujników tlenku azotu z jednej strony, zapewnia
z drugiej strony największą przyjemność z jazdy z dużą mocą i wchodzeniem na wysokie obroty, za-
pewnia równieaż przekazywanie siły napędowej i ekonomię eksploatacji.
W niniejszym Zeszycie do samodzielnego kształcenia można zapoznać się z nowościami techni-
cznymi dotyczącymi tego silnika.
Dalsze informacje znajdują się
w Zeszycie do samodzielnego
kształcenia nr 322 pt. Silnik 2,0 l FSI
z techniką czterozaworową.
S337_002
NOWOŚĆ
Uwaga
Wskazówka
Zeszyt do samodzielnego kształcenia przedstawia
budowę i zasadę działania nowych rozwiązań tech-
nicznych. Treść zeszytu nie jest aktualizowana.
Aktualne informacje na temat diagnozowania, regulacji i napraw
można zaczerpnąć z odpowiedniej literatury serwisowej.
2
174327138.017.png 174327138.018.png 174327138.019.png 174327138.020.png 174327138.021.png 174327138.022.png 174327138.023.png
O czym będzie mowa:
Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Budowa silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Sterowanie silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Serwis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Sprawdzamy swoją wiedzę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
3
174327138.024.png 174327138.025.png
Wprowadzenie
Opis silnika
W swych podstawowych parametrach i rozwią-
zaniach konstrukcyjnych silnik FSI turbo bazu-
je na dotychczasowym silniku 2,0 l FSI o ko-
dzie literowym AXW.
Aby sprostać zwiększonym wymaganiom wy-
nikającym z zastosowania silnika turbo, nale-
żało dopasować elementy silnika do nowych
warunków
Kolektor wydechowy i turbosprężarka stano-
wią jeden podzespół.
Moduł turbosprężarki dla ułatwienia prac
serwisowych zamocowany jest na głowicy
silnika za pomocą kołnierza zaciskowego.
kolektor
wydechowy
zawór elektromagnetyczny
ograniczania ciśnienia
turbodoładowania -N75-
turbosprężarka
rezonansowy
tłumik dźwięków
zawór zamkniętego obiegu
turbosprężarki -N249-
S337_003
Układ korbowo-tłokowy został dopasowany
do wyższych wymagań silnika FSI turbo.
tłok
korbowód
wał korbowy
S337_004
4
174327138.026.png 174327138.027.png 174327138.028.png 174327138.029.png 174327138.030.png 174327138.031.png 174327138.032.png 174327138.033.png 174327138.034.png 174327138.035.png 174327138.036.png 174327138.037.png 174327138.038.png 174327138.039.png 174327138.040.png 174327138.041.png 174327138.042.png 174327138.043.png 174327138.044.png
W celu sprostania występowaniu zwiększo-
nych sił i większego ciepła, dopasowano do
nowych warunków głowicę silnika.
Wałek rozrządu strony ssącej wyposażono
w mechanizm stałego przestawiania wałka
rozrządu (zakres przestawiania 42° kąta obro-
tu wału korbowego).
głowica silnika
kanały dolotowe
S337_005
W optymalnym rozwiązaniu przekładnia wał-
ków wyrównoważających (AGW) napędzana
jest odsprzęglanym łańcuchowym kołem na-
pędowym.
Zasada jego działania jest podobna jak zasada
działania dwumasowego kola zamachowego.
odsprzęglane
łańcuchowe koło
napędowe
przekładnia wałków
wyrównoważających
S337_006
5
174327138.045.png 174327138.046.png 174327138.047.png 174327138.048.png 174327138.049.png 174327138.051.png 174327138.052.png 174327138.053.png 174327138.054.png 174327138.055.png 174327138.056.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin