SSP287_AUDI_A8-Podzespoły_elektryczne.pdf

(6762 KB) Pobierz
S287T_D.fm
Serwis
AUDI A8 ´03 - Podzespoły elektryczne
Zeszyt do samodzielnego kształcenia nr 287
Tylko do użytku wewnętrznego
174346086.047.png 174346086.058.png 174346086.062.png 174346086.063.png 174346086.001.png 174346086.002.png 174346086.003.png
Niniejszy Zeszyt do samodzielnego
kształcenia przedstawia przegląd sieci
magistral danych (topologii) i elektrycznych
elementów w samochodzie Audi A8 ´03.
Aby określeniom i symbolom zastosowanym
w niniejszym Zeszycie do samodzielnego
kształcenia można było przyporządkować wyraźne
znaczenie, podano najpierw bliższe wyjaśnienia
zastosowanych symboli i niektórych pojęć.
Zrozumienie połączeń między elementami jak
również zrozumienie rozproszony funkcji
stanowi podstawę dla prawidłowego
poszukiwania usterek.
Dalsze informacje znajdują się w następujących
Zeszytach do samodzielnego kształcenia:
SSP nr 282 Audi A8 '03 Technika
SSP nr 286 Nowe systemy magistral
danych LIN, MOST, Bluetooth TM
SSP nr 288 Audi A8 '03 Funkcje rozproszone
SSP nr 289 System adaptive cruise control
w Audi A8 ´03
SSP nr 293 - Audi A8 '03 Infotainment
Obwody elektryczne
magistrala danych CAN
systemu Komfort
magistrala danych CAN napędu
Elementy i symbole
magistrala danych CAN układu
regulacji odstępu
magistrala danych CAN
zestawu wskaźników
magistrala danych MOST
1
Liczba oznacza przebieg
informacji, który będzie
opisany w przynależącym
tekście.
Zielone koło symbolizuje przy
tym początek przebiegu
informacji.
magistrala danych LIN
magistrala danych CAN diagnozy
Zielona strzałka wskazuje,
że chodzi tu o informację
wejściową.
przewód dwukierunkowy
przewód odbiorczy
Niebieska strzałka wskazuje,
że jest to informacja wyjściowa.
przewód nadawczy
przewód dyskretny
Poszczególne elementy, jak
komputery sterujące,
przełączniki lub elementy
wykonawcze, zostały
przedstawione
w zestawieniach, jak można je
znaleźć w samochodzie.
Określenie elementów zostało
wyjaśnione za pomocą
skrótów w przynależącym
tekście.
transmisja bezprzewodowa
– sygnał nadawczy
transmisja bezprzewodowa
– sygnał odbiorczy
następna funkcja
warunek
Elementy, które są zabarwione
na czerwono oznaczają
funkcje Master (nadrzędne)
w ramach przebiegu funkcji.
Elementy przedstawione na
żółto oznaczają Master
(nadrzędny) zastępczy.
174346086.004.png 174346086.005.png 174346086.006.png 174346086.007.png 174346086.008.png 174346086.009.png 174346086.010.png 174346086.011.png
Pojęcia
Sieć magistral danych (topologia)
Master (nadrzędny) w działaniu
Daje ona pogląd, jak znajdujące się
w samochodzie komputery sterujące są
połączone między sobą za pośrednictwem
systemu magistral danych.
W funkcjach rozproszonych zawsze za cały
przebieg funkcji jest odpowiedzialny jeden
z komputerów sterujących. Komputer
sterujący nadrzędny (Master) zbiera wszystkie
informacje wejściowe. Wynikające z tego
wymagania wysyłane są potem systemem
magistral danych, jako informacja,
i odczytywane przez uczestniczące komputery
sterujące, które następnie odpowiednio
sterują podłączonymi do nich odbiornikami.
Dzięki temu można rozróżnić poprzez jakie
systemy magistral danych mogą być
wymieniane między sobą dane z komputerów
sterujących.
Funkcje rozproszone
Master (nadrzędny) zastępczy
Pojęcie to oznacza, że do wykonania danej
funkcji kilka komputerów sterujących musi
wymieniać między sobą informacje, aby
zrealizować tę funkcję.
Jeżeli w ważnych funkcjach komputer
sterujący Master (nadrzędny) nie działa,
przewidziany jest dla takiego przypadku
komputer sterujący, który przejmuje zadania
komputera Master (nadrzędny zastępczy).
Zadaniem jego jest zapewnienie przebiegu
funkcji, w razie potrzeby z ograniczeniami.
Przykład: Funkcja wycieranie - poziom 1
-J400-
-J519-
-E22-
-J527-
zapłon ZAŁ.
-J518-
SSP287_005
Warunek
Poprzez elektryczny zamek zapłonu
i rozrusznika lub funcję Advanced Key zapłon
został włączony tak, że komputer -J518-
sterujący układem zezwolenia na wejście
i uruchomienie, zaciski 15 i 75x, przesyła
informację do magistrali CAN systemu
Komfort.
2 Elektronika kolumny kierownicy wysyła do
komputera -J519- sterującego instalacją
elektryczną samochodu informację
„wycieranie - poziom 1“.
3 Komputer sterujący instalacją elektryczną
samochodu przesyła informację
„wycieranie - poziom 1“ poprzez magistralę
LIN do komputera sterującego silnikiem
wycieraczek -J400-. Komputer sterujący
silnikiem wycieraczek steruje zintegrowany
silnik.
1 Przełącznik -E22- wycieraczek szyb dla trybu
pracy okresowej przesyła do elektroniki
kolumny kierownicy -J527- informację
„wycieranie - poziom 1“.
 
174346086.012.png 174346086.013.png
 
174346086.014.png 174346086.015.png
 
174346086.016.png 174346086.017.png
 
174346086.018.png 174346086.019.png 174346086.020.png 174346086.021.png 174346086.022.png 174346086.023.png 174346086.024.png 174346086.025.png 174346086.026.png 174346086.027.png 174346086.028.png 174346086.029.png 174346086.030.png 174346086.031.png 174346086.032.png 174346086.033.png 174346086.034.png 174346086.035.png 174346086.036.png 174346086.037.png 174346086.038.png 174346086.039.png 174346086.040.png 174346086.041.png 174346086.042.png 174346086.043.png 174346086.044.png 174346086.045.png 174346086.046.png 174346086.048.png 174346086.049.png 174346086.050.png 174346086.051.png 174346086.052.png 174346086.053.png 174346086.054.png 174346086.055.png 174346086.056.png 174346086.057.png 174346086.059.png
95
 
Spis treści
strona
Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Komputery sterujące
Złącza wtykowe magistrali CAN napędu / magistrali CAN
systemu Komfort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Interfejs diagnostyczny -J533- magistral danych (Gateway) . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Komputer sterujący systemem zarządzania energią -J644-. . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Komputer sterujący z jednostką wskazań w zestawie wskaźników tablicy
przyrządów -J285-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Centralny komputer -J393- sterujący systemem Komfort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Komputer -J605- sterujący funkcjami tylnej pokrywy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Komputer sterujący ochroną przed odholowaniem -J529- . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Komputer -J519- sterujący instalacją elektryczną samochodu . . . . . . . . . . . . . . . 53
Komputer -J400- sterujący silnikiem wycieraczki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Komputer 2 -J520- sterujący instalacją elektryczną samochodu. . . . . . . . . . . . . . 62
Komputery -J386- do -J389- sterujące funkcjami drzwi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Komputer -J528- sterujący elektroniką dachu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Komputer -J530- sterujący pilotem bramy garażowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Komputer -J518- sterujący układem zezwolenia na wejście i uruchomienie . . . . 78
Komputer -J589- sterujący identyfikacją kierowcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Zeszyt do samodzielnego kształcenia zawiera informacje
o konstrukcjach i działaniu.
Nowość!
Uwaga!
Wskazówka!
Zeszyt do samodzielnego kształcenia nie jest instrukcją napraw.
Podane wartości służą tylko do ułatwienia zrozumienia
i odnoszą się do stanu oprogramowania obowiązującego
w okresie tworzenia niniejszego zeszytu.
Podczas prac obsługowych i naprawczych należy koniecznie
korzystać z aktualnej literatury technicznej.
3
174346086.060.png 174346086.061.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin