SSP446_PL.pdf

(1238 KB) Pobierz
ssp446_PL
Szkolenia techniczne
Samochody
Użytkowe
Zeszyt do samodzielnego kształcenia nr 446
Silniki 2,5 l TDI EURO V z układem SCR
w Crafterze
Budowa i zasada działania
220980659.020.png 220980659.021.png 220980659.022.png
Coraz ostrzejsze normy czystości spalin, dotyczące
samochodów osobowych i dostawczych z silnikami
wysokoprężnymi, wymagają nie tylko ciągłej
optymalizacji przebiegu spalania w silniku, ale i coraz
skuteczniejszych układów oczyszczania spalin.
Nowe silniki 2,5 l TDI, stosowane w Crafterze, są
wyposażone w układ SCR (SCR = Selective Catalytic
Reduction). Marka Volkswagen Samochody Użytkowe
wnosi tym samym kolejny wkład w ochronę
środowiska naturalnego.
W tym zeszycie omówimy układ oczyszczania spalin, pozwalający na zmniejszenie emisji szkodliwych tlenków
azotu (NO x ) do atmosfery.
S446_002
Ten zeszyt opisuje działanie układu oczyszczania spalin SCR w Crafterze.
Więcej informacji na temat układu SCR podano w zeszycie nr 424 „Układ
oczyszczania spalin SCR (Selective Catalytic Reduction)”.
Zeszyt do samodzielnego kształcenia
przedstawia budowę i zasadę
działania nowego rozwiązania
technicznego!
Jego treść nie jest później aktualizowana.
Aktualne informacje na temat diagnozy, regulacji
i naprawy prosimy zaczerpnąć z właściwej
literatury serwisowej!
Uwaga
Wskazówka
2
220980659.023.png 220980659.001.png 220980659.002.png 220980659.003.png 220980659.004.png
O czym będzie mowa
Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Silniki 2,5 l TDI z układem SCR (EURO V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Dane techniczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Układ oczyszczania spalin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Budowa układu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Budowa silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Czujnik prędkości obrotowej silnika G28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Turbosprężarka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Filtr cząstek stałych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Filtr cząstek stałych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Układ SCR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Budowa układu SCR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Środek redukujący AdBlue® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Zbiornik AdBlue® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Zasada działania układu SCR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Koncepcja sygnalizacji AdBlue®. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Sygnalizacja AdBlue® w zestawie wskaźników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Schemat układu sterowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Serwis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Narzędzia specjalne i wyposażenie warsztatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Dolewanie środka redukującego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Sprawdź swoją wiedzę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
3
220980659.005.png 220980659.006.png 220980659.007.png 220980659.008.png 220980659.009.png 220980659.010.png 220980659.011.png 220980659.012.png 220980659.013.png 220980659.014.png
Wprowadzenie
Silniki 2,5 l TDI z układem SCR (EURO V)
Konieczność dalszego zmniejszenia emisji szkodliwych składników spalin, związana z wprowadzeniem EURO V,
wymaga nowych układów oczyszczania spalin. Już w przeszłości Volkswagen rozwijał nowe układy, dzięki którym
silniki wysokoprężne były coraz mniej uciążliwe dla środowiska. Przykładem tego odpowiedzialnego podejścia do
spraw ekologii są oszczędne silniki TDI, doskonałe układy wtryskowe oraz skuteczne sposoby oczyszczania spalin.
Zmiany, które wprowadzono w silnikach 2,5 l TDI spełniających normę EURO V, skupiają się w dwóch obszarach:
zmiany w budowie mechanicznej i w układzie sterowania, poprawiające przebieg spalania,
optymalizacja układu oczyszczania spalin.
Obok zmian wprowadzonych w znanych już elementach silnika, układ oczyszczania spalin rozbudowano o nowy
układ SCR. Skrót SCR pochodzi z języka angielskiego (selective catalytic reduction) i oznacza selektywną redukcję
katalityczną. W tym przypadku chodzi o redukcję (w sensie chemicznym) wybranego składnika spalin – tlenków
azotu (NO x ).
Cechy konstrukcyjne
Wymieniono tu tylko te cechy, które są związane ze wspomnianymi zmianami w budowie silnika.
Zwiększono moment obrotowy wszystkich odmian silnika i poprawiono przebieg krzywej momentu. Te zmiany
osiągnięto wyłącznie przez modyfikację oprogramowania w sterowniku silnika.
Wzrost momentu obrotowego w połączeniu z nowymi skrzyniami biegów o dłuższych przełożeniach pozwala na
pracę silnika z niższą prędkością obrotową. Praca silnika jest wtedy spokojniejsza. Ponadto wyraźnej poprawie
ulega komfort jazdy oraz zużycie paliwa.
Układ SCR zmniejsza emisję tlenków azotu, dzięki czemu silniki spełniają normę EURO V.
Części i podzespoły, które uległy zmianom, są pokazane na następnej stronie. W dalszej części tego zeszytu
zamieszczono szczegółowe omówienie wprowadzonych modyfikacji.
Pozostałe szczegóły techniczne zostały już opisane
w zeszycie SSP nr 371 „Silniki wysokoprężne 2,5 l TDI
w samochodzie VW Crafter”.
4
220980659.015.png 220980659.016.png 220980659.017.png
Zmiany w budowie silnika
czujnik prędkości
obrotowej silnika
turbosprężarka
czujnik prędkości obrotowej silnika
turbosprężarka
S446_083
S446_084
Zmiany w budowie filtra cząstek stałych
filtr cząstek stałych
katalizator utleniający
filtr cząstek stałych
mocowanie filtra cząstek stałych
S446_085
Nowości związane z układem
SCR
wtryskiwacz
zbiornik układu SCR
wtryskiwacz środka redukującego
zbiornik układu SCR
mieszalnik w rurze wydechowej
S446_086
S446_087
katalizatory redukujące
mieszalnik
w rurze wydechowej
katalizatory
redukujące
S446_088
S446_089
S446_091
5
220980659.018.png 220980659.019.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin