Skośność Kurtoza.pdf

(324 KB) Pobierz
642941003 UNPDF
Jeżeli zarówno kurtoza jak i konod miezzą ię w przedziale od -1 do 1
mówimy, że rozkład zmiennej jet zbliżony do normalnego.
642941003.002.png
Jeżeli kono miei ię w przedziale od -1 do 0 wtedy mówimy o “rozkładzie
lewokonym, zbliżonym do normalnego”
Jeżeli kono jet mniejza niż -1 wtedy mówimy o „rozkładzie ilnie
lewokonym”
642941003.003.png
Jeżeli kono miei ię w przedziale od 0 do 1 wtedy mówimy o “rozkładzie
prawokonym, zbliżonym do normalnego”
Jeżeli kono jet więkza niż 1 wtedy mówimy o „rozkładzie ilnie
prawokonym”
642941003.004.png
Jeżeli kurtoza miei ię w przedziale od 0 do 1 wtedy mówimy o “rozkładzie
skoncentrowanym (wymukłym), zbliżonym do normalnego”
Jeżeli kurtoza jest więkza niż 1 wtedy mówimy o „rozkładzie ilnie
skoncentrowanym (wymukłym)”
642941003.005.png
Jeżeli kurtoza miei ię w przedziale od -1 do 0 wtedy mówimy o “rozkładzie
rozproszonym (płazczonym), zbliżonym do normalnego”
Jeżeli kurtoza jest mniejza niż -1 wtedy mówimy o „rozkładzie ilnie
rozprozonym (płazczonym)”
642941003.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin