06 - Clive Cussler - Operacja HF.pdf

(1985 KB) Pobierz
565833860 UNPDF
CLIVE CUSSLER
OPERACJA "HF"
(PrełożyłławomirKdierki)
AMBER
2003
Preludium
"SAN MARINO"
75 lipca 1966 roku
Ocean Spokojny
Diewcynaołoniłapiwneocypredłoocemipatryłanawielkiegopetrelaybującegonad
tylnymbomempreładunkowymtatkuParminutpodiwiałapełenwdikulotptakaapotem
nudona uiadła odłaniając cerwone prgi wycinite litewkami tarowieckiego otela
wypoczynkowego na jej opalonych plecach.
RoejrałaiwypatrująccłonkówałogiNiedotregłanikogoipopieniepoprawiłapieriw
staniku bikini.
Cułajakwpreyconymwilgociąpowietrujejciałotajeipoconeigorące Preunładłoniąpo
płakimbruchuipocuławytpująceprekórkroplepotunowupołożyłaiwotelu
rolunionaipokojnaRytmicnedudnieniemayntaregotatkuiciżkiżarłoocakłaniałyjądo
snu.
trachktóryjądrcyłodchwiliwejcianapokładniknąłJużnieleżałabeenniewłuchująciw
łomotanie erca nie wpatrywała i w tware cłonków ałogi obawą że dotreże jakie
podejrliwepojrenieniknłytakżeobawyżekapitanponurymgłoempoinormujejąiżotała
aretowanaPowolipretawałamyledowoimpretptwieiacynałaatanawiadinad
pryłociąPrekonałaiulgążepocuciewinyłabnie
Kątemokadotregłabiałąkurtkajatyckiegotewardaktórypojawiłiwejciówcebliżał i
lkliwieocymawbitymiwdekipokładujakbykrpowałgowidokjejprawienagiegociała
- Przepraszam, panno Wallace - powiediał- KapitanMaterpreyławyrayacunkuipytacy
echcepanijeddiwiecoremobiadnimijegooiceramiOcywiciejeżelicujeipanilepiej
EtellaWallacepomylałażejejintenywnaopaleninanapewnoukryjegwałtownyrumieniec
Chciałauniknądromówoiceramitatkuiodchwilikiedywełanapokładwanymulowałałe
samopoczucie i wszystkiepoiłkijadławwojejkabinieTeraunałajednakżeniemożebekooca
unikadkontaktówludmiNadełaporabyacądpróbowadżydgodnieewymikłamtwami
- PropowiediedkapitanowiMaterowiżecujiowielelepiejpryjemnociąkorytam
zaproszenia.
- Bardoitegouciey- odparłtewardJegoerokiumiechodłoniłcelinmidybami-
Dopilnujżebykucharprygotowałcopecjalnego
UkłoniłiwpoóbktórywydałiEtellibytuniżonynawetjaknajat
Prekonanaołunocipodjtejdecyjipatryłabemylnienawyokąnadbudówkródokrcia
anMarinoNiebiekieniebobyłonieamowicieniebiekienadcarnymdymemktóregokłby
wydobywałyipojedyncegokominakontratującotrobiałąarbąłucącąinaciankach
- To dobry statek - onajmiłdumąkapitanprowadącEtelldomeyChcącpodnieddiewcyn
naduchuopowiediałjegohitoripodałdanetechnicneupełniejakbyEtellabyłaprerażoną
turytkąnapierwejwycieccełódkąpoprełomiereki
anMarinobyłwybudowanyw1943rokujakotandardowytatektypuLibertyiprewoił
materiaływojkowepretlantykdongliiUdałomuiwykonadenacierejówtami
powrotem. Tylko jeden raz, kiedy odłącyłiodkonwojuotałtraionytorpedąaleniemiał
ochotyatonądiowłanychiłachdotarłdoLiverpoolu
Powojniewdrowałpooceanachwiatapodpanamkąbanderąjakojedentrydietutatków
należącychdoManxteamhipCompanywNowymJorkuMiałdługodcterytucterdietujeden
tópadartydióborapółokrągłąruiprecinałalePacyikuprdkociąjedenatuwłówPo
kilkulatacharabianianaarmatoranajprawdopodobniejkoocywtocniłomowej
Jego stalowe poszycie plamiłardaWyglądałobkurniejakdiwkaBoveryalewocachEtelli
Wallacebyłcytyipikny
Prełod już acierała i w jej pamici każdym obrotem wyłużonych mayn prepad
oddielającamonotonneżycieEtelliodwytknionychmareopowikałaicorabardiej
Pomył preitocenia i rty Cailighio w Etell Wallace powtał w chwili gdy podca
wiecornegocytuwLongelenalałapaportnatonawikowcinitypodiedenie
autobuunaWilhireBoulevardWłaciwieniedającobieprawydlacegotorobiwunłagodo
torebkiiwiładodomu
NieoddaładokumentukierowcyautobuuaniniewyłałagowłacicielcePrewielegodin
oglądałatronyotemplowaneagranicnymipiecciamiIntrygowałajątwarnaotografii. Mimo
bardiejeleganckiegomakijażubyłaakakującopodobnadojejwłanejObiebyłymniejwicejw
tym samym wieku - różnicawynoiłaaledwieoiemmieicyKolorocugadałicałkowiciei
gdybyniemałaróżnicawuceaniuiodcieniuwłoówmogłybyuchodidaiotry
Mui próbowad upodobnid i do Etelli Wallace wojego alter ego które mogło uciec do
egotycnychmiejcnawiecieniedotpnychdlacichejmyowatejrtyCailighio
Pewnegowiecorupoamkniciubankuwktórympracowałaorientowałaiżepatrywłaniena
toywieżowydrukowanychbanknotówdotarconychpopołudniuBankuReerwFederalnych
miecącegoiwródmieciuLongeleWciągucterechlatpracytakprywycaiłaido
dużychumpienidyżeuważałaiauodpornionąnatenwidok- tanduchaktórywycy
kajeryoiągaliprdejcypóniejletymraemwtrudnydowytłumaceniapoóbtoy
ielonychpapierkówaacynowałyjąPodwiadomieacłaobiewyobrażadżenależądoniej.
Wróciładodomunaweekendiamknłaiwmiekaniuabyumocnidiwwoimpotanowieniu
iaplanowadpretptwoktóremiałaamiarpopełnidDwicyłakażdygetkażdyruchPrecałą
nocniedielinaponiediałekleżałakąpanawimnympocieNiemogłaanądaledecydowana
byłapreprowadidprawdokooca
Wtranporciepienidyprywożonychcoponiediałekpancernymamochodemnajdowałoiod
eciuet doomiuet tyicy dolarów W banku licono je powtórnie i prechowywano do
momentu ponownego roprowadenia do oddiałów roproonych po całym Lo ngele
Potanowiła że realiuje plan w poniediałek wiecorem kiedy bdie oddawad ulad
pienidmidokarbca
RankiemwiłaprynicirobiłamakijażapóniejnałożyłaparrajtopOdpołowyłydkidoamej
góryowinłanogidwutronnątamąklejącąpootawiającewntrnąwartwochronnąTedod
diwneelementyodieżyotałyakrytedługąpódnicąigającąażdokotek
Natpniewiładokładnieprycitepackipapieruiwunłajedodużejprypominającejakw
torbyNaewntrnychtronachmiałyumieconenowiutkiebanknotypiciodolaroweioklejone
byłyprawdiwyminiebieko-białymibanderolami Banku Rezerw Federalnych. Postronny obserwator
unałbyjeaautentycne
tanłapreddużymlutremipowtarałaraaraemrtaCailighiojużnieitniejeJete
obecnieEtelląWallaceutougetiaacładiaładPocułajakjejminieroluniająioddech
tajeiwolniejyibardiejpłytkiNabrałagłbokopowietrawyprotowałaiipoładopracy
Takbardochciałaprawiadupełniewycajnewrażenieżeniechcącypryładobankuodieid
minutawcenieMogłotodiwidtychktórydobrejąnalialebyłponiediałekranoinikttego
nieauważyłKiedyuiadłaawymkontuaremkaowymmiaławrażenieżekażdaminutaciągnie
igodinakażdagodinawiecnodCułaidiwnieobcawtymtakdobrejejnanym
otoceniulecybkotłumiłakażdąmyloporuceniuuchwałegoplanu
Kiedywrecienadełaótaijedenatpcówwicepreeaamknąłiabepiecyłmaywne
drwirontoweybkopodlicyłaawartodwojejkaetkiidykretniewymknłaido damskiej
toaletyTamamknitawkabinceybkoodkleiłaewntrnąwartwtamywruciłajądoedeu
ipuciławodPotemwyjłapreparowanepackiumocowałajedotamyikilkakrotnietupnła
nogamiabyupewnidiżeżadnanieodkleiiwczasie chodzenia.
UnałażewytkojetgotoweiwróciłanaalTammarudiładochwilikiedypootalikajery
umieciliwojeuladypienidmiwkarbcuiwyliPotrebowałajedyniedwóchminut
amotnociwtymwielkimtalowympomieceniuKiedyotałaamaybkopodwinłapódnic
iprecyyjnymiruchamiwymieniłaaływepakietynaprawdiwepocymwyłaekarbcai
umiechnłainapożegnaniedoatpcywicepreeaktórykinąłjejgłowąotwierającbocne
drwiNiemogłauwierydżenaprawdiudało
Wparekundpowejciudomiekaniaruciłapódnicodcepiłaodnógpackipienidyi
prelicyłajeOkaałoiżejetto51000dolarów
Nietoniewytarcającauma
PocułatraliwerocarowaniePotrebowałaprynajmniejdwaraytyleżebyucieckrajui
apewnidobieminimalnykomortanimdikikorytnymlokatombdiemogłapomnożyd
wikącdłupu
Łatwodjakąudałojejipreprowadidcałąoperacjwywoływałaawrótgłowyatanawiała
icyomieliiwykonadjecejedenwypaddokarbcaPieniądeBankuReerwFederalnych
byłyjużpreliconeiotanąroprowadonedooddiałówbankudopierowrodJutrobdie
wtorekWciążmogławykonadjecejedenruchanimkradieżzostanie odkryta.
Czemu nie?
MylodwukrotnymokradeniutegoamegobankuwciągudwudnipodniecałająBydmożercie
CailighiobrakowałobyikryaleEtelliWallacewcalenietrebabyłopopdad
Tegoamegowiecorukupiławielkątarowieckąwalikwklepieużywanymipredmiotamii
dorobiładoniejaływednoapakowałatampieniądeoraubraniaipojechałatakówkądo
MidynarodowegoPortuLotnicegowLongeleUmieciławalikwkrytcebagażowejikupiła
biletnaodlatującywiecoremamolotdoanFrancicoOwinłaniewykorytanybiletnanocnylot
wgaetiwruciładokoanamieciKiedyniemiałajużnicwicejdorobieniawróciładodomui
anłakamiennymnem
DrugakradieżodbyłairówniegładkojakipierwaTrygodinypootatecnympożegnaniui
Beverley-WilhireBankponownielicyłapieniądewhoteluwanFrancicoOgólnaumawynioła
128000dolarówBiorącpoduwaginlacjniebyłtooałamiającyreultatalenajejpotreby
wytarcałoażnadto.
Natpnykrokbyłtounkowoprotynalaławgaetachrokładrejówiwybrałatatekhandlowy
anMarinoktóryoótejtrydiecinatpnegorankamiałwyruyddoucklandwNowej
Zelandii.
GodinpredodpłyniciemwełapochodninatatekKapitantwierdiłwprawdieżeniebyt
ctobierepaażerówalewreciegodiłiwiądjąnapokład- augodnionąumktórajak
podejrewałaEtellatraiławcałocidojegoportelanieadokaykompaniiżeglugowej
Estella prełapreprógmeyoicerkiejiatrymałainachwilniepewniePowitałyjąpełne
unaniapojreniaeciumżcyniedącychwkabinie
JejmiedianewłoyopadałynaramionaipiknieharmoniowałyopaleninąMiałanaobiedługą
wąkąbawełnianąukniktóraprylegaładociaławodpowiednichmiejcachBiałakociana
branoletabyłajedynymdodatkiemOiceromktórywtalinajejpowitanietaprotaelegancja
wydawałaicymniewykłymiwpaniałym
Kapitan Irvin Masters, wysoki mżcynaoiwiejącychkroniachpodedłdoniejiująłpodrami
- Panno Wallace - onajmiłciepłymumiechem- Jakżeicieżejużipanidobrecuje
- ądżenajgoreminło- twierdiła
Zgłoś jeśli naruszono regulamin