ABBA - I do, I do....txt

(0 KB) Pobierz
              "A B B A - I DO, I DO"
              ***************************

Kiedy odejdziesz - we� ze sob� te s�owa 
Kocham ci� - ajdu, ajdu, ajdu, ajdu - ajdu
Wi�cej nie powiem - tylko to zabierz z sob�
Mi�o�� m� - ajdu, ajdu, ajdu, ajdu - ajdu...
 - bo_ - tak marzy�am
  ty i ja - to my
  a teraz trzeba - po�e_gna� si�...
Kiedy przyjdzie si� rozsta�
Kocham ci�, i pozostaw
Mi ten fakt - ajdu, ajdu, ajdu, ajdu - ajdu...

                < Solo >
 - bo_ - tak marzy�am
  ty i ja - to my
  a teraz trzeba - po�e_gna� si�...
Je�li trzeba si� rozsta�
Mi�o�� t� - ze mn� zostaw
Szkoda jej - ajdu, ajdu, ajdu, ajdu - ajdu...
Nic ju� nie powiem
Wi�cej ju� nie bierz sobie
Szkoda s��w - ajdu, ajdu, ajdu, ajdu - ajdu... 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin