Ks Krzysztof Kościelniak - Złe duchy w Biblii i Koranie - Wpływ demonologii biblijnej na koraniczne koncepcje szatana w kontekście oddziaływań religii starożytnych (1999).pdf

(37618 KB) Pobierz
Złe duchy w Biblii i Koranie
W ydział Teologiczny
Papieskiej Akademii Teologicznej
w Krakowie
Dysertacja pt.:
Wpływ demonologii biblijnej na
k o r a n i c i koncepcje szatana w
kontekScie oddziaływań religii
staroZytnych
Zatwierdzona na posiedzeniu Rady Wydziału
Teologicznego PAT w Krakowie dnia 26 lutego
1999 r.'
Promotor:
Recenzenci:
Ks. prof, dr hab. Łukasz Kamykowski
Ks. prof, dr hab. Henryk Zimoń SVD
Ks. doc. dr hab. Jerzy Chmiel
Ks. Krzysztof Kościelniak
Złe duchy w Biblii i Koranie
W pływ dem onol.gii biblijnej
na koraniczne koncepcje szatana
w kontekście oddziaływań religii starożytnych
Wydawnictwo ״UNUM”
Kraków 1999
Zgłoś jeśli naruszono regulamin