elektrownie plywowe.txt

(5 KB) Pobierz
Od: <sosna16@poczta.onet.pl>
Do: <woksio@bydgoszcz.multinet.pl>
Temat: Praca
Data: 29 kwietnia 2000 15:57

Below is the result of your feedback form. It was submitted by
 (sosna16@poczta.onet.pl) on Saturday, April 29, 2000 at 15:57:25
---------------------------------------------------------------------------

text: Elektrownie pywowe


  Elektrownia pywowa, elektrownia wytwarzajca prd elektryczny przy pomocy specjalnych urzdze wykorzystujcych przypywy i odpywy morza. Im s one wiksze, tym bardziej efektywna jest elektrownia. Jest lokowana w miejscach umoliwiajcych budow zapr (z turbinami) midzy otwartym morzem a utworzonym zbiornikiem.
  Elektrownie pywowe (hydroelektrownie) wytwarzaj prd elektryczny przy uyciu siy wd. Buduje si specjalne tamy, ktre powoduj w okrelonych miejscach gwatowny spadek mas wody. Woda spada wtedy
 na turbin wyposaon w specjalne  opaty ustawione pod odpowiednim ktem . Turbina wprawiona w ruch przekazuje swoja energi prdnicy, ktra wytwarza prd . cilej mwic , aby umoliwi przemian energii  wd pyncych do napdu silnikw wodnych (k i turbin ), spitrza si wod za pomoc budowli pitrzcych ( jazw lub przegrd dolinowych). Uzyskany w danym przekroju rzeki przez spitrzenie spad stanowi energi mechaniczn. Silnik wodny napdza bezporednio maszyny robocze ( np: maszyny myskie , tartaczne lub papiernicze ) lub te prdnic prdu elektrycznego. Zakady zoone z budowli pitrzcej i silnikw wodnych nazywamy zakadami hydroenergetycznymi lub siowniami wodnymi, a zakady w ktrych nastpuje przemiana energii mechanicznej w energi elektryczn elektrowniami wodnymi. S to zakady energetyczne wykorzystuj energi pyww (przypyww i odpyww morza). Olbrzymia, cho ilociowo dokadnie nieznana energia oywia wody oceanw i mrz podczas pyw!
w ( dwa przypywy i dwa odpywy w cigu  doby). Rnica poziomw wody podczas  przepyww i odpyww wynosi w niektrych miejscach kuli ziemskiej do 12 m, a  rednia moc przypywu i odpywu jest  oceniana  ~10  trylionw KM, tj. 1012  KM. 
   Elektrownia tego typu nie moe wytwarza energii elektrycznej w sposb cigy, poniewa w okresie wyrwnywania si poziomw wody w morzu i zbiorniku spad wody jest tak may, e praca turbin jest nie moliwa.
   Z tego wzgldu elektrownia tego typu powinna wsppracowa z elektrownia ciepln lub rzeczn elektrowni wodn, wytwarzajc energie elektryczn w okresie przerwy w pracy elektrowni przepywowej. Inne rozwizanie problemu zapewnia cigej produkcji energii elektrycznej moe polega na pompowaniu wody do pooonego wysoko zbiornika w okresie kiedy rnica poziomw wody w morzu i zbiorniku jest dostatecznie dua i wykorzystywaniu tej wody do poruszania turbin w okresie wyrwnywania si poziomw w morzu i zbiorniku. Zakad hydroenergetyczny tego typu nazywa si pompowym.

ENERGIA PYWW 
    W swym dolnym biegu rzeki s zbyt leniwe, aby budowa na nich elektrownie wodne. Alternatywne rdo energii mog tam stanowi pywy morskie. Sia pyww podobnie jak w zwykej elektrowni wodnej obraca si turbin , poczon z generatorem. Jednak w niewielu tylko miejscach budowa takiej elektrowni jest opacalna, gdy elektrownie te cechuj si znikom rentownoci . Jedna z istniejcych , pooona we Francji nad rzek Rance, ma moc zaledwie 100MW, czyli 10 cz tego, co dua elektrownia wglowa.


   Na obrazku wida rzd kiwajcych absorbuj  energie  fal  morskich
si kaczek   urzdze ,  ktre i umoliwiaj  przetworzenie   jej 
na elektryczno. Przetwarzanie to moe zachodzi na wiele sposobw. 
Niekiedy  ruch  kaczek  napdza pomp , ktra pompuje wod na tur-
bin, wytwarzajc  energi  elektryczn . Inaczej dziaaj kaczki Saltera
nazwane tak od nazwiska ich konstruktora, profesora Stephana Saltera.
 Grny koniec urzdzenia  kiwa si w przd i w ty, wraz z ruchem fal. 
W rezultacie kaczka porusza si wok zanurzonej osi. Prdnica podwjnego dziaania zamienia te ruchy na prd elektryczny w ten sposb, e energia jest produkowana w czasie ruchu tak do przodu jak i do tyu. Ukazany na zdjciu model ukazuje jak dobrze urzdzenie tego typu pochania energie fal- woda za kaczk jest zupenie spokojna.

  Pomimo nieprzezwycionych wci trudnoci, naukowcu uwaaj, e zasoby energii pyww morskich nale do najpowaniejszych na wiecie. Napywajce w czasie w czasie przypywu wody s, jak ju wspomniaam, zatrzymywane przez zapor i wykorzystywane do napdzania turbin. Z kolei specjalnie skonstruowane przyrzdy przetwarzaj energi falow wody morskiej na energi elektryczn.


Jedyna na wiecie elektrownia wykorzystujca pywy morskie, zbudowana w ujciu rzeki Rance we Francji. Na zaporze zamontowano turbiny pracujce w czasie przepywu i odpywu. Wydajno elektrowni jest stosunkowo niska. 
 


 
-   nick: sosna

---------------------------------------------------------------------------

HTTP_USER_AGENT: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)

Zgłoś jeśli naruszono regulamin