Kryptografia z Elementami Kryptografii Kwantowej.pdf

(264 KB) Pobierz
Kryptografia
Kryptografia
zelementamikryptografiikwantowej
RyszardTana±
Wykład13
12379082.002.png
Spistre±ci
19Algorytmykwantowe 3
19.1Bitkwantowy—kubit( qubit ) ........... 3
19.2Twierdzenieonieklonowaniu ............ 5
19.3Bramkilogiczne ................... 7
19.4ProblemDeutscha ................. 13
19.5Kwantowyparalelizm ................ 16
19.6AlgorytmShora ................... 19
19.7KwantowatransformataFouriera .......... 23
12379082.003.png
19Algorytmykwantowe
19.1Bitkwantowy—kubit( qubit )
Klasycznybitmo»eprzyjmowa¢dwiewarto±ci {0,1} .
Układkwantowy,któryma dwa mo»liwestany {|0i,|1i} mo»esi¦
znajdowa¢w ka»dym znich,aletak»ewstanieb¦d¡cym
syperpozycj¡ stanówbazowych
|i=a|0i+b|1i
itakistannazywamy kubitem .
Oznaczato,»ezprawdopodobie«stwem p 0 =|a| 2 układznajdujesi¦
wstanie |0i izprawdopodobie«stwem p 1 =|b| 2 wstanie |1i ,
oczywi±cie p 0 +p 1 =1 .Stanukładukwantowegomo»emy
przedstawi¢jakowektornasferzeBlocha
12379082.004.png
19Algorytmykwantowe
19.1Bitkwantowy—kubit( qubit )
Klasycznybitmo»eprzyjmowa¢dwiewarto±ci {0,1} .
Układkwantowy,któryma dwa mo»liwestany {|0i,|1i} mo»esi¦
znajdowa¢w ka»dym znich,aletak»ewstanieb¦d¡cym
syperpozycj¡ stanówbazowych
|i=a|0i+b|1i
itakistannazywamy kubitem .
Oznaczato,»ezprawdopodobie«stwem p 0 =|a| 2 układznajdujesi¦
wstanie |0i izprawdopodobie«stwem p 1 =|b| 2 wstanie |1i ,
oczywi±cie p 0 +p 1 =1 .Stanukładukwantowegomo»emy
przedstawi¢jakowektornasferzeBlocha
12379082.005.png
19Algorytmykwantowe
19.1Bitkwantowy—kubit( qubit )
Klasycznybitmo»eprzyjmowa¢dwiewarto±ci {0,1} .
Układkwantowy,któryma dwa mo»liwestany {|0i,|1i} mo»esi¦
znajdowa¢w ka»dym znich,aletak»ewstanieb¦d¡cym
syperpozycj¡ stanówbazowych
|i=a|0i+b|1i
itakistannazywamy kubitem .
Oznaczato,»ezprawdopodobie«stwem p 0 =|a| 2 układznajdujesi¦
wstanie |0i izprawdopodobie«stwem p 1 =|b| 2 wstanie |1i ,
oczywi±cie p 0 +p 1 =1 .Stanukładukwantowegomo»emy
przedstawi¢jakowektornasferzeBlocha
12379082.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin