słupsk.pdf

(282 KB) Pobierz
S
ł
upski Quiz
Zasady gry
S
ł
upski Quiz
Gra przeznaczona jest dla 2-3 osób. Przed rozpoczęciem rozgrywki należy przygotować zwykłą kostkę oraz
po pionku dla każdego gracza. Jeśli grają 2 osoby to ustawiają je na żółtych polach a podczas ruchu nie liczą
czerwonych pól. Jeśli grają 3 osoby to ustawiają pionki na czerwonych polach a podczas ruchu liczą również
żółte pola. Karty z pytaniami po wycięciu należy odłożyć na bok odpowiedziami do dołu a pytaniami do
wierzchu. Rozpoczyna osoba, która wyrzuci więcej oczek.
Wariant 1
(krótszy z kostką)
W swojej kolejce gracz rzuca kostką i bierze tyle kart z pytaniami, ile wypadło oczek. Za każdą dobrą
odpowiedź przesuwa się o 1 pole. W przypadku złej odpowiedzi nic się nie dzieje. Gra kończy się, gdy jeden z
graczy dojdzie do pola startowego innego gracza.
Wariant 2
(dłuższy bez kostki)
W swojej kolejce gracz bierze 1-5 kart (sam decyduje). Jeśli odpowie dobrze na wszystkie to przesuwa się o
tyle pól, ile wziął kart. W przypadku przynajmniej 1 złej odpowiedzi cofa się o 2 pola. Gra kończy się, gdy
jeden z graczy dogoni na planszy innego gracza. Jeśli rozstrzygnięcie nie nastąpi w ciągu 10 minut to gra
kończy się remisem.
W grze wykorzystano informacje z Wikipedii na temat Słupska (udostępnione na Licencji
Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0))
oraz
grafikę (udostępnione na licencji Public Domain):
Rycina miasta Słupsk z mapy Lubinusa - Mapa księstwa pomorskiego z 1618 roku dostępną pod adresem:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lubinus_Stolpe.png
Fakty i ciekawostki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Słupsk
Gra udostępniona
na Licencji
Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0)
Pierwsza wzmianka o
Słupsku pochodzi z
1023 roku.
Prawa miejskie
przyznano Słupskowi
w 1265 toku.
Słupsk był częścią
Hanzy.
W czasie Reformacji
większość Słupszczan
została Luteranami.
W 1870 roku
zakończono budowę
linii kolejowej łączącej
Szczecin i Gdańsk ze
Słupskiem.
Do 1831 roku port w
Ustce należał do
Słupska.
W 1851 powołano
komisję
odpowiedzialną w
Słupsku za nadawanie
nazw ulicom i
numerów budynkom.
W 1974 roku otwarto w
Słupsku najstarszą
działającą pizzerię w
Polsce.
W 1910 roku w
Słupsku pojawiły się
tramwaje.
Na obchodach 600-
lecia miasta Słupska
obecny był cesarz
Wilhelm II.
W 1945 przybyło do
Słupska wielu Polaków
z dawnych Kresów.
Pierwsze święto „Dni
Słupska” odbyło się w
1967 roku.
Od 1975 do 1998 roku
Słupsk był stolicą
województwa.
Przez 14 lat po
Słupsku jeździły
trolejbusy.
Najsłynniejszy w
Słupsku spichlerz
należał do kupca
Richtera.
W Słupsku o 12:00
grane są dwa różne
hejnały.
Do Słupska dojeżdża
Szybka Kolej Miejska z
Gdańska.
Do 1959 roku po
Słupsk jeździły
tramwaje.
W promieniu 20
kilometrów od Słupska
znajdują się 3 lotniska.
Na terenie Słupska
działają 4 uczelnie
wyższe.
W Słupsku odbywa się
Festiwal Pianistyki
Polskiej.
W Słupsku odbywa się
Festiwal Kultury
Wschodu „Mundus
Orientalis.
W Słupsku działa
Polska Filharmonia
Sinfonia Baltica.
W Muzeum Pomorza
Środkowego jest
największy na świecie
zbiór prac Witkacego.
Młyn Zamkowy jest
najstarszym
zachowanym
budynkiem
przemysłowym w
Polsce.
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
Pierwsza wzmianka o
Słupsku pochodzi z
1523 roku.
Prawa miejskie
przyznano Słupskowi
dopiero po 2 Wojnie
Światowej.
Słupsk nigdy nie był
zainteresowany
czerpaniem zysku z
handlu.
Na tereny Słupska
nigdy nie dotarła
Reformacja.
W 1270 roku
zakończono budowę
linii kolejowej łączącej
Szczecin i Gdańsk ze
Słupskiem.
Ustka i Słupsk nie leżą
nad tą samą rzeką.
Słupsk był jedynym
miastem, gdzie
nadawano budynkom
jedynie nieparzyste
numery.
W 1974 roku otwarto w
Słupsku jedyną w
Polsce smażalnię
placków
ziemniaczanych.
W 1999 roku do
Słupska przestała
dojeżdżać Szybka
Kolej Miejska z
Gdańska.
Po Słupsku nigdy nie
jeździły tramwaje.
Na obchodach 600-
lecia miasta Słupska
obecny był cesarz
Napoleon.
W 1945 roku najwięcej
osadników przybyło do
Słupska z okolic
Poznania.
Pierwsze święto „Dni
Słupska” odbyło się w
średniowieczu.
Od 1998 roku Słupsk
jest stolicą
województwa
Pomorskiego.
Przez 94 lata po
Słupsku jeździły
trolejbusy.
Spichlerz Richtera w
Słupsku zawsze stał
obok Zamku.
W Słupsku o 12:00
grane są kolejno
hejnały Słupska, Ustki
i Koszalina.
Do 2009 roku po
Słupsk jeździły
tramwaje.
W promieniu 20
kilometrów od Słupska
nie ma żadnych
lotnisk.
Na terenie Słupska nie
działają żadne
uczelnie wyższe.
W Słupsku odbywa się
Festiwal Kosmonautyki
Polskiej.
W Słupsku odbywa się
Międzynarodowy
Festiwal Chopinowski.
W mieście jest
siedziba Opery i
Baletu Sinfonia
Baltica.
W Muzeum Pomorza
Środkowego jest
największy na świecie
zbiór prac Matejki.
Zamek Książąt
Pomorskich jest
najstarszą budowlą w
Polsce.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin